EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:010:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 10, 13. januar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 10

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
13. januar 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2020/C 10/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2020/C 10/02

Sag C-585/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. november 2019 – sager anlagt af Finanzamt Linz og Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof – Østrig) (Præjudiciel forelæggelse – statsstøtte – ændring af en godkendt støtteordning – artikel 108, stk. 3, TEUF – anmeldelsespligt – forbud mod gennemførelse uden godkendelse fra Europa-Kommissionen – forordning (EU) nr. 651/2014 – fritagelse – artikel 58, stk. 1 – forordningens tidsmæssige anvendelsesområde – artikel 44, stk. 3 – rækkevidde – national lovgivning, der fastsætter en beregningsformel for delvis godtgørelse af energiafgifter)

2

2020/C 10/03

Sag C-641/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. november 2019 – College Pension Plan of British Columbia mod Finanzamt München Abteilung III (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht München – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – frie kapitalbevægelser – beskatning af pensionsfonde – forskellig behandling af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende pensionsfonde – en medlemsstats lovgivning, hvorefter hjemmehørende pensionsfonde kan nedbringe deres skattepligtige overskud ved at fratrække reserver hensat med henblik på pensionsudbetalinger og modregne skat opkrævet af udbytte i selskabsskatten – sammenlignelige situationer – begrundelse)

3

2020/C 10/04

Sag C-687/17 P: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. november 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV og Huisinga Beheer BV mod Europa-Kommissionen, Kongeriget Nederlandene og Den Slovakiske Republik (Appel – statsstøtte – støtte tildelt af de nederlandske myndigheder til oprettelse og indførelse af e-udbudsplatformen TenderNed – afgørelse, hvori det fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF)

4

2020/C 10/05

Sag C-2/18: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. november 2019 – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė mod Lietuvos Respublikos Seimas (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas – Litauen) (Præjudiciel forelæggelse – fælles landbrugspolitk – fælles markedsordning – mælk og mejeriprodukter – forordning (EU) nr. 1308/2013 – artikel 148, stk. 4 – kontrakt om levering af råmælk – aftalefrihed med hensyn til prisen – bekæmpelse af urimelig handelspraksis – forbud mod betaling af forskellige priser til producenter af råmælk, der tilhører en gruppe, som er oprettet ud fra den dagligt solgte mængde, og mod uberettiget prisnedsættelse)

4

2020/C 10/06

Sag C-68/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. november 2019 – SC Petrotel-Lukoil SA mod Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili og Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel București – Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – beskatning af energiprodukter og elektricitet – direktiv 2003/96/EF – artikel 21, stk. 3 – ingen afgiftsudløsende begivenhed – forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer sådanne produkter – artikel 2, stk. 3 – forpligtelse til at opnå en klassificering af energiprodukter med henblik på fastsættelse af punktafgiften – afgiftssats, der finder anvendelse på disse produkter – proportionalitetsprincippet)

5

2020/C 10/07

Forenede sager C-80/18 – C-83/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. november 2019 – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (sag C-80/18) og Endesa Generación SA (sag C-82/18) mod Administración General del Estado og Iberdrola Generación Nuclear SAU (sagerne C-80/18 og C-82/18), og Endesa Generación SA (sag C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (sag C-83/18) mod Administración General del Estado (sagerne C-81/18 og C-83/18) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – princippet om, at forureneren betaler – fælles regler for det indre marked for elektricitet – direktiv 2009/72/EF – artikel 3, stk. 1 og 2 – princippet om forbud mod forskelsbehandling – finansiering af tarifunderskuddet – afgifter, der kun opkræves af virksomheder, der benytter kernekraft til elektricitetsproduktion)

6

2020/C 10/08

Forenede sager C-105/18 – C-113/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. november 2019 – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (sag C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (sag C-106/18), Duerocanto SL (sag C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (sag C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (sag C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (sag C-110/18), Endesa Generación SA (sag C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (sag C-112/18) og Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL og Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (sag C-113/18) mod Administración General del Estado (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – princippet om, at forureneren betaler – direktiv 2000/60/EF – artikel 9, stk. 1 – dækning af omkostninger ved forsyningspligtydelser – fælles regler for det indre marked for elektricitet – direktiv 2009/72/EF – artikel 3, stk. 1 – princippet om forbud mod forskelsbehandling – artikel 107, stk. 1, TEUF – statsstøtte – gebyr for anvendelse af indvand til elektricitetsproduktion – gebyr, som udelukkende skal betales af de vandkraftproducenter, der opererer i regionsoverskridende vandløbsoplande)

7

2020/C 10/09

Sag C-233/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. november 2019 – Zubair Haqbin mod Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidshof te Brussel – Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – personer, der ansøger om international beskyttelse – direktiv 2013/33/EU – artikel 20, stk. 4 og 5 – alvorlige overtrædelser af de bestemmelser, der er fastlagt for indkvarteringscentrene, eller grov voldelig adfærd – rækkevidden af medlemsstaternes ret til at iværksætte sanktioner – uledsaget mindreårig – indskrænkning eller inddragelse af materielle modtagelsesforhold)

8

2020/C 10/10

Sag C-255/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. november 2019 – State Street Bank International GmbH mod Banca d’Italia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) (Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2014/59/EU – genopretning og afvikling af kreditinstitutter – national finansieringsordning – afviklingsmyndighed – national fond – artikel 103 og 104 – bidragspligt – ex ante bidrag og ekstraordinære ex post-bidrag – beregning – forsinket gennemførelse af direktivet – delegeret forordning (EU) 2015/63 – artikel 12 og 14 – begrebet »ændring af status« – betydning for bidragspligten)

9

2020/C 10/11

Sag C-261/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. november 2019 – Europa-Kommissionen mod Irland (Traktatbrud – dom, hvorved Domstolen fastslår et traktatbrud – undladelse af opfyldelse – direktiv 85/337/EØF – godkendelse og konstruktion af en vindmøllepark – projekt, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet – manglende forudgående vurdering af indvirkningen på miljøet – forpligtelse til lovliggørelse – artikel 260, stk. 2, TEUF – påstand om pålæggelse af en tvangsbøde og et fast beløb)

10

2020/C 10/12

Sag C-280/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. november 2019 – Alain Flausch m.fl. mod Ypourgos Perivallontos kai Energeias m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Symvoulio tis Epikrateias – Grækenland) (Præjudiciel forelæggelse – miljø – vurdering af visse projekters indvirkning på miljøet – offentlig deltagelse i beslutningsprocessen samt adgang til klage og domstolsprøvelse – søgsmålsfristernes begyndelsestidspunkt)

11

2020/C 10/13

Sag C-346/18 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 7. november 2019 – Rose Vision, SL mod Europa-Kommissionen (Appel – projekter finansieret af Den Europæiske Union på området for forskning – det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) – tilskudsaftaler vedrørende projekterne FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM og SFERA – revisioner, der konstaterer uregelmæssigheder i gennemførelsen af visse projekter – Europa-Kommissionens afgørelser om udsættelse af udbetalingerne inden for rammerne af andre projekter – erstatningsansvarssøgsmål og annullationssøgsmål)

11

2020/C 10/14

Forenede sager C-349/18 – C-351/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. november 2019 – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mod Mbutuku Kanyeba (sag C-349/18), Larissa Nijs (sag C-350/18) og Jean-Louis Anita Dedroog (sag C-351/18) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Vredegerecht te Antwerpen – Belgien) (Præjudiciel forelæggelse – jernbanebefordring – passagerers rettigheder og forpligtelser – forordning (EF) nr. 1371/2007 – artikel 3, nr. 8) – befordringskontrakt – begreb – passager uden billet ved ombordstigning på toget – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13/EØF – artikel 1, stk. 2, og artikel 6, stk. 1 – en jernbanevirksomheds almindelige befordringsbetingelser – love eller bindende administrative bestemmelser – bødevilkår – de nationale domstoles kompetence)

12

2020/C 10/15

Sag C-363/18: Domstolens dom (Store Afdeling) af 12. november 2019 – Organisation juive européenne og Vignoble Psagot Ltd mod Ministre de l’Économie et des Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État – Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – forordning (EU) nr. 1169/2011 – fødevareinformation til forbrugerne – obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for en fødevare i det tilfælde, hvor en undladelse af at give denne oplysning kan vildlede forbrugerne – forpligtelse til, at fødevarer med oprindelse i områder besat af staten Israel skal være påført en angivelse af deres oprindelsesområde, som i det tilfælde, hvor disse fødevarer kommer fra en israelsk bosættelse inden for dette område, skal være ledsaget af en angivelse af en sådan oprindelse)

13

2020/C 10/16

Forenede sager C-419/18 og C-483/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. november 2019 – Profi Credit Polska S.A. mod Bogumiła Włostowska m.fl. (C-419/18) og Profi Credit Polska S.A. mod OH (C-483/18) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie og Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy – Polen) (Præjudiciel forelæggelse – forbrugerbeskyttelse – direktiv 93/13/EØF – artikel 3, stk. 1 – artikel 6, stk. 1 – artikel 7, stk. 1 – direktiv 2008/48/EF – artikel 10, stk. 2 – forbrugerkreditaftaler – lovligheden af sikkerhed ved blankoveksel for en fordring, der hidrører fra denne aftale – begæring om betaling af vekselgælden – omfanget af rettens opgave)

14

2020/C 10/17

Sag C-445/18: Domstolens dom (Første Afdeling) af 14. november 2019 – Vaselife International BV og Chrysal International BV mod College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse – forordning (EF) nr. 1107/2009 – markedsføring af plantebeskyttelsesmidler – parallelhandel – ændring af gyldighedsperioden for tilladelse til parallelhandel – identitet mellem plantebeskyttelsesmidlet og referencemidlet – betingelser)

15

2020/C 10/18

Sag C-484/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. november 2019 – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG og GF mod Institut national de l’audiovisuel (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour de cassation – Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29/EF – udøvende kunstneres enerettigheder – artikel 2, litra b) – retten til reproduktion – artikel 3, stk. 2, litra a) – tilrådighedsstillelse for almenheden – tilladelse – formodning – national ordning, der fritager et offentligt organ, som er ansvarligt for at bevare og fremme den nationale audiovisuelle kulturarv, fra at indhente skriftligt samtykke fra den udøvende kunstner til udnyttelsen af arkiver, der indeholder optagelser af fremførelser af denne udøvende kunstner)

16

2020/C 10/19

Sag C-528/18 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 13. november 2019 – Outsource Professional Services Ltd mod Flatworld Solutions Pvt. Ltd og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – absolutte ugyldighedsgrunde – artikel 52, stk. 1, litra b) – ond tro ved indgivelsen af varemærkeansøgningen)

16

2020/C 10/20

Sag C-555/18: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 7. november 2019 – K.H.K. mod B.A.C. og E.E.K. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sofiyski rayonen sad – Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse – samarbejde på det civil- og handelsretlige område – forordning (EU) nr. 655/2014 – europæisk kendelse til sikring af bankindeståender – artikel 5, litra a) – procedure for udstedelse – artikel 4, nr. 8)-10) – begreberne »retsafgørelse«, »retsforlig« og »officielt bekræftet dokument« – national kendelse om betalingspåbud, der kan gøres indsigelse imod – artikel 18, stk. 1 – frister – artikel 45 – ekstraordinære omstændigheder – begreb)

17

2020/C 10/21

Sag C-599/18 P: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 14. november 2019 – Silec Cable og General Cable Corp. mod Europa-Kommissionen (Appel – konkurrence – karteller – det europæiske marked for underjordiske og undersøiske elkabler – markedstildeling som led i projekter – bevis for overtrædelse – uskyldsformodning – urigtig gengivelse af beviserne – offentlig afstandtagen – andre karteldeltageres subjektive opfattelse – overtrædelse begået af flere virksomheder, der udgør én økonomisk enhed – alvoren af overtrædelsen begået af en af disse virksomheder – fastsættelse – »marginal« eller »gennemsnitlig« aktør i et kartel – fastsættelse – ligebehandlingsprincippet)

18

2020/C 10/22

Sag C-319/18 P: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 25. juni 2019 – Fred Olsen, SA mod Naviera Armas, SA og Europa-Kommissionen (Appel – statsstøtte – artikel 181 i Domstolens procesreglement – eksklusiv brugsret til havneinfrastrukturen i Puerto de Las Nieves (Spanien) tildelt et rederi – afgørelse, hvorved det efter afslutningen af den indledende undersøgelsesprocedure fastslås, at der ikke foreligger statsstøtte – fordel, som tildeles ved hjælp af statsmidler – kriteriet om den markedsøkonomiske private investor)

18

2020/C 10/23

Sag C-322/18: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 20. juni 2019 – Schiaffini Travel SpA mod Comune di Latina (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – forordning (EF) nr. 1370/2007 – offentlig personbefordring med jernbane og ad vej – artikel 5 – indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening – artikel 5, stk. 2 – tildeling uden forudgående udbud – begrebet »intern operatør« – artikel 8, stk. 2 – overgangsordning)

19

2020/C 10/24

Sag C-424/18: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 20. juni 2019 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale og Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza »Croce Verde« mod Ulss 5 Polesana Rovigo og Regione del Veneto (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Italien) (Præjudiciel forelæggelse – indgåelse af offentlige aftaler om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser – direktiv 2014/24/EU – artikel 10, litra h) – særlige undtagelser for tjenesteydelseskontrakter – patienttransportambulancetjenester – begreb)

20

2020/C 10/25

Sag C-475/18: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 20. juni 2019 – SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA mod Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato – Italien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – forordning (EF) nr. 1370/2007 – offentlig personbefordring – artikel 5 – indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening uden forudgående udbud – forbud i henhold til national ret – artikel 8, stk. 2 – overgangsordning)

20

2020/C 10/26

Sag C-285/19 P: Appel iværksat den 5. april 2019 af Amt til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 31. januar 2019 i sag T-427/18 – André Geske mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

21

2020/C 10/27

Sag C-408/19 P: Appel iværksat den 24. maj 2019 af Hochmann Marketing GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 22. marts 2019 i sag T-657/18, Hochmann Marketing GmbH mod Rådet for Den Europæiske Union

21

2020/C 10/28

Sag C-409/19 P: Appel iværksat den 24. maj 2019 af Hochmann Marketing GmbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 22. marts 2019 i sag T-673/18, Hochmann Marketing GmbH mod Europa-Kommissionen

22

2020/C 10/29

Sag C-659/19 P: Appel iværksat den 2. september 2019 af Klaus Nonnemacher til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. juni 2019 i sag T-389/18 – Klaus Nonnemacher mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

22

2020/C 10/30

Sag C-660/19 P: Appel iværksat den 2. september 2019 af Klaus Nonnemacher til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. juni 2019 i sag T-390/18 – Klaus Nonnemacher mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

23

2020/C 10/31

Sag C-678/19 P: Appel iværksat den 12. september 2019 af Retail Royalty Co. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-54/18, Fashion Energy mod EUIPO - Retail Royalty

23

2020/C 10/32

Sag C-732/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spanien) den 4. oktober 2019 – LL og MK mod Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

23

2020/C 10/33

Sag C-767/19: Sag anlagt den 17. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

24

2020/C 10/34

Sag C-814/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales) og Queen’s Bench Division (Divisional Court) (Det Forenede Kongerige) den 6. november 2019 – AC, TM, GM og MM mod ABC Sl og XYZ Plc

25

2020/C 10/35

Sag C-833/9 P: Appel iværksat den 14. november 2019 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 4. september 2019 i sag T-308/18, Hamas mod Rådet

26

2020/C 10/36

Sag C-476/18: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Niende Afdeling den 24. juni 2019 – PannonHitel Pénzügyi Zrt. mod WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Pesti Központi Kerületi Bíróság – Ungarn)

27

2020/C 10/37

Sag C-745/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 21. juni 2019 – JA mod Skarb Państwa –Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości og Minister Finansów (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy – Polen)

27

2020/C 10/38

Sag C-829/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 25. juni 2019 – Crédit Logement SA mod OE (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de grande instance de Paris – Frankrig)

28

 

Retten

2020/C 10/39

Sag T-240/17: Rettens dom af 7. november 2019 – Campine og Campine Recycling mod Kommissionen (Konkurrence – karteller – markedet for genvinding af blysyrebatterier til biler – afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF – bøder – værdien af køb – punkt 37 i retningslinjerne for beregning af bøder – begrundelsespligt – ret til forsvar – bevis for overtrædelse – begrebet vedvarende eller gentaget overtrædelse – overtrædelsens varighed – afbrydelsen af deltagelse i overtrædelsen – konkurrencebegrænsende formål – formildende omstændigheder – fuld prøvelsesret)

29

2020/C 10/40

Sag T-276/17: Rettens dom af 12. juli 2019 – Ogrodnik mod EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) (EU-varemærker – ugyldighedssag – EU-figurmærke Tropical – det ældre nationale ordmærke TROPICAL – relativ registreringshindring – artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 60, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] – varer af lignende art – risiko for forveksling – varemærkernes sameksistens)

30

2020/C 10/41

Sag T-241/18: Rettens dom af 21. november 2019 – Bruno mod Kommissionen (Personalesag – midlertidigt ansatte – pensionsordning – udtrædelsespenge – indbetalinger til en national eller privat pensionsordning siden tiltrædelsen af tjenesten – pensionsrettigheder erhvervet tidligere i henhold til en national ordning – artikel 11, stk. 1 og artikel 12, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten – ulovlighedsindsigelse – ligebehandling)

31

2020/C 10/42

Sag T-431/18: Rettens dom af 7. november 2019 – WN mod Parlamentet (Personalesag – akkrediterede parlamentariske assistenter – opsigelse af kontrakten før tid – brud på tillidsforhold – ret til forsvar – forligsprocedure – åbenbart urigtigt skøn – forskelsbehandling på grund af køn – barselsorlov – omsorgspligt)

31

2020/C 10/43

Sag T-669/18: Rettens dom af 14. november 2019 – Neoperl mod EUIPO (Gengivelse af fire fyldte huller i et regelmæssigt hulmønster) (EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærke gengivende fire fyldte huller i et regelmæssigt hulmønster – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

32

2020/C 10/44

Sag T-101/19: Rettens dom af 20. november 2019 – Rezon mod EUIPO (imot.bg) (EU-varemærker – ansøgning om et EU-figurmærke imot.bg – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – fornødent særpræg ikke opnået ved brug – artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 3, i forordning 2017/1001 – begrundelsespligten – artikel 94, stk. 1, første punktum, i forordning 2017/1001)

33

2020/C 10/45

Sag T-149/19: Rettens dom af 14. november 2019 – Société des produits Nestlé mod EUIPO – Jumbo Africa (Gengivelse af en menneskelig figur over et våbenskjold) (EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket, der gengiver en menneskelig figur over et våbenskjold – EU-figurmærke, der gengiver en menneskelig figur – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 – beføjelse til at omgøre)

33

2020/C 10/46

Sag T-702/19: Sag anlagt den 11. oktober 2019 – Compass Overseas Holdings m.fl. mod Kommissionen

34

2020/C 10/47

Sag T-706/19: Sag anlagt den 16. oktober 2019 – Micro Focus International m.fl. mod Kommissionen

35

2020/C 10/48

Sag T-708/19: Sag anlagt den 17. oktober 2019 – Bujar mod Kommissionen

36

2020/C 10/49

Sag T-710/19: Sag anlagt den 17. oktober 2019 – Sthree og Sthree Overseas Holdings mod Kommissionen

37

2020/C 10/50

Sag T-711/19: Sag anlagt den 17. oktober 2019 – SSP Group og SSP Financing mod Kommissionen

38

2020/C 10/51

Sag T-712/19: Sag anlagt den 17. oktober 2019 – Hikma Pharmaceuticals og Hikma Pharmaceuticals International mod Kommissionen

39

2020/C 10/52

Sag T-713/19: Sag anlagt den 17. oktober 2019 – Cobham og Lockman Investments mod Kommissionen

41

2020/C 10/53

Sag T-714/19: Sag anlagt den 18. oktober 2019 – Smiths Group og Siti 1 mod Kommissionen

42

2020/C 10/54

Sag T-716/19: Sag anlagt den 22. oktober 2019 – Interpipe Niko Tube og Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant mod Kommissionen

43

2020/C 10/55

Sag T-717/19: Sag anlagt den 24. oktober 2019 – Associated British Foods m.fl. mod Kommissionen

44

2020/C 10/56

Sag T-718/19: Sag anlagt den 23. oktober 2019 – The Weir Group m.fl. mod Kommissionen

45

2020/C 10/57

Sag T-738/19: Sag anlagt den 4. november 2019 – Clouds Sky mod EUIPO – The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)

47

2020/C 10/58

Sag T-744/19: Sag anlagt den 5. november 2019 – Methanol Holdings (Trinidad) mod Kommissionen

48

2020/C 10/59

Sag T-788/19: Sag anlagt den 14. november 2019 – Body Attack Sports Nutrition mod EUIPO – Sakkari (Sakkattack)

48

2020/C 10/60

Sag T-790/19: Sag anlagt den 13. november 2019 – Novolipetsk Steel mod Europa-Kommissionen

49

2020/C 10/61

Sag T-792/19: Sag anlagt den 11. november 2019 – Agepha Pharma mod EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

50

2020/C 10/62

Sag T-793/19: Sag anlagt den 15. november 2019 – Tirreno Power mod Kommissionen

51

2020/C 10/63

Sag T-794/19: Sag anlagt den 15. november 2019 – Set mod Kommissionen

52

2020/C 10/64

Sag T-795/19: Sag anlagt den 19. november 2019 – HB mod Kommissionen

53

2020/C 10/65

Sag T-796/19: Sag anlagt den 19. november 2019 – HB mod Kommissionen

54

2020/C 10/66

Sag T-797/19: Sag anlagt den 19. november 2019 – Anglo Austrian AAB Bank og Belegging-Maatschappij »Far-East« mod ECB

56

2020/C 10/67

Sag T-173/17: Rettens kendelse af 11. november 2019 – TestBioTech mod Kommissionen

57

2020/C 10/68

Sag T-361/19: Rettens kendelse af 5. november 2019 – CF mod Parlamentet

57


DA

 

Top