EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:058:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 058, 18. februar 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 58

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang
18. februar 2021


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 58/01

Meddelelse fra Kommissionen — Teknisk vejledning om anvendelsen af princippet om ikke at gøre væsentlig skade i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten

1

2021/C 58/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 58/03

Euroens vekselkurs — 17. februar 2021

32

2021/C 58/04

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger — Gennemsnitlige udgifter til naturalydelser

33

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2021/C 58/05

Ajourføring af listen over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

35

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2021/C 58/06

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

50

2021/C 58/07

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

51

2021/C 58/08

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

52

2021/C 58/09

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

53

2021/C 58/10

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

54

2021/C 58/11

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

55

2021/C 58/12

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

56


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2021/C 58/13

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve

57

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

EFTA-Domstolen

2021/C 58/14

Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af Borgarting Lagmannsrett i straffesagen mod P (Sag E-15/20)

58

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2021/C 58/15

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af calciumsilicium med oprindelse i Folkerepublikken Kina

60

2021/C 58/16

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af superabsorberende polymerer med oprindelse i Republikken Korea

73

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2021/C 58/17

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

84

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2021/C 58/18

Offentliggørelse af det enhedsdokument, der er omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013, og af henvisningen til offentliggørelsen af produktspecifikationen for en betegnelse i vinsektoren

86


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top