EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 54, 17. februar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 54

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
17. februar 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2020/C 54/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2020/C 54/02

Sag C-332/18 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 11. december 2019 – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, tidligere Alouminion tis Ellados VEAE mod Europa-Kommissionen og Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Appel – statsstøtte – fremstilling af aluminium – fordelagtig pris for elforsyning indrømmet ved kontrakt – afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked – ophævelse af kontrakten – udsættelse, ved retsafgørelse om foreløbige forholdsregler, af ophævelsens virkninger – afgørelse, hvorved støtten erklæres ulovlig)

2

2020/C 54/03

Sag C-376/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2019 – Slovenské elektrárne a.s. mod Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, tidligere Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse – formaliteten – fælles regler for det indre marked for elektricitet – direktiv 2009/72/EF – anvendelsesområde – artikel 3 – formål – princippet om forbud mod forskelsbehandling – særlig afgift, der pålægges indtægter oppebåret af enheder med tilladelse til at udøve virksomhed i regulerede sektorer – el-industrien)

3

2020/C 54/04

Sag C-380/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2019 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mod E.P. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – grænsekontrol, asyl og indvandring – forordning (EU) 2016/399 – EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) – artikel 6 – indrejsebetingelser for tredjelandsstatsborgere – begrebet »en trussel mod [den] offentlige orden« – afgørelse om tilbagesendelse truffet over en tredjelandsstatsborger med ulovligt ophold)

3

2020/C 54/05

Forenede sager C-381/18 og C-382/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2019 – G.S. (sag C-381/18) og V.G. (sag C-382/18) mod Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – grænsekontrol, asyl og indvandring – indvandringspolitik – direktiv 2003/86/EF – ret til familiesammenføring – betingelser for udøvelse af retten til familiesammenføring – begrebet »hensynet til den offentlige orden« – afslag på et familiemedlems ansøgning om indrejse og ophold – inddragelse af et familiemedlems opholdstilladelse eller afslag på at forny den)

4

2020/C 54/06

Sag C-433/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2019 – ML mod Aktiva Finants OÜ (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus – Finland) (Præjudiciel forelæggelse – forordning (EF) nr. 44/2001 – retternes kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område – krav om en kontradiktorisk procedure og adgang til effektive retsmidler – afgørelse fra en national ret, der erklærer en dom afsagt af en ret i en anden medlemsstat for eksigibel – national procedure for tilladelse af appel)

5

2020/C 54/07

Sag C-435/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2019 – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG og Thyssenkrupp Aufzüge GmbH mod Land Oberösterreich m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 101 TEUF – erstatning for skader forårsaget af et kartel – ret til erstatning for personer, der ikke er aktive som udbydere eller efterspørgere på det af kartellet berørte marked – skade lidt af et offentligt organ, der har tildelt lån på fordelagtige vilkår med henblik på erhvervelse af de goder, der er genstand for kartellet)

6

2020/C 54/08

Sag C-450/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2019 – WA mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 3 de Gerona – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 79/7/EØF – ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring – artikel 4, stk. 1 og 2 – artikel 7, stk. 1 – beregning af ydelser – direktiv 2006/54/EF – ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og erhverv – national lovgivning om ret til et pensionstillæg for kvinder, der har fået mindst to biologiske eller adopterede børn, og som modtager en bidragsbaseret pension ved varig uarbejdsdygtighed – ingen indrømmelse af en sådan ret til mænd, der befinder sig i samme situation – sammenlignelig situation – direkte forskelsbehandling på grund af køn – undtagelser – foreligger ikke)

7

2020/C 54/09

Sag C-519/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2019 – TB mod Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – indvandringspolitik – ret til familiesammenføring – direktiv 2003/86/EF – artikel 10, stk. 2 – fakultativ bestemmelse – betingelser for udøvelse af retten til familiesammenføring – en flygtnings familiemedlem, der ikke er omfattet af artikel 4 – begrebet »person, der forsørges«)

7

2020/C 54/10

Sag C-708/18: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2019 – TK mod Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul București – Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – artikel 7 og 8 – direktiv 95/46/EF – artikel 6, stk. 1, litra c), og artikel 7, litra f) – grundlag for behandling af personoplysninger – national lovgivning, som tillader videoovervågning uden den registreredes samtykke med henblik på at tilvejebringe sikkerhed for og beskyttelse af personer, ejendom og værdier og at forfølge legitime interesser – indførelse af et videoovervågningssystem på fællesarealerne i en beboelsesejendom)

8

2020/C 54/11

Sag C-783/18 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 12. december 2019 – Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret mod Wajos GmbH (Appel – EU-varemærke – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 7, stk. 1, litra b) – absolut registreringshindring – varemærker uden fornødent særpræg – tredimensionale varemærker, der består af varens form – kriterier fro bedømmelsen af det fornødne særpræg – begrundelsespligten – formen på en beholder – amfora)

9

2020/C 54/12

Sag C-87/19: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 11. december 2019 – TV Play Baltic AS mod Lietuvos radijo ir televizijos komisija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – elektroniske kommunikationsnet og -tjenester – direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) – artikel 2, litra m) – udbud af et elektronisk kommunikationsnet – begreb – direktiv 2002/22/EF (forsyningspligtdirektivet) – artikel 31, stk. 1 – transmissionspligt for specifikke radio- eller TV-kanaler – operatør, der udbyder en kanalpakke via satellit – en rimelig sendepligt – betingelser – artikel 56 TEUF – proportionalitet)

10

2020/C 54/13

Sag C-143/19 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. december 2019 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (Appel – EU-varemærker – forordning (EU) nr. 207/2009 – artikel 15 og 66 – reel brug af et EU-kollektivmærke – varemærke vedrørende en ordning for indsamling og nyttiggørelse af emballageaffald – påført indpakningen af de varer, for hvilke varemærket er registreret)

11

2020/C 54/14

Forenede sager C-566/19 PPU og C-626/19 PPU: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2019 – fuldbyrdelse af de europæiske arrestordrer udstedt mod JR (sag C-566/19 PPU) og YC (sag C-626/19 PPU) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel og Rechtbank Amsterdam – Luxembourg og Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel hasteprocedure – politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager – europæisk arrestordre – rammeafgørelse 2002/584/RIA – artikel 6, stk. 1 – begrebet »udstedende judiciel myndighed« – kriterier – europæisk arrestordre udstedt af en medlemsstats anklagemyndighed med henblik på strafferetlig forfølgning)

11

2020/C 54/15

Sag C-625/19 PPU: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2019 – fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre udstedt mod XD (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel hasteprocedure – politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager – europæisk arrestordre – rammeafgørelse 2002/584/RIA – artikel 6, stk. 1 – begrebet »udstedende judiciel myndighed« – kriterier – europæisk arrestordre udstedt af en medlemsstats anklagemyndighed med henblik på strafferetlig forfølgning)

12

2020/C 54/16

Sag C-627/19 PPU: Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. december 2019 – xx mod xx (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – præjudiciel hasteprocedure – politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager – europæisk arrestordre – rammeafgørelse 2002/584/RIA – artikel 6, stk. 1 – begrebet »udstedende judiciel myndighed« – kriterier – europæisk arrestordre udstedt af en medlemsstats anklagemyndighed med henblik på straffuldbyrdelse)

13

2020/C 54/17

Sag C-725/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Judecătoria Sectorului 2 București (Rumænien) den 1. oktober 2019 – IO mod Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Sag C-734/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul București (Rumænien) den 4. oktober 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL mod Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București og Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Sag C-748/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15. oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim mod WB

17

2020/C 54/20

Sag C-749/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15. oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie mod XA og YZ

18

2020/C 54/21

Sag C-750/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15. oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie mod DT

19

2020/C 54/22

Sag C-751/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15. oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie mod ZY

20

2020/C 54/23

Sag C-752/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15. oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie mod AX

22

2020/C 54/24

Sag C-753/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15. oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie mod BV

23

2020/C 54/25

Sag C-754/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 15. oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie mod CU

24

2020/C 54/26

Sag C-763/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) den 18. oktober 2019 – D.S. mod S.P., A.P., D.K. og Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Sag C-764/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) den 18. oktober 2019 – C. S.A. mod Kurator i konkursboet I.T.

26

2020/C 54/28

Sag C-765/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) den 18. oktober 2019 – M.Ś. og I.Ś. mod R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Sag C-790/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Brașov (Rumænien) den 24. oktober 2019 – straffesag mod mod LG og MH

28

2020/C 54/30

Sag C-811/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumænien) den 4. november 2019 – straffesag mod FQ, GP, HO, IN og JM

28

2020/C 54/31

Sag C-822/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Alba Iulia (Rumænien) den 5. november 2019 – Flavourstream SRL mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov og Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Sag C-834/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Vicenza (Italien) den 15. november 2019 – AV mod Ministero della Giustizia og Den Italienske Republik

30

2020/C 54/33

Sag C-837/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 19. november 2019 – Super Bock Bebidas S.A. mod Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Sag C-843/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 20. november 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mod BT

32

2020/C 54/35

Sag C-846/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’arrondissement (Luxembourg) den 21. november 2019 – EQ mod Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Sag C-861/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spanien) den 26. november 2019 – LJ mod INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Sag C-865/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af tribunal d’instance de Rennes (Frankrig) den 27. november 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue mod OG

34

2020/C 54/38

Sag C-870/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 26. november 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze mod MI

35

2020/C 54/39

Sag C-871/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 26. november 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze mod TB

35

2020/C 54/40

Sag C-876/19 P: Appel iværksat den 29. november 2019 af PlasticsEurope til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. september 2019 i sag T-636/17, PlasticsEurope mod ECHA

36

2020/C 54/41

Sag C-879/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 2. december 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe mod Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

37

2020/C 54/42

Sag C-884/19 P: Appel iværksat den 3. december 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mod Kommissionen

38

2020/C 54/43

Sag C-890/19 P: Appel iværksat den 4. december 2019 af Fortischem a.s. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-121/15, Fortischem mod Kommissionen

39

2020/C 54/44

Sag C-895/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polen) den 4. december 2019 – A. mod Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Sag C-898/19 P: Appel iværksat den 4. december 2019 af Irland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Udvidede Afdeling) den 24. september 2019 i forenede sager T-755/15 og T-759/15, Luxembourg og Fiat Chrysler Finance Europe mod Kommissionen

41

2020/C 54/46

Sag C-899/19 P: Appel iværksat den 4. december 2019 af Rumænien til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-391/17, Rumænien mod Kommissionen

42

2020/C 54/47

Sag C-900/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 6. december 2019 – One Voice og Ligue pour la protection des oiseaux mod Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Sag C-904/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 10. december 2019 – E. Sp. z o.o mod K.S.

43

2020/C 54/49

Sag C-913/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polen) den 13. december 2019 – CNP spółka z o.o. mod Gefion Insurance A/S

45

 

Retten

2020/C 54/50

Sag T-21/18: Rettens dom af 17. december 2019 – Polen mod Kommissionen (EGFL og ELFUL – udgifter udelukket fra EU-finansiering – frugt- og grøntsagssektoren – støtte til producentsammenslutninger – udgifter afholdt af Polen – mangler i nøglekontroller og sekundære kontroller – efterprøvelse af anerkendelsesplaner og -kriterier – kontrol af støtteansøgninger – producentsammenslutningernes berettigelse – økonomisk sammenhæng – investeringernes nødvendighed og berettigelse – udgifternes rimelighed – systemiske mangler – risiko for EGFL – korrigerende foranstaltninger – faste korrektioner på 25 %)

46

2020/C 54/51

Sag T-22/18: Rettens dom af 19. december 2019 – Bulgarien mod Kommissionen (EGFL og ELFUL – udgifter udelukket fra EU-finansiering – udgifter afholdt af Bulgarien – udvikling af landdistrikterne – kvaliteten af kontrollen på stedet – kontrol af kvalifikations- og udvælgelseskriterierne – finansielle korrektioner – efterfølgende kontrol – metode anvendt til beregningen af de finansielle korrektioner – gentagelse – korrigerende foranstaltninger – efterprøvende regnskabsafslutningsprocedure – retssikkerhed – princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning – proportionalitet)

47

2020/C 54/52

Sag T-100/18: Rettens dom af 19. december 2019 – Wehrheim mod ECB (Personalesag – ECB’s ansatte – løn – udlandstillæg – fjernelse – ansvar – økonomisk og ikke-økonomisk tab – tjenstlig fejl)

47

2020/C 54/53

Sag T-295/18: Rettens dom af 19. december 2019 – Grækenland mod Kommissionen (EGFL og ELFUL – udgifter udelukket fra EU-finansiering – udgifter afholdt af Grækenland – udvikling af landdistrikterne – afkoblet direkte støtte – hovedkontroller – faste finansielle korrektioner)

48

2020/C 54/54

Sag T-383/18: Rettens dom af 19. december 2019 – Sta*Ware EDV Beratung mod EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) (EU-varemærker – fortabelsessag – EU-figurmærket businessNavi – reel brug af varemærket – delvis fortabelse – artikel 51, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001])

49

2020/C 54/55

Sag T-504/18: Rettens dom af 19. december 2019 – XG mod Kommissionen (Ansatte i en privat virksomhed, som leverer it-ydelser til institutionen – nægtelse af at give adgang til Kommissionens lokaler – kompetence hos retsaktens ophavsmand)

50

2020/C 54/56

Sag T-317/19 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 7. november 2019 – AMVAC Netherlands mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – plantebeskyttelsesmidler – forordning (EF) nr. 1107/2009 – aktivstoffet »ethoprophos« – betingelser for godkendelse af markedsføring af stoffet – anmodning om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)

50

2020/C 54/57

Sag T-715/19: Sag anlagt den 21. oktober 2019 – Wagenknecht mod Det Europæiske Råd

51

2020/C 54/58

Sag T-804/19: Sag anlagt den 20. november 2019 – HC mod Kommissionen

52

2020/C 54/59

Sag T-823/19: Sag anlagt den 4. december 2019 – JMS Sports mod EUIPO – Inter-Vion (Spiral-hårelastikker)

53

2020/C 54/60

Sag T-829/19: Sag anlagt den 4. december 2019 – Palírna U Zeleného stromu mod EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Sag T-830/19: Sag anlagt den 4. december 2019 – Palírna U Zeleného stromu mod EUIPO — Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Sag T-831/19: Sag anlagt den 4. december 2019 – Palírna U Zeleného stromu mod EUIPO – Barcardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Sag T-849/19: Sag anlagt den 16. december 2019 – Leonardo SpA mod Frontex

57

2020/C 54/64

Sag T-853/19: Sag anlagt den 17. december 2019 – Tehrani mod EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Sag T-854/19: Sag anlagt den 17. december 2019 – Franz Schröder mod EUIPO – RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Sag T-855/19: Sag anlagt den 17. december 2019 – Franz Schröder mod EUIPO – RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Sag T-856/19: Sag anlagt den 17. december 2019 – Franz Schröder mod EUIPO – RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Sag T-859/19: Sag anlagt den 9. december 2019 – Alkemie Group mod EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Sag T-860/19: Sag anlagt den 9. december 2019 – Alkemie Group mod EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


DA

 

Top