EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:398:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 398, 1. oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 398

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
1. oktober 2021


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 398/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10181 — Entega/Viessmann/EMS/EPS) ( 1 )

1

2021/C 398/02

Meddelelse i henhold til artikel 34, stk. 7, litra a), nr. iii) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om afgørelser vedrørende bindende oplysninger truffet af medlemsstaternes toldmyndigheder i forbindelse med tarifering af varer i toldnomenklaturen

2

2021/C 398/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10452 — CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical) ( 1 )

4

2021/C 398/04

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10229 — Allianz/Aviva Italia) ( 1 )

5

2021/C 398/05

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10334 — BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions) ( 1 )

6


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 398/06

Euroens vekselkurs — 30. september 2021

7

2021/C 398/07

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og monopolspørgsmål på dets møde den 15. april 2021 om et udkast til afgørelse i sag AT.40330 — Jernbanegods — Referent: Luxembourg

8

2021/C 398/08

Høringskonsulentens endelige rapport — Sag AT.40330 — Jernbanegods

9

2021/C 398/09

Resumé af Kommissionens afgørelse af 20. april 2021 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (sag AT.40330 — Rail cargo) (meddelt under nummer C(2021)2521 final)

10

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2021/C 398/10

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1 )

15


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2021/C 398/11

Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

16

2021/C 398/12

Meddelelse om det forestående udløb af visse antisubsidieforanstaltninger

18

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2021/C 398/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.10486 — CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

19

2021/C 398/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag: M.10443 — Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

21

2021/C 398/15

Anmeldelse af en planlagt fusion — Sag: M.10314 — Vinci/Energía y Servicios DINSA II ( 1 )

23

2021/C 398/16

Meddelelse fra Kommissionen offentliggjort i henhold til artikel 27, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 i sag AT.40305 – Network Sharing — Czech Republic

24

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2021/C 398/17

Offentliggørelse af det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, og af henvisningen til offentliggørelsen af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren

28

2021/C 398/18

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering af en betegnelse i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

36

2021/C 398/19

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering af en betegnelse i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

40


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top