EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1976:038:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 38, 13. februar 1976


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 38
19. Årgang
13. februar 1976Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste

1

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 301/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af importafgifter for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 302/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af de præmier, der tillægges importafgifterne for korn, mel og malt

5

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 303/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af importafgifter for ris og brudris

7

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 304/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af de præmier, der skal lægges til importafgifterne på ris og brudris

9

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 305/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af importafgifter for kalve og voksent kvæg samt for oksekød, med undtagelse af frosset kød

11

 

*

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 306/76 af 12. februar 1976 om ny afgrænsning af destinationszonerne for eksportrestitutioner eller -afgifter for korn og ris

14

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 307/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af eksportrestitutioner for ris og brudris

17

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 308/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af korrektionsbeløb vedrørende restitution for ris og brudris

19

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 309/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker

21

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 310/76 af 12. februar 1976 om fastsættelse af restitutioner for korn, visse kategorier mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

22

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommission

  

76/200/EØF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 20. januar 1976 om bemyndigelse af kongeriget Belgien, storhertugdømmet Luxembourg og kongeriget Nederlandene til fra fællesskabsbehandling at undtage skjorter til mænd og drenge, som henhører under pos. ex 61.03 i den fælles toldtarif, har oprindelse i Taiwan og frit kan omsættes i Forbundsrepublikken Tyskland

25

  

76/201/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 5. februar 1976 om at tilbuddene for 5. februar 1976 inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 1841/75 nævnte licitation for eksport af blød hvede skal være uden virkning

27

  

76/202/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 5. februar 1976 om fastsættelse af maksimumseksportrestitutionen for blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3275/75 nævnte licitation

28

  

76/203/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 5. februar 1976 om at tilbuddene for 5. februar 1976 inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3276/75 nævnte licitation for eksport af hård hvede skal være uden virkning

29

  

76/204/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 5. februar 1976 om at tilbuddene for 5. februar 1976 inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3335/75 nævnte licitation for eksport af blød hvede skal være uden virkning

30

  

76/205/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 5. februar 1976 om fastsættelse af maksimumseksportrestitution for byg inden for rammerne af den i forordning (EØF) nr. 3336/75 nævnte licitation

31

 
  

Berigtigelser

 
  

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3195/75 af 2. december 1975 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EØF) nr. 1798/75 om fritagelse for told efter den fælles toldtarif ved indførsel af undervisningsmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale

32

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 271/76 af 6. februar 1976 om ændring af de monetære udligningsbeløb som følge af udviklingen i valutakurserne for den italienske lire (EFT nr. L 34 af 9.2.1976)

32

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 286/76 af 10. februar 1976 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på restitutioner for korn (EFT nr. L 36 af 11.12.1976)

32
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top