EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:064:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 64, 7. februar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 64

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

65. årgang
7. februar 2022


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2022/C 64/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2022/C 64/02

Sag C-375/20: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 13. oktober 2021 — Liberty Seguros, Compañia de Seguros og Reaseguros, SA — Sucursal em Portugal, tidligere Liberty Seguros SA mod DR (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal da Relação de Coimbra — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer – direktiv 2009/103/EF – forsikringsaftale indgået på grundlag af falske erklæringer – international befordring af personer og transport af varer uden tilladelse – forsikringsaftalens ugyldighed – retsvirkning over for skadelidte tredjemænd og over for det organ, der har ansvaret for at betale erstatning til ofrene)

2

2022/C 64/03

Sag C-583/20: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 21. oktober 2021 — EuroChem Agro Hungary Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Kúria — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, og artikel 99 i Domstolens procesreglement – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 273 – bekæmpelse af svig – forpligtelse til at angive varetransport – elektronisk kontrolsystem for vejgodstransport – sanktionsordning, der finder anvendelse på afgiftspligtige personer i risikogruppe – proportionalitet)

3

2022/C 64/04

Sag C-691/20: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 22. oktober 2021 — B mod O, P, OP, G og N (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse – EU-ret – principper – artikel 18 TEUF – ligebehandling – forskelsbehandling på grund af nationalitet – forbud – artikel 49 TEUF – etableringsfriheden – solidarisk hæftelse for selskaber i en koncern for de gældsfordringer, som følger af en arbejdskontrakt, der er indgået af et af selskaberne – lovgivning i den pågældende medlemsstat, der udelukker selskaber med hjemsted i en anden medlemsstat)

3

2022/C 64/05

Sag C-87/21: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 14. oktober 2021 — NSV og NM mod BT (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Cluj — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – forbrugerbeskyttelse – direktiv 93/13/EØF – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – anvendelsesområde – artikel 1, stk. 2 – kontraktvilkår, som afspejler bindende lovbestemmelser eller bindende administrative bestemmelser – låneaftaler indgået i udenlandsk valuta – kontraktvilkår vedrørende kursrisikoen, som gengiver en deklaratorisk bestemmelse i national ret – angivelig misligholdelse af den oplysningspligt, der påhviler den långivende bank – krav om god tro – den nationale rets undersøgelse skal primært foretages på grundlag af artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/13)

4

2022/C 64/06

Sag C-316/21: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 6. oktober 2021 — Monument Vandekerckhove NV mod Stad Gent (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State– Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – direktiv 2014/24/EU – procedurens forløb – udvælgelse af deltagere og tildeling af kontrakter – artikel 63 – tilbudsgiver, der baserer sig på en anden enheds kapaciteter for at opfylde den ordregivende myndigheds krav – manglende overholdelse af betingelserne for tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen af den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på – pligt til at tillade nævnte tilbudsgiver at erstatte den nævnte enhed – proportionalitetsprincippet)

5

2022/C 64/07

Sag C-193/21 P: Appel iværksat den 25. marts 2021 af RY til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 13. januar 2021 i sag T-824/19, RY mod Kommissionen

5

2022/C 64/08

Sag C-382/21 P: Appel iværksat den 23. juni 2021 af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 14. april 2021 i sag T-579/19 — The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

6

2022/C 64/09

Sag C-387/21 P: Appel iværksat den 23. juni 2021 af Asolo LTD og WeMO Brands BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 28. april 2021 i sag T-509/19 — Asolo mod EUIPO

7

2022/C 64/10

Sag C-473/21 P: Appel iværksat den 2. august 2021 af Franz Schröder GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 2. juni 2021 i sag T-854/19 — Franz Schröder mod EUIPO

7

2022/C 64/11

Sag C-474/21 P: Appel iværksat den 2. august 2021 af Franz Schröder GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 2. juni 2021 i sag T-855/19 — Franz Schröder mod EUIPO

7

2022/C 64/12

Sag C-475/21 P: Appel iværksat den 2. august 2021 af Franz Schröder GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 2. juni 2021 i sag T-856/19 — Franz Schröder mod EUIPO

8

2022/C 64/13

Sag C-520/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polen) den 24. august 2021 — A.S. mod Bank M. SA

8

2022/C 64/14

Sag C-523/21 P: Appel iværksat den 24. august 2021 af Innovative Cosmetic Concepts LLC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 16. juni 2021 i sag T-196/20, Chanel mod EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

9

2022/C 64/15

Sag C-537/21 P: Appel iværksat den 25. august 2021 af PL til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 16. juni 2021 i sag T-586/19, PL mod Kommissionen

9

2022/C 64/16

Sag C-582/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie (Polen) den 17. september 2021 — FY mod Profi Credit Polska S.A.

10

2022/C 64/17

Sag C-589/21 P: Appel iværksat den 23. september 2021 af Abitron Germany GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 14. juli 2021 i sag T-75/20 — Abitron Germany GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

11

2022/C 64/18

Sag C-619/21 P: Appel iværksat den 1. oktober 2021 af Cora til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 20. juli 2021 i sag T-500/19, Coravin mod EUIPO — Cora (CORAVIN)

11

2022/C 64/19

Sag C-632/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Spanien) den 14. oktober 2021 — JF og NS mod Diamond Resorts Europe Limited (filial i Spanien), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. og Sunterra Tenerife Sales S.L.

12

2022/C 64/20

Sag C-635/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Bremen (Tyskland) den 15. oktober 2021 — LB GmbH mod Hauptzollamt D

13

2022/C 64/21

Sag C-640/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Cluj (Rumænien) den 19. oktober 2021 — SC Zes Zollner Electronic SRL mod Direcţia Regională Vamală Cluj — Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca

13

2022/C 64/22

Sag C-654/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 28. oktober 2021 — LM mod KP

14

2022/C 64/23

Sag C-664/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 5. november 2021 — NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG mod Republikken Slovenien

14

2022/C 64/24

Sag C-669/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Portugal) den 9. november 2021 — Gencoal S.A. mod Conceito Norte — Consultadoria de Gestão, Lda. og BT

15

2022/C 64/25

Sag C-670/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Köln (Tyskland) den 9. november 2021 — BA mod Finanzamt X

16

2022/C 64/26

Sag C-687/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hagen (Tyskland) den 16. november 2021 — BL mod Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

16

2022/C 64/27

Sag C-689/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 16. november 2021, X mod Udlændinge- og Integrationsministeriet

17

2022/C 64/28

Sag C-691/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 18. november 2021 — Cafpi SA og Aviva assurances SA mod Enedis SA

18

2022/C 64/29

Sag C-702/21 P: Appel iværksat den 19. november 2021 af Laboratoire Pareva til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 15. september 2021 i de forenede sager T-337/18 og T-347/18, Laboratoire Pareva og Biotech3D mod Kommissionen

18

2022/C 64/30

Sag C-705/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Győri Ítélőtábla (Ungarn) den 23. november 2021 — MJ mod AxFina Hungary Zrt.

19

2022/C 64/31

Sag C-707/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 24. november 2021 — Recamier SA mod BR

20

2022/C 64/32

Sag C-711/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 25. november 2021 — XXX mod État belge ved Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/33

Sag C-712/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d'État (Belgien) den 25. november 2021 — XXX mod État belge, ved Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

21

2022/C 64/34

Sag C-719/21 P: Appel iværksat den 25. november 2021 af Frédéric Jouvin til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 26. april 2021 i sag T-472/20 og T-472/20 AJ II, Jouvin mod Kommissionen

22

2022/C 64/35

Sag C-726/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Županijski sud u Puli (Kroatien) den 30. november 2021 — GR, HS, IT og INTER CONSULTING d.o.o. under likvidation

23

2022/C 64/36

Sag C-742/21 P: Appel iværksat den 30. november 2021 af Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), Jean Derosière og Fabien Hagneré m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 15. september 2021 i sag T-777/19, CAPA m.fl. mod Kommissionen

24

2022/C 64/37

Sag C-757/21 P: Appel iværksat den 9. december 2021 af Nichicon Corporation til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 29. september 2021 i sag T-342/18, Nichicon Corporation mod Kommissionen

25

2022/C 64/38

Sag C-759/21 P: Appel iværksat den 10. december 2021 af Nippon Chemi-Con Corporation til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 29. september 2021 i sag T-363/18, Nippon Chemi-Con Corporation mod Kommissionen

26

2022/C 64/39

Sag C-366/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. oktober 2021 — »BOSOLAR« EOOD mod »CHEZ ELEKTRO BULGARIA« AD, i tilstedeværelse af:»NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA« EAD

28

2022/C 64/40

Sag C-136/21: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. oktober 2021 — Autoridade Tributária e Aduaneira mod VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Constitucional — Portugal)

28

 

Retten

2022/C 64/41

Sag T-751/21: Sag anlagt den 26. november 2021 — EMS Electro Medical Systems mod EUIPO (AIRFLOW)

29

2022/C 64/42

Sag T-762/21: Sag anlagt den 8. december 2021 — C&C IP UK mod EUIPO — Tipico Group (t)

29

2022/C 64/43

Sag T-766/21: Sag anlagt den 9. december 2021 — Daw mod EUIPO — Sapa Building Systems (alpina)

30

2022/C 64/44

Sag T-776/21: Sag anlagt den 14. december 2021 — Gameageventures mod EUIPO (GAME TOURNAMENTS)

31


DA

 

Top