EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1976:039:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 39, 14. februar 1976


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 39
19. Årgang
14. februar 1976Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EØF) nr. 311/76 af 9. februar 1976 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere

1

 

*

Rådets Forordning (EØF) nr. 312/76 af 9. februar 1976 om ændring af bestemmelserne vedrørende fagforeningsrettigheder for arbejdstagere, der er omfattet af forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet

2

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 313/76 af 13. februar 1976 om fastsættelse af importafgifter for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 314/76 af 13. februar 1976 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifter for korn, mel og malt

5

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 315/76 af 13. februar 1976 om fastsættelse af importafgifter for mælk og mejeriprodukter

7

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 316/76 af 13. februar 1976 om åbning af en licitation med henblik på mobilisering af hård hvede som støtte til Den demokratiske republik Somalia

13

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 317/76 af 13. februar 1976 om åbning af en licitation med henblik på mobilisering af sleben ris som støtte bestemt til Den demokratiske republik Somalia

16

 

*

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 318/76 af 13. februar 1976 om åbning af en licitation over afgiften og eller restitutionen ved udførsel af blød hvede til lande i zone II og III

19

 

*

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 319/76 af 13. februar 1976 om salg til forudfastsatte fikserede priser af visse former for udbenet oksekød, som interventionsorganerne ligger inde med

23

 

*

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 320/76 af 13. februar 1976 om udstedelse af importlicenser for 50 000 stk. ungkvæg bestemt til opfedning i den periode, hvor beskyttelsesforanstaltninger anvendes

27

 

*

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 321/76 af 13. februar 1976 om en ændret ordning så vidt angår indførsel af ungkvæg af alpine racer, der er bestemt til opfedning, i den periode, hvor beskyttelsesforanstaltninger anvendes

30

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 322/76 af 13. februar 1976 om ophævelse af eksportafgiften for hvidt sukker og for råsukker

33

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 323/76 af 13. februar 1976 om ophævelse af eksportafgiften for sirupper og andet sukker

34

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 324/76 af 13. februar 1976 om fastsættelse af importafgifter for olivenolie

35

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 325/76 af 13. februar 1976 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker

37

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 326/76 af 13. februar 1976 om ændring af importafgiftens basisbeløb for sirupper og visse andre sukkerprodukter

38

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

76/206/EØF:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 9. februar 1976 om intervention fra Den europæiske Socialfond til fordel for personer, der er beskæftiget inden for tekstil- og beklædningssektorerne

39

  

76/207/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår

40
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top