EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:412:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 412, 11. oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 412

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
11. oktober 2021


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2021/C 412/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Retten

2021/C 412/02

Afdelingernes sammensætning og dommernes fordeling mellem afdelingerne

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2021/C 412/03

Sag C-445/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 15. juli 2021 — »EUROBANK BULGARIA« AD mod NI, RZ og »DMD DEVELOPMENTS« OOD

6

2021/C 412/04

Sag C-463/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 28. juli 2021 — Global Starnet Ltd mod Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli og Presidenza del Consiglio dei Ministri

7

2021/C 412/05

Sag C-485/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Nessebar (Bulgarien) den 5. august 2021 — »S.V.« OOD mod E. Ts. D.

7

2021/C 412/06

Sag C-505/21: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Liège (Belgien) den 18. august 2021 — FU mod Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

8

 

Retten

2021/C 412/07

Sag T-146/20: Rettens kendelse af 28. juli 2021 — Csordas m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – personalesag – tjenestemænd – lovligheden af valg af den lokale afdeling i Luxembourg af Kommissionens personaleudvalg – fremlæggelse af en fællesliste for seks faglige organisationer – institutionens kontrolpligt – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet)

9

2021/C 412/08

Sag T-634/20: Rettens kendelse af 28. juli 2021 — UPTR mod Parlamentet og Rådet (Annullationssøgsmål – vejtransport – forordning (EU) 2020/1055 – markedet for international godskørsel – cabotagekørsel – brancheorganisation – søgsmålskompetence – ikke individuelt berørt – afvisning)

10

2021/C 412/09

Sag T-645/20: Rettens kendelse af 28. juli 2021 — Dual Star Logistic m.fl. mod Parlamentet og Rådet (Annullationssøgsmål – vejtransport – forordning (EU) 2020/1055 – virksomhedernes opfyldelse af etableringskravet – køretøjerne skal vende tilbage til en driftscentral i oprindelsesmedlemsstaten inden for højst otte uger – faglig sammenslutning – søgsmålskompetence – ikke individuelt berørt – afvisning)

10

2021/C 412/10

Sag T-646/20: Rettens kendelse af 28. juli 2021 — NG m.fl. mod Parlamentet og Rådet (Annullationssøgsmål – vejtransport – forordning (EU) 2020/1054 – førerens hviletid – det umulige i at afholde visse hviletider ombord på køretøjet – tilbagevenden til arbejdsgiverens virksomhed eller til bopælen for visse hviletider – faglig sammenslutning – søgsmålskompetence – ikke individuelt berørt – afvisning)

11

2021/C 412/11

Sag T-760/20: Rettens kendelse af 10. august 2021 — Jakeliūnas mod ESMA (Annullations- og passivitetssøgsmål – anmodning om iværksættelse af en undersøgelse – afslag fra ESMA’s formand – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål – afvisning – påstand om pålæg – inkompetence)

12

2021/C 412/12

Sag T-52/21: Rettens kendelse af 29. juli 2021 — ClientEarth mod Kommissionen (Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – Århuskonventionen – forordning (EF) nr. 1367/2006 – dokumenter, som Kommissionen er i besiddelse af vedrørende den kontrolordning, som er oprettet med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik – forordning (EF) nr. 1224/2009 – stiltiende afslag på aktindsigt – udtrykkelig afgørelse vedtaget efter sagsanlægget – ufornødent at træffe afgørelse)

12

2021/C 412/13

Sag T-272/21 R: Kendelse afsagt af Rettens vicepræsident den 30. juli 2021 — Puigdemont i Casamajó m.fl. mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer – regler for institutionerne – medlem af Europa-Parlamentet – privilegier og immuniteter – ophævelse af et medlem af Europa-Parlamentets parlamentariske immunitet – begæring om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

13

2021/C 412/14

Sag T-441/21: Sag anlagt den 23. juli 2021 — UBS Group og UBS mod Kommissionen

13

2021/C 412/15

Sag T-442/21: Sag anlagt den 23. juli 2021 — Thomas og Julien mod Rådet

14

2021/C 412/16

Sag T-448/21: Sag anlagt den 30. juli 2021 — Saure mod Kommissionen

15

2021/C 412/17

Sag T-455/21: Sag anlagt den 2. august 2021 — Nomura International og Nomura Holdings mod Kommissionen

16

2021/C 412/18

Sag T-460/21: Sag anlagt den 3. august 2021 — MCO (IP) mod EUIPO — C8 (C2 CYPRUS CASINOS)

17

2021/C 412/19

Sag T-461/21: Sag anlagt den 3. august 2021 — MCO (IP) mod EUIPO — C8 (C2)

18

2021/C 412/20

Sag T-470/21: Sag anlagt den 30. juli 2021 — Klymenko mod Rådet

19

2021/C 412/21

Sag T-479/21: Sag anlagt den 7. august 2021 — Haswani mod Rådet

20

2021/C 412/22

Sag T-481/21: Sag anlagt den 9. august 2021 — Foz mod Rådet

21

2021/C 412/23

Sag T-483/21: Sag anlagt den 9. august 2021 — Polskie sieci elektroenergetyczne mod ACER

22

2021/C 412/24

Sag T-484/21: Sag anlagt den 9. august 2021 — Polskie sieci elektroenergetyczne mod ACER

23

2021/C 412/25

Sag T-489/21: Sag anlagt den 10. august 2021 — Spanien mod Kommissionen

24

2021/C 412/26

Sag T-497/21: Sag anlagt den 14. august 2021 — Girardi mod EUIPO

25

2021/C 412/27

Sag T-506/21: Sag anlagt den 16. august 2021 — Saure mod Kommissionen

25

2021/C 412/28

Sag T-512/21: Sag anlagt den 20. august 2021 — Epsilon Data Management mod EUIPO — Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES)

26

2021/C 412/29

Sag T-516/21: Sag anlagt den 21. august 2021 –Italien mod Kommissionen

27

2021/C 412/30

Sag T-523/21: Sag anlagt den 27. august 2021 — Shatrov mod Rådet

28

2021/C 412/31

Sag T-524/21: Sag anlagt den 27. august 2021 — Saure mod Kommissionen

28


DA

 

Top