EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:095:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 95, 28. februar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 95

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
28. februar 2022


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2022/C 95/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2022/C 95/02

Sag C-598/20: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 1. december 2021 — »Pilsētas zemes dienests« AS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Satversmes tiesa — Letland) [Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – fritagelser – artikel 135, stk. 1, litra l), og artikel 135, stk. 2 – bortforpagtning og udlejning af fast ejendom – udelukkelse fra fritagelsen af tvangsudlejning af grunde til ejere af derpå opførte bygninger – princippet om afgiftsmæssig neutralitet]

2

2022/C 95/03

Sag C-602/20: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 17. november 2021 — »AKZ — Burgas« EOOD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« — Burgas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Varhoven administrativen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse – sociale sikringsbidrag – tilbagebetaling af uretmæssigt betalte bidrag – begrænsning af renter i forbindelse med tilbagebetalingen – national procesautonomi – ækvivalensprincippet – effektivitetsprincippet – artikel 53, stk. 2, og artikel 94 i Domstolens procesreglement – åbenbart afvisningsgrundlag)

2

2022/C 95/04

Sag C-647/20: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 13. december 2021 — XG mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – direkte beskatning – beskatning af avancer af fast ejendom – artikel 63 TEUF, 64 TEUF og 65 TEUF – frie kapitalbevægelser – skattebyrde, som er højere for ejendomsavancer, der realiseres af hjemmehørende i tredjelande)

3

2022/C 95/05

Sag C-670/20: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 6. december 2021 — EP, TA, FV og TB mod ERSTE Bank Hungary Zrt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Ráckevei Járásbíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – forbrugerbeskyttelse – direktiv 93/13/EØF – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – aftale om lån optaget i udenlandsk valuta – vilkår, der udsætter låntageren for en kursrisiko – artikel 4, stk. 2 – krav om forståelighed og gennemsigtighed – erklæring fra forbrugerens side om, at denne forbruger er fuldt ud bekendt med de mulige risici ved optagelsen af et lån i udenlandsk valuta, har ingen betydning – klar og forståelig affattelse af et kontraktvilkår)

4

2022/C 95/06

Sag C-224/21: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 13. december 2021 — VX mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – direkte beskatning – beskatning af avancer af fast ejendom – artikel 63 TEUF og 65 TEUF – frie kapitalbevægelser – forskelsbehandling – skattebyrde, som er højere for ejendomsavancer, der realiseres af hjemmehørende i tredjelande – mulighed for beskatning efter de samme regler som hjemmehørende)

4

2022/C 95/07

Sag C-273/21: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 26. november 2021 — WD mod Agrárminiszter (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Budapest Környéki Törvényszék — Ungarn) [Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – landbrug – fælles landbrugspolitik – forordning (EU) nr. 1307/2013 – ordninger for direkte støtte – artikel 4, stk. 1, litra c) og e) – artikel 32, stk. 2 – ansøgning om grundbetaling – begrebet »støtteberettiget hektar« – grundstykke, der er kvalificeret flyveplads i ejendomsregistret – faktisk anvendelse til landbrugsmæssige formål]

5

2022/C 95/08

Sag C-516/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 20. august 2021 — Finanzamt X mod Y

6

2022/C 95/09

Sag C-599/21 P: Appel iværksat den 21. september 2021 af AM.VI. Srl og Quinam Limited, der er Fashioneast Sàrls retlige efterfølger, til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 14. juli 2021 i sag T-297/20 — Fashioneast og AM.VI. mod EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

6

2022/C 95/10

Sag C-612/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 30.september. 2021 — Gmina O. mod Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

6

2022/C 95/11

Sag C-616/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 5. oktober 2021 — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej mod Gmina L.

7

2022/C 95/12

Sag C-618/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polen) den 30. september 2021 — AR m.fl. mod PK SA m.fl.

7

2022/C 95/13

Sag C-628/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 11. oktober 2021 — TB

9

2022/C 95/14

Sag C-642/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bihor (Rumænien) den 18. oktober 2021 — P.C.H. mod Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea og Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

9

2022/C 95/15

Sag C-643/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bihor (Rumænien) den 18. oktober 2021 — F.O.L. mod Tribunalul Cluj

10

2022/C 95/16

Sag C-644/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bihor (Rumænien) den 18. oktober 2021 — M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (ex. T). Ş-B., D.R., P.E.E. og F.I. mod Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava og Tribunalul Galaţi

11

2022/C 95/17

Sag C-645/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Bihor (Rumænien) den 21. oktober 2021 — C.C.C., C.R.R. og U.D.M. mod Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş og Tribunalul Sibiu

12

2022/C 95/18

Sag C-667/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 8. november 2021 — ZQ mod Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

13

2022/C 95/19

Sag C-723/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Cottbus (Tyskland) den 29. november 2021 — Stadt Frankfurt (Oder) og FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH mod Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

14

2022/C 95/20

Sag C-750/21 P: Appel iværksat den 6. december 2021 af Pilatus Bank plc til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 24. september 2021 i sag T-139/19, Pilatus Bank mod ECB

16

2022/C 95/21

Sag C-751/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 7. december 2021 — PJ mod Eurowings GmbH

17

2022/C 95/22

Sag C-753/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 8. december 2021 — Instrubel NV mod Montana Management Inc. og BNP Paribas Securities Services

18

2022/C 95/23

Sag C-754/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 8. december 2021 — Montana Management Inc. mod Heerema Zwijndrecht BV og BNP Paribas Securities Services

19

2022/C 95/24

Sag C-772/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 14. december 2021 — »Brink’s Lithuania« UAB mod Lietuvos bankas

19

2022/C 95/25

Sag C-804/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus (Finland) den 20. december 2021 — C og CD

20

 

Retten

2022/C 95/26

Sag T-209/15: Rettens dom af 21. december 2021 — Gmina Kosakowo mod Kommissionen (Statsstøtte – lufthavnsinfrastrukturer – Gdynia kommunes og Kosakowo kommunes offentlige finansiering af etableringen af Gdynia-Kosakowo-lufthavnen – afgørelse, hvorved en støtte erklæres uforenelig med det indre marked og kræves tilbagesøgt – fordel – det markedsøkonomiske investorprincip – påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne – påvirkning af konkurrencen – tilbagesøgning – begrundelsespligt)

21

2022/C 95/27

Sag T-263/15 RENV: Rettens dom af 21. december 2021 — Gmina Miasto Gdynia og Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo mod Kommissionen (Statsstøtte – lufthavnsinfrastrukturer – Gdynia kommunes og Kosakowo kommunes offentlige finansiering af etableringen af Gdynia-Kosakowo-lufthavnen – afgørelse, hvorved en støtte erklæres uforenelig med det indre marked og kræves tilbagesøgt – fordel – det markedsøkonomiske investorprincip – påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne – påvirkning af konkurrencen – tilbagesøgning – tilbagetrækning af en afgørelse – ingen genåbning af den formelle undersøgelsesprocedure – de interesserede parters processuelle rettigheder – retten til forsvar – begrundelsespligt)

21

2022/C 95/28

Sag T-177/17: Rettens dom af 21. december 2021 — EKETA mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse – Ask it-kontrakt indgået i forbindelse med sjette rammeprogram – støtteberettigede omkostninger – debetnota udstedt af Kommissionen med henblik på tilbagesøgning af udbetalte beløb – pålidelighed af timesedler – interessekonflikt – underentreprise)

22

2022/C 95/29

Sag T-189/17: Rettens dom af 21. december 2021 — EKETA mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse – Humabio-kontrakt indgået i forbindelse med det sjette rammeprogram – støtteberettigede omkostninger – debetnota udstedt af Kommissionen med henblik på tilbagesøgning af udbetalte beløb – pålidelighed af timesedler – interessekonflikt)

23

2022/C 95/30

Sag T-190/17: Rettens dom af 21. december 2021 — EKETA mod Kommissionen (Voldgiftsklausul – Cater-kontrakt indgået inden for rammerne af det sjette rammeprogram – støtteberettigede omkostninger – debetnota udstedt af Kommissionen med henblik på inddrivelse af udbetalte beløb – pålidelighed af timesedler – interessekonflikt)

23

2022/C 95/31

Forenede sager T-721/18 og T-81/19: Rettens dom af 21. december 2021 — Apostolopoulou og Apostolopoulou-Chrysanthaki mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold – tilskudsaftaler indgået som led i forskellige EU-programmer – det støttemodtagende selskabs tilsidesættelse af kontraktvilkårene – støtteberettigede omkostninger – OLAF’s undersøgelse – likvidation af selskabet – inddrivelse fra deltagerne i nævnte selskab – tvangsfuldbyrdelse – Kommissionens repræsentanters udsagn fremsat for de nationale retsinstanser – rette sagsøgte – tilsidesættelse af formkrav – delvis afvisning – tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

24

2022/C 95/32

Sag T-158/19: Rettens dom af 15. december 2021 — Breyer mod REA (Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« – forordning (EU) nr. 1290/2013 – dokumenter vedrørende forskningsprojektet »iBorderCtrl: Intelligent Portable Control System« – undtagelse vedrørende beskyttelsen af en tredjemands forretningsmæssige interesser – delvist afslag på aktindsigt – mere tungtvejende offentlig interesse)

24

2022/C 95/33

Sag T-703/19: Rettens dom af 21. december 2021 — DD mod FRA (Erstatningssøgsmål – personalesag – midlertidigt ansatte – indledning af en administrativ undersøgelse – vedtægtens artikel 86, stk. 2 – informationspligt – procedurens varighed – rimelig frist – begrundelsespligt – åbenbart urigtigt skøn – fortroligheden af den administrative undersøgelse – omsorgspligt – ikke-økonomisk skade – årsagsforbindelse)

25

2022/C 95/34

Sag T-795/19: Rettens dom af 21. december 2021 — HB mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter – levering af tjenester i form af teknisk assistance til Haut Conseil judiciaire – afgørelse om nedsættelse af det beløb, som kontrakten vedrører, og om inddrivelse af allerede betalte beløb – annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål – retsakt, som er en uadskillelig del af et rent kontraktforhold – ingen voldgiftsklausul – afvisning – situation, hvor der ikke foreligger skader, som kan adskilles fra kontrakten)

26

2022/C 95/35

Sag T-796/19: Rettens dom af 21. december 2021 — HB mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter – levering af tjenester i form af teknisk assistance til de ukrainske myndigheder – afgørelse om nedsættelse af det beløb, som kontrakten vedrører, og om inddrivelse af allerede betalte beløb – annullationssøgsmål og erstatningssøgsmål – retsakt, som er en uadskillelig del af et rent kontraktforhold – ingen voldgiftsklausul – afvisning – situation, hvor der ikke foreligger forskellige skader, som kan adskilles fra kontrakten)

27

2022/C 95/36

Sag T-870/19: Rettens dom af 21. december 2021 — Worldwide Spirits Supply mod EUIPO — Melfinco (CLEOPATRA QUEEN) (EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærket CLEOPATRA QUEEN – det ældre nationale ordmærke CLEOPATRA MELFINCO – artikel 15 og 57 i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 18 og 64 i forordning (EU) 2017/1001) – bevis for reel brug af det ældre varemærke – ugyldighedserklæring)

27

2022/C 95/37

Sag T-6/20: Rettens dom af 21. december 2021 — Dr. Spiller mod EUIPO — Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket Alpenrausch Dr. Spiller – ældre EU-ordmærke RAUSCH – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

28

2022/C 95/38

Sag T-369/20: Rettens dom af 21. december 2021 — EFFAS mod EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-ordmærket CEFA Certified European Financial Analyst – det ældre EU-ordmærke CFA – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

29

2022/C 95/39

Sag T-381/20: Rettens dom af 21. december 2021 — Datax mod REA (Voldgiftsklausul – syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) – tilskudsaftalerne HELP og GreenNets – OLAF-undersøgelse – personaleomkostninger – bevisbyrde – pålidelighed af timesedler – de af modtageren anmeldte omkostninger er ikke støtteberettigede – anmodning om tilbagesøgning – debetnotaer – forældelse – rimelig frist – proportionalitet)

29

2022/C 95/40

Sag T-549/20: Rettens dom af 21. december 2021 — Magic Box Int. Toys mod EUIPO — KMA Concepts (SUPERZINGS) [EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-ordmærket SUPERZINGS – det ældre internationale figurmærke ZiNG – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

30

2022/C 95/41

Sag T-587/20: Rettens dom af 21. december 2021 — MO mod Rådet (Personalesag – tjenestemænd – omplacering – bedømmelsesåret 2019 – ret til kontradiktion – ansvar)

30

2022/C 95/42

Sag T-598/20: Rettens dom af 21. december 2021 — Skechers USA mod EUIPO (ARCH FIT) [EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket ARCH FIT – absolutte registreringshindringer – mangel på fornødent særpræg – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001]

31

2022/C 95/43

Sag T-699/20: Rettens dom af 21. december 2021 — Fashion Energy mod EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket 1st AMERICAN – det ældre EU-figurmærke, der gengiver en ørn eller en anden rovfugl – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – lighed mellem tegnene på det fonetiske plan – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] – artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001 – artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001]

32

2022/C 95/44

Sag T-159/21: Rettens dom af 21. december 2021 –Bustos mod EUIPO — Bicicletas Monty (motwi) [EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket motwi – det ældre nationale ordmærke MONTY – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]

32

2022/C 95/45

Sag T-194/21: Rettens dom af 21. december 2021 — Fidia farmaceutici mod EUIPO — Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE) [EU-varemærker – indsigelsessag – international registrering af figurmærke, hvor Den Europæiske Union er designeret – figurmærke HYALOSTEL ONE – ældre EU-ordmærke HYALISTIL og ældre EU-figurmærke HyalOne – det ældre internationale ordmærke HYALO – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – begrundelsespligt]

33

2022/C 95/46

Sag T-195/21: Rettens dom af 21. december 2021 — Klymenko mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine – indefrysning af midler – liste over personer, enheder og organer, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer – opretholdelse af sagsøgerens navn på listen – Rådets forpligtelse til at kontrollere, at afgørelsen fra et tredjelands myndighed er blevet truffet under iagttagelse af retten til forsvar og retten til en effektiv domstolsbeskyttelse)

34

2022/C 95/47

Sag T-495/14: Rettens kendelse af 17. december 2021 — Theodorakis og Theodoraki mod Rådet (Ansvar uden for kontraktforhold – økonomisk og monetær politik – støtteprogram for stabilitet i Cypern – Eurogruppens erklæringer af 16. og 25. marts 2013 vedrørende Cypern – erklæring fra Eurogruppens formand af 21. marts 2013 vedrørende Cypern – fejlagtig angivelse af sagsøgte – åbenbart afvisningsgrundlag)

34

2022/C 95/48

Sag T-496/14: Rettens kendelse af 17. december 2021 — Berry Investments mod Rådet (Erstatning uden for kontraktforhold – økonomisk og monetær politik – program til støtte for Republikken Cyperns stabilitet – erklæringer fra Eurogruppen af 16. og 25. marts 2013 vedrørende Cypern – erklæring fra formanden for Eurogruppen af 21. marts 2013 vedrørende Cypern – forkert angivelse af sagsøgte – åbenbart afvisningsgrundlag)

35

2022/C 95/49

Sag T-355/19 INTP: Rettens kendelse af 30. november 2021 — CE mod Regionsudvalget (Retspleje – fortolkning af en dom – afvisning)

36

2022/C 95/50

Sag T-620/20: Rettens kendelse af 8. december 2021 — Alessio m.fl. mod ECB (Annullationssøgsmål – Den Økonomiske og Monetære Union – bankunion – genopretning og afvikling af kreditinstitutter – foranstaltninger til tidlig indgriben – ECB’s afgørelse om midlertidigt at sætte Banca Carige under administration – efterfølgende afgørelser om forlængelse – søgsmålsfrist – for sent anlagt – afvisning)

36

2022/C 95/51

Sag T-303/21: Rettens kendelse af 2. december 2021 — FC mod EASO (Annullationssøgsmål – personalesag – midlertidigt ansatte – disciplinærsag – anmodninger om udsættelse – indkaldelse til en høring for disciplinærrådet – udsættelse af datoen for høringen – ingen bebyrdende akt – klage indgivet eller søgsmål anlagt for tidligt – åbenbart afvisningsgrundlag)

37

2022/C 95/52

Sag T-722/21 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 8. december 2021 — D’Amato m.fl. mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer – Parlamentets medlemmer – betingelser for adgang til Parlamentets bygninger på dets tre arbejdssteder i forbindelse med sundhedskrisen – anmodning om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

37

2022/C 95/53

Sag T-723/21 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 8. december 2021 — Rooken m.fl. mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer – Parlamentets medlemmer – betingelser for adgang til Parlamentets bygninger på dets tre arbejdssteder i forbindelse med sundhedskrisen – anmodning om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

38

2022/C 95/54

Sag T-724/21 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 8. december 2021 — IL m.fl. mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer – personalesag – betingelser for adgang til Parlamentets bygninger på dets tre arbejdssteder i forbindelse med sundhedskrisen – anmodning om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

38

2022/C 95/55

Sag T-764/21: Sag anlagt den 8. december 2021 — Atesos medical m.fl. mod Kommissionen

39

2022/C 95/56

Sag T-780/21: Sag anlagt den 14. december 2021 — Lila Rossa Engros mod EUIPO (LiLAC)

40

2022/C 95/57

Sag T-16/22: Sag anlagt den 10. januar 2022 — NV mod EIB

40

2022/C 95/58

Sag T-19/22: Sag anlagt den 11. januar 2022 — Piaggio & C. mod EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry (Formen på en scooter)

41

2022/C 95/59

Sag T-20/22: Sag anlagt den 12. januar 2022 — NW mod Kommissionen

42

2022/C 95/60

Sag T-21/22: Sag anlagt den 12. januar 2022 — NY mod Kommissionen

43

2022/C 95/61

Sag T-23/22: Sag anlagt den 11. januar 2022 — Grail mod Kommissionen

43

2022/C 95/62

Sag T-25/22: Sag anlagt den 17. januar 2022 — Canai Technology mod EUIPO — WE Brand (HE&ME)

44

2022/C 95/63

Sag T-848/19: Rettens kendelse af 20. december 2021 — HS mod Kommissionen

45

2022/C 95/64

Sag T-765/20: Rettens kendelse af 16. december 2021 — The Floow mod Kommissionen

45

2022/C 95/65

Sag T-46/21: Rettens kendelse af 7. december 2021 — El Corte Inglés mod EUIPO — Yajun (PREMILITY)

45

2022/C 95/66

Sag T-519/21: Rettens kendelse af 8. december 2021 — VY mod Kommissionen

46


DA

 

Top