EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:220:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 220, 9. juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 220

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
9. juni 2021


Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

559. plenarforsamling i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – INTERACTIO, 24.3.2021-25.3.2021

2021/C 220/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om udfordringer forbundet med hjemmearbejde: tilrettelæggelse af arbejdstid, balance mellem arbejde og privatliv og retten til at være offline (sonderende udtalelse på anmodning af det portugisiske rådsformandskab)

1

2021/C 220/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Hjemmearbejde og ligestilling mellem kønnene — betingelser, der sikrer, at hjemmearbejde ikke forværrer den ulige fordeling af ubetalt omsorgsarbejde og husligt arbejde mellem mænd og kvinder og i stedet bliver en drivkraft for fremme af ligestilling mellem kønnene«(Sonderende udtalelse på anmodning af det portugisiske rådsformandskab)

13

2021/C 220/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »det fælles europæiske jernbaneområde«(Sonderende udtalelse efter anmodning fra det portugisiske formandskab)

26


 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

559. plenarforsamling i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg – INTERACTIO, 24.3.2021-25.3.2021

2021/C 220/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — 2020-rapport om status over energiunionen i henhold til forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen«(COM(2020) 950 final) og om »meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Vurdering af de nationale energi- og klimaplaner i hele EU — Fremme af den grønne omstilling og økonomisk genopretning gennem integreret energi- og klimaplanlægning«(COM(2020) 564 final)

38

2021/C 220/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en EU-strategi for reduktion af metanemissioner«(COM(2020) 663 final)

47

2021/C 220/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af forordning (EU) nr. 347/2013 (COM(2020) 824 final — 2020/0360 (COD))

51

2021/C 220/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Handlingsplan for at bringe toldunionen til det næste niveau«(COM(2020) 581 final)

56

2021/C 220/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013«(COM(2020) 673 final — 2020/306 (COD))

62

2021/C 220/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Strategisk fremsynsrapport — 2020 Strategisk fremsynethed — Med kurs mod et mere modstandsdygtigt Europa (COM(2020) 493 final)

67

2021/C 220/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en detailbetalingsstrategi for EU (COM(2020) 592 final)

72

2021/C 220/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et nyt EFR for forskning og innovation (COM(2020) 628 final)

79

2021/C 220/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forlængelse af EF-sortsbeskyttelse for arterne asparges og artsgrupperne blomsterløg, buske med små frugter og prydbuske (COM(2020) 36 final — 2021/0019 (COD))

86

2021/C 220/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår overgangsforanstaltninger for anerkendelse af tredjelandscertifikater (COM(2021) 71 final — 2021/0039 (COD))

87

2021/C 220/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Styrkelse af tiltrædelsesprocessen — Et troværdigt EU-perspektiv for landene på Vestbalkan (COM(2020) 57 final) — om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En økonomisk plan og investeringsplan for Vestbalkan (COM(2020) 641 final) — og om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Meddelelse om EU's udvidelsespolitik 2020 (COM(2020) 660 final)

88

2021/C 220/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet og Den Europæiske Centralbank — Håndtering af misligholdte lån efter covid-19-pandemien (COM(2020) 822 final)

98

2021/C 220/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om passende mindstelønninger i Den Europæiske Union (COM(2020) 682 final — 2020/0310 (COD))

106

2021/C 220/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af kritisk betydning: En kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed (COM(2020) 474 final)

118

2021/C 220/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Bæredygtighedskrav til batterier i EU«(COM(2020) 798 final — 2020/353 (COD)

128


DA

 

Top