EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:191:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 191, 8. juni 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 191

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
8. juni 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2020/C 191/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2020/C 191/02

Sag C-935/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 23. december 2019 — Grupa Warzywna Sp. z o.o. mod Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2

2020/C 191/03

Sag C-949/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 31. december 2019 — M.A. mod Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.

2

2020/C 191/04

Sag C-19/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Gdańsku (Polen) den 16. januar 2020 — I.W. og R.W. mod Bank BPH S.A.

3

2020/C 191/05

Sag C-29/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Köln (Tyskland) den 23. januar 2020 — Biofa AG mod Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

4

2020/C 191/06

Sag C-45/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 29. januar 2020 — E mod Finanzamt N

4

2020/C 191/07

Sag C-46/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 29. januar 2020 — Z mod Finanzamt G

5

2020/C 191/08

Sag C-48/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28. januar 2020 — UAB »P« mod Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku

6

2020/C 191/09

Sag C-55/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie (Polen) den 31. januar 2020 — Ministerstwo Sprawiedliwości mod R.G.

6

2020/C 191/10

Sag C-58/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzgericht (Østrig) den 4. februar 2020 — K mod Finanzamt Linz

8

2020/C 191/11

Sag C-59/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzgericht (Østrig) den 4. februar 2020 — DBKAG mod Finanzamt Linz

8

2020/C 191/12

Sag C-73/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 13. februar 2020 — ZM som kurator for Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH mod E. A. Frerichs

9

2020/C 191/13

Sag C-103/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) den 27. februar 2020 — RC mod Autoridade Tributária e Aduaneira

9

2020/C 191/14

Sag C-129/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg) den 9. marts 2020 — XI mod Caisse pour l’avenir des enfants

10

 

Retten

2020/C 191/15

Sag T-546/19: Rettens dom af 2. april 2020 — Isigny — Sainte Mère mod EUIPO (Formen på en forgyldt beholder med en bølge) (EU-varemærker – ansøgning om tredimensionalt EU-varemærke – formen på en forgyldt beholder med en bølge – absolut registreringshindring – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – mangel på fornødent særpræg)

12

2020/C 191/16

Sag T-31/19: Rettens kendelse af 26. marts 2020 — AF mod FRA (Annullations- og erstatningssøgsmål – personalesag – midlertidigt ansatte – kontrakt på ubestemt tid – stilling som administrator i egenskab af politisk rådgiver i lønklasse AD 12 – indplacering i stillingstypen »administrator« – vedtægten af 2014 – ingen ret til omklassificering til en højere lønklasse – omklassificeringen 2017 – afslag på at tage sagsøgeren i betragtning med henblik på dennes omklassificering til lønklasse AD 13 – åbenbart, at sagen er retligt ugrundet)

12

2020/C 191/17

Sag T-60/19: Rettens kendelse af 9. marts 2020 — Cypern mod EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion) (EU-varemærker – annullation af det til grund for ugyldighedsbegæringen liggende varemærke – ufornødent at træffe afgørelse)

13

2020/C 191/18

Sag T-155/19: Rettens kendelse af 31. marts 2020 — AP mod EIF (Annullations- og erstatningssøgsmål – personalesag – ansatte i EIF – ansats indgivelse af sin opsigelse af personlige grunde – orlov på grund af alvorlig sygdom, der var påbegyndt før den dato for ansættelseskontraktens ophør, som den ansatte havde valgt – ansøgning om tilbagetrækning af opsigelsen efter den dato for ansættelseskontraktens ophør, som den ansatte havde valgt – EIF’s afslag på at acceptere tilbagetrækningen af opsigelsen med tilbagevirkende kraft – udsættelse af datoen for ansættelseskontraktens ophør som følge af sygeorloven – anvendeligheden af artikel 33 i vedtægten for de ansatte i EIF – åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er retligt ugrundet)

14

2020/C 191/19

Sag T-280/19: Rettens kendelse af 23. marts 2020 — Highgate Capital Management mod Kommissionen (Annullationssøgsmål – statsstøtte – klage – retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål – afvisning)

14

2020/C 191/20

Sag T-326/2019: Rettens kendelse af 2. april 2020 — Gerber mod Parlamentet og Rådet (Annullationssøgsmål – Den Europæiske Unions toldområde – forordning (EU) 2019/474 – direktiv (EU) 2019/475 – medtagelse af kommunen Campione d’Italia og den italienske del af Luganosøen – ikke individuelt berørt – frifindelse)

15

2020/C 191/21

Sag T-499/19: Rettens kendelse af 31. marts 2020 — ZU mod EU-Udenrigstjenesten (Annullationssøgsmål – personalesag – tjenestemænd – sygeorlov – negativ udtalelse fra lægetjenesten – ændring i det personaleadministrative it-system – retsakter, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål – akter, som ikke er bebyrdende – den administrative procedure ulovlig – klage indgivet eller søgsmål anlagt for tidligt – afvisning)

16

2020/C 191/22

Sag T-505/19: Rettens kendelse af 31. marts 2020 — Merly mod Parlamentet (Annullationssøgsmål – personalesag – akkrediteret parlamentarisk assistent – særlig orlov for børn født af en rugemor – svar på en anmodning om oplysninger – ingen bebyrdende akt – afvisning)

17

2020/C 191/23

Sag T-597/19 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 13. marts 2020 — Helsingin kaupunki mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – statsstøtte – afgørelse, der erklærer en støtte uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf – begæring om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

17

2020/C 191/24

Sag T-814/19: Rettens kendelse af 6. marts 2020 — Nutravita mod EUIPO — Pegaso (nutravita Healthy Mind, Body & Soul.) (EU-varemærker – indsigelsessag – tilbagetagelse af indsigelsen – ufornødent at træffe afgørelse)

18

2020/C 191/25

Sag T-96/20: Sag anlagt den 20. februar 2020 — Gruppe Nymphenburg Consult mod EUIPO (Limbic® Types)

18

2020/C 191/26

Sag T-119/20: Sag anlagt den 24. februar 2020 — IN mod EASME

19

2020/C 191/27

Sag T-127/20: Sag anlagt den 27. februar 2020 — Frankrig mod Det Europæiske Kemikalieagentur

20

2020/C 191/28

Sag T-152/20: Sag anlagt den 19. marts 2020 — BSH Hausgeräte mod EUIPO (Home Connect)

21

2020/C 191/29

Sag T-153/20: Sag anlagt den 19. marts 2020 — Bachmann mod EUIPO (LIGHTYOGA)

22

2020/C 191/30

Sag T-157/20: Sag anlagt den 19. marts 2020 — Bachmann mod EUIPO (LICHTYOGA)

22

2020/C 191/31

Sag T-158/20: Sag anlagt den 20. marts 2020 — TrekStor mod EUIPO — Yuneec Europe (Breeze)

23

2020/C 191/32

Sag T-163/20: Sag anlagt den 2. april 2020 — Isopix mod Parlamentet

24

2020/C 191/33

Sag T-168/20: Sag anlagt den 20. marts 2020 — Creaton South-East Europe mod EUIPO — Henkel (CREATHERM)

25

2020/C 191/34

Sag T-169/20: Sag anlagt den 23. marts 2020 — Marina Yachting Brand Management Company mod EUIPO — Industries Sportswear Company (MARINA YACHTING)

25

2020/C 191/35

Sag T-170/20: Sag anlagt den 18. marts 2020 — Rochefort mod Parlamentet

26

2020/C 191/36

Sag T-171/20: Sag anlagt den 18. marts 2020 — Rochefort mod Parlamentet

27

2020/C 191/37

Sag T-172/20: Sag anlagt den 18. marts 2020 — Rochefort mod Parlamentet

28

2020/C 191/38

Sag T-173/20: Sag anlagt den 23. marts 2020 — Henry Cotton’s Brand Management Company mod EUIPO — Industries Sportswear Company (Henry Cotton’s)

28

2020/C 191/39

Sag T-176/20: Sag anlagt den 30. marts 2020 — Sam McKnight mod EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

29

2020/C 191/40

Sag T-177/20: Sag anlagt den 30. marts 2020 — Himmel mod EUIPO — Ramirez Monfort (Hispano Suiza)

30

2020/C 191/41

Sag T-178/20: Sag anlagt den 6. april 2020 — Bavaria Weed mod EUIPO (BavariaWeed)

30

2020/C 191/42

Sag T-181/20: Sag anlagt den 31. marts 2020 — Griba mod CPVO (Stark Gugger)

31

2020/C 191/43

Sag T-182/20: Sag anlagt den 31. marts 2020 — Griba mod CPVO (Gala Perathoner)

32

2020/C 191/44

Sag T-183/20: Sag anlagt den 7. april 2020 — Schneider mod EUIPO — Raths (Teslaplatte)

32

2020/C 191/45

Sag T-185/20: Sag anlagt den 31. marts 2020 — Tikal Marine Systems mod EUIPO — Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel)

33

2020/C 191/46

Sag T-186/20: Sag anlagt den 3. april 2020 — Chatwal mod EUIPO — Timehouse Capital (THE TIME)

34

2020/C 191/47

Sag T-187/20: Sag anlagt den 9. april 2020 — Davide Groppi mod EUIPO — Viabizzuno (Lamper)

35

2020/C 191/48

Sag T-189/20: Sag anlagt den 6. april 2020 — Chiquita Brands mod EUIPO — Fyffes International (HOYA)

35

2020/C 191/49

Sag T-190/20: Sag anlagt den 7. april 2020 — Almea mod EUIPO — Sanacorp Pharmahandel (Almea)

36

2020/C 191/50

Sag T-192/20: Sag anlagt den 9. april 2020 — Tikal Marine Systems mod EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel)

37

2020/C 191/51

Sag T-201/20: Sag anlagt den 6. april 2020 — Berebene mod EUIPO — Consorzio vino Chianti (GHISU)

38

2020/C 191/52

Sag T-208/20: Sag anlagt den 9. april 2020 — JH mod Europol

38

2020/C 191/53

Sag T-212/20: Sag anlagt den 17. april 2020 — Gaz-System mod ACER

39


DA

 

Top