EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:329:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 329, 5. oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 329

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
5. oktober 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Domstolen

2020/C 329/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2020/C 329/02

Sag C-114/19 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. juni 2020 — Europa-Kommissionen mod Danilo Di Bernardo (Appel – personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ingen adgang til prøverne – administrationens mulighed for, for retsinstansen, at supplere begrundelsen for afgørelsen om nægtelse af adgang – betingelser – ekstraordinære tilfælde – begrebet »manglende begrundelse«)

2

2020/C 329/03

Sag C-256/19: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 2. juli 2020 — sag anlagt af S.A.D. Maler und Anstreicher OG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Wien — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement – artikel 19, stk. 1, andet afsnit, TEU – effektiv retsbeskyttelse på de områder, der er omfattet af EU-retten – princippet om dommernes uafhængighed – artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – Domstolens kompetence – artikel 267 TEUF – formaliteten – nationale bestemmelser om den retsinterne opgavefordeling – adgang til domstolsprøvelse – fortolkning nødvendig for, at den forelæggende ret kan afsige dom – åbenbart afvisningsgrundlag)

2

2020/C 329/04

Sag C-192/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajský súd Prešov (Slovakiet) den 5. maj 2020 — Prima banka Slovensko a.s. mod HD

3

2020/C 329/05

Sag C-295/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen) den 2. juli 2020 — UAB »Sanresa« mod Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

4

2020/C 329/06

Sag C-303/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) den 8. juli 2020 — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. mod KM

5

2020/C 329/07

Sag C-326/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administratīvā apgabaltiesa (Letland) den 22. juli 2020 — SIA MONO mod Valsts ieņēmumu dienests

5

2020/C 329/08

Sag C-332/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 22. juli 2020 — Roma Multiservizi spa og Rekeep spa mod Roma Capitale og Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

6

2020/C 329/09

Sag C-345/20: Sag anlagt den 27. juli 2020 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik

7

2020/C 329/10

Sag C-350/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte costituzionale (Italien) den 30. juli 2020 — O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P. og S.E.A. mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

7

2020/C 329/11

Sag C-374/20 P: Appel iværksat den 7. august 2020 af Agrochem-Maks d.o.o. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 28. maj 2020 i sag T-574/18, Agrochem-Maks mod Kommissionen

8

2020/C 329/12

Sag C-67/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29. juni 2020 — KD mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék (tidligere Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungarn)

9

2020/C 329/13

Sag C-209/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. juli 2020 — SM mod Sparkasse Saarbrücken (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Saarbrücken — Tyskland)

9

2020/C 329/14

Sag C-210/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. juni 2020 — TN mod Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, tidligere Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék (tidligere Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungarn)

9

2020/C 329/15

Sag C-531/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 29. juli 2020 — PO mod Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien)

10

2020/C 329/16

Sag C-533/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. juli 2020 — RQ mod Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien)

10

2020/C 329/17

Sag C-534/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 24. juli 2020 — SR mod Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien)

10

2020/C 329/18

Sag C-549/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 16. juli 2020 — DX mod Subdelegación del Gobierno en Toledo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien)

10

2020/C 329/19

Sag C-560/19: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Ottende Afdeling den 25. juni 2020 — GT mod Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia — Spanien)

11

2020/C 329/20

Sag C-567/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. juli 2020 — LP mod Subdelegación del Gobierno en Toledo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanien)

11

2020/C 329/21

Sag C-740/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. juni 2020 — NJ mod Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Törvényszék (tidligere Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Ungarn)

11

2020/C 329/22

Forenede sager C-808/19 og C-809/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. juli 2020 — DS (sag C-808/19) og ER (sag C-809/19) mod Volkswagen AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Gera — Tyskland)

11

2020/C 329/23

Sag C-905/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. juli 2020 — EP mod Kreis Groß-Gerau (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Darmstadt — Tyskland)

12

2020/C 329/24

Sag C-31/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. juli 2020 — Bankia SA mod SI (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Alicante — Spanien)

12

2020/C 329/25

Sag C-44/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. juli 2020 — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) mod PC og RE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien)

12

2020/C 329/26

Sag C-93/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 9. juli 2020 — JU mod Air France Direktion für Österreich (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bezirksgericht Schwechat — Østrig)

12

2020/C 329/27

Sag C-127/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 30. juli 2020 — D. Spółka Akcyjna mod W. Zrt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy w Gliwicach — Polen)

13

2020/C 329/28

Sag C-133/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 30. juni 2020 — European Pallet Association eV mod PHZ BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene)

13

2020/C 329/29

Sag C-138/20: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 10. juli 2020 — O. mod P. AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Stuttgart — Tyskland)

13

 

Retten

2020/C 329/30

Sag T-110/17: Rettens dom af 8. juli 2020 — Jiangsu Seraphim Solar System mod Kommissionen (Dumping – import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Kina – tilsagn – formaliteten – gennemførelsesforordning (EU) 2016/2146 – annullation af tilsagnsfakturaer – tidsmæssig anvendelse af nye bestemmelser)

14

2020/C 329/31

Sag T-578/18: Rettens dom af 8. juli 2020 — CA Consumer Finance mod ECB (Økonomisk og monetær politik – tilsyn med kreditinstitutter – artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1024/2013 – administrativ bøde, som ECB pålægger et kreditinstitut – artikel 26, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) nr. 575/2013 – vedvarende overtrædelse af kapitalgrundlagskrav – uagtsom overtrædelse – retten til forsvar – bødens størrelse – begrundelsespligt)

15

2020/C 329/32

Sag T-729/19: Rettens dom af 8. juli 2020 — Dinamo mod EUIPO (Favorit) (EU-varemærker – ansøgning om EU-ordmærket Favorit – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

15

2020/C 329/33

Sag T-150/20 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 30. juni 2020 — Tartu Agro mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – statsstøtte – afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og anordnes tilbagesøgt – begæring om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

16

2020/C 329/34

Sag T-462/20: Sag anlagt den 16. juli 2020 — ZU mod Kommissionen

16

2020/C 329/35

Sag T-487/20: Sag anlagt den 4. august 2020 — Rezon mod EUIPO (imot.bg)

17

2020/C 329/36

Sag T-490/20: Sag anlagt den 2. august 2020 — CH og CN mod Parlamentet

18

2020/C 329/37

Sag T-496/20: Sag anlagt den 3. august 2020 — CRII-GEN m.fl. mod Kommissionen

19

2020/C 329/38

Sag T-500/20: Sag anlagt den 10. august 2020 — Selmikeit & Giczella mod EUIPO — Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER)

19

2020/C 329/39

Sag T-502/20: Sag anlagt den 10. august 2020 — Munich mod EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

20

2020/C 329/40

Sag T-503/20: Sag anlagt den 10. august 2020 — T i D Kontrolni sistemi mod EUIPO — Sigmatron (apparater og anordninger til signaler)

21

2020/C 329/41

Sag T-507/20: Sag anlagt den 6. august 2020 — Colombani mod EU-Udenrigstjenesten

22

2020/C 329/42

Sag T-510/20: Sag anlagt den 14. august 2020 — Fachverband Spielhallen og LM mod Kommissionen

23

2020/C 329/43

Sag T-515/20: Sag anlagt den 17. august 2020 — Puma mod EUIPO — Caterpillar (SPEEDCAT)

24

2020/C 329/44

Sag T-520/20: Sag anlagt den 8. august 2020 — Bonicelli mod Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling

24

2020/C 329/45

Sag T-527/20: Sag anlagt den 19. august 2020 — Aldi mod EUIPO (CUCINA)

25

2020/C 329/46

Sag T-530/20: Sag anlagt den 21. august 2020 — Interfloat og GMB mod Kommissionen

26


DA

 

Top