Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1974:074:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 74, 19. marts 1974


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 74
17. Årgang
19. marts 1974Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 599/74 af 18. marts 1974 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker

1

 

*

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 600/74 af 15. marts 1974 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for rør, røremner og hule stænger, af kobber under position 74.07 som har oprindelse i Jugoslavien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3501/73 af 18. december 1973

3

 

*

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 611/74 af 18. marts 1974 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af agurker fra Spanien

4

  

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 612/74 af 18. marts 1974 om ændring af den særlige eksportafgift for hvidt sukker og for råsukker

5

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommission

  

74/132/EØF:

 
 

*

Kommissionens direktiv 74/132/EØF af 11. februar 1974 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

7

  

74/133/EØF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 14. februar 1974 vedrørende Det forenede Kongerige og Nordirlands anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger for visse stålprodukter i kapitel 73 i den fælles toldtarif i henhold til artikel 135 i akten om tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne

14

  

74/134/EKSF:

 
 

*

Kommissionens Beslutning af 18. februar 1974 om anvendelse af artikel 37 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab på Det forenede Kongerige

20

 
   
  

Offentlige Bygge- og Anlægsarbejder (Rådets direktiv nr. 71/305/EØF af 26. juli 1971, udvidet med Rådets direktiv nr. 72/277/EØF af 26. juli 1972)

22

  

̇Abne licitationer

24

  

Lukkede licitationer

28

 
  

Berigtigelser

 
 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3559/73 af 21. december 1973 om gennemførelsesbestemmelser for ydelse af den finansielle udligning og godtgørelse samt om fastsættelse af tilbagetagelsespriser og beregning af købspriser for visse fiskerivarer

31

 

*

BERIGTIGELSE TIL :# Kommissionens Forordning (EØF) nr. 3561/73 af 21. december 1973 om ændring af forordning (EØF) nr. 1109/71 om fastsættelse af indgangspriserne for visse fiskerivarer

31

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 3562/73 af 21. december 1973 om fastsættelse af de tilbagetagelsespriser, der er gældende i 1974 for de fiskerivarer, som er anført i punkt A og C, bilag I, samt for visse varer fra landingsområder, der ligger meget fjernt fra Fællesskabets vigtigste forbrugscentre, nævnt i forordning (EØF) nr. 2142/70 (EFT nr. L 361 af 29.12.1973)

31
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende forvaltningsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken, akter, der normalt har en begrænset gyldighedsperiode.
De akter, hvis titel er trykt med fede typer efter en asterisk, er alle andre akter.


Top