EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1975:014:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 14, 20. januar 1975


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 14
18. Årgang
20. januar 1975Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

75/33/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 75/33/EØF af 17. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om koldtvandsmålere

1

  

75/34/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 75/34/EØF af 17. december 1974 om retten for statsborgere i en medlemsstat til at blive boende på en anden medlemsstats område efter dér at have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed

10

  

75/35/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 75/35/EØF af 17. december 1974 om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 64/221/EØF om samordning af de særlige foranstaltninger, der gælder for udlændinge med hensyn til rejse og ophold, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed, til også at omfatte de statsborgere i en medlemsstat, som udøver retten til at blive boende på en anden medlemsstats område efter dér at have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed

14

  

75/36/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 75/36/EØF af 17. december 1974 om supplering af direktiv 71/307/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter

15

  

75/37/EØF:

 
 

*

Rådets Afgørelse af 17. december 1974 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af handelsaftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Argentina

16

  

Aftale i form af brevveksling om forlængelse af handelsaftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Argentina

17

 
   
 

*

Meddelelse vedrørende revideret dansk udgave af Finansforordning (73/91/EKSF, EØF, Euratom) af 25. april 1973 om De europæiske Fællesskabers almindelige budget oprindeligt offentliggjort i EFT nr. L 116 af 1. maj 1973, s. 1

18
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt met fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top