EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:377:FULL

Den Europæiske Unions Tidende, C 377, 30. september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 377

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
30. september 2022


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2022/C 377/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

1

2022/C 377/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

5


DA

 


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

30.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/1


Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 377/01)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2022

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

23 633 000

15 000 000

38 633 000

 

Titel 1 - Ialt

23 633 000

15 000 000

38 633 000

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

574 625

 

574 625

 

Titel 2 - Ialt

574 625

 

574 625

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

 

p.m.

 

Titel 3 - Ialt

p.m.

 

p.m.

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 4 - Ialt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

24 207 625

15 000 000

39 207 625

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2022

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 837 880

– 546 657

10 291 223

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

412 000

 

412 000

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

853 000

79 000

932 000

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

391 455

501 657

893 112

 

Titel 1 - Ialt

12 494 335

34 000

12 528 335

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

914 550

160 165

1 074 715

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

160 000

–85 165

74 835

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

320 000

775 000

1 095 000

2 3

IKT

1 429 750

25 000

1 454 750

 

Titel 2 - Ialt

2 824 300

875 000

3 699 300

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

387 000

141 000

528 000

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

0 ,—

 

0 ,—

3 7

KERNEAKTIVITETER

8 501 990

 

8 501 990

3 8

CENTRALE OPERATIONELLE AKTIVITETER — BISTANDSFONDE

 

13 950 000

13 950 000

 

Titel 3 - Ialt

8 888 990 ,—

14 091 000

22 979 990 ,—

 

TILSAMMEN

24 207 625 ,—

15 000 000

39 207 625 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser

 

2022

2021

Tilladt i EU-budgettet

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

2

1

AD 12

4

5

AD 11

2

2

AD 10

4

3

AD 9

11

12

AD 8

22

21

AD 7

8

8

AD 6

9

4

AD 5

I alt AD

63

57

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

3

4

AST 6

8

8

AST 5

5

5

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

19

19

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

I alt AST/SC

I alt

82

76

Tilsammen

82

76


30.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 377/5


Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur for regnskabsåret 2022 — Ændringsbudget nr. 1

(2022/C 377/02)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2022

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

 

Titel 1 - Ialt

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 2 - Ialt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2022

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

43 670 556 ,—

1 076 000 ,—

44 746 556 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 419 000 ,—

45 000 ,—

2 464 000 ,—

 

Titel 1 - Ialt

46 089 556 ,—

1 121 000 ,—

47 210 556 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 530 000 ,—

– 514 080 ,—

5 015 920 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 620 000 ,—

– 285 000 ,—

2 335 000 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

1 061 800 ,—

–77 100 ,—

984 700 ,—

 

Titel 2 - Ialt

9 211 800 ,—

– 876 180 ,—

8 335 620 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 810 000 ,—

– 605 000 ,—

5 205 000 ,—

 

Titel 3 - Ialt

5 810 000 ,—

– 605 000 ,—

5 205 000 ,—

 

TILSAMMEN

61 111 356 ,—

– 360 180 ,—

60 751 176 ,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgrupper og lønklasser

 

2022

2021

Tilladt i EU-budgettet

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

14

9

AD 13

10

13

AD 12

18

25

AD 11

17

14

AD 10

22

15

AD 9

10

8

AD 8

6

6

AD 7

3

4

AD 6

1

2

AD 5

I alt AD

102

97

AST 11

1

1

AST 10

2

AST 9

1

6

AST 8

1

3

AST 7

11

6

AST 6

6

6

AST 5

2

2

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

24

24

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

I alt AST/SC

I alt

126

121

Tilsammen

126

121

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

FG i alt

396

379

Udstationerede nationale eksperter

I alt

396

379


Top