EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1973:228:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 228, 16. august 1973


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 228
16. Årgang
16. august 1973Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

......

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Råd

  

73/238/EØF:

 
  

Rådets direktiv 73/238/EØF af 24. juli 1973 om foranstaltninger, der kan mindske vanskelighederne ved forsyning med mineralolie og mineralolieprodukter

1

  

73/239/EØF:

 
  

Rådets første direktiv 73/239/EØF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring

3

  

73/240/EØF:

 
  

Rådets direktiv 73/240/EØF af 24. juli 1973 om ophævelse af begrænsninger i etableringsfriheden inden for direkte forsikring bortset fra livsforsikring

20

  

73/241/EØF:

 
  

Rådets direktiv 73/241/EØF af 24. juli 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum

23

  

73/242/EØF:

 
  

Rådets Afgørelse af 24. juli 1973 som meddeler Kommissionen vedrørende udførelsen af Udviklingsfonden for de oversøiske lande og territoriers (første Fond) transaktioner i regnskabsåret 1970

36

  

73/243/EØF:

 
  

Rådets Afgørelse af 24. juli 1973 som meddeler Kommissionen godkendelse vedrørende udførelsen af Den europæiske Udviklingsfonds (1963) (anden EUF) transaktioner for regnskabsåret 1970

38

  

Kommission

  

73/244/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 4. juli 1973 om konstatering af, at betingelserne er opfyldt for tilvejebringelse af blød hvede til en national fødevarehjælpeaktion

41

  

73/245/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 9. juli 1973 om fastsættelse af de beløb, med hvilke de monetære udligningsbeløb skal nedsættes for så vidt angår oksekød

42

  

73/246/EKSF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 10. juli 1973 om fravigelse af Den høje Myndigheds henstilling nr. 1-64 om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter (fireoghalvtredsindstyvende fravigelse)

44

  

73/247/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 11. juli 1973 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb i forbindelse med den tiende del-licitation for hvidt sukker i henhold til forordning (EØF) nr. 1101/73

47

  

73/248/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 16. juli 1973 om fastsættelse af mindsteprisen for salg af smør med henblik på den 21. særlige licitation afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1519/72

48

  

73/249/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 16. juli 1973 om fastsættelse af mindsteprisen ved salg af smør med henblik på den 25. særlige licitation afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1259/72

49

  

73/250/EØF:

 
  

Kommissionens Beslutning af 16. juli 1973 om fastsættelse af de beløb, med hvilke de monetære udligningsbeløb skal nedsættes for så vidt angår oksekød

50
DA
Top