EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:353:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 353, 18. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 353

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
18. oktober 2019


Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2019/C 353/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om blockchainteknologi og distributed ledger-teknologi (DLT): en ideel infrastruktur for den sociale økonomi  (initiativudtalelse)

1

 

UDTALELSER

2019/C 353/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fremme af et iværksætter- og innovationsvenligt indre marked og nye økonomiske modeller med henblik på at tackle samfundsmæssige udfordringer og omstillinger  (initiativudtalelse)

6

2019/C 353/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forbrugerne i den cirkulære økonomi  (initiativudtalelse)

11

2019/C 353/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om beskatning i den digitale økonomi  (initiativudtalelse)

17

2019/C 353/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en mere robust og bæredygtig europæisk økonomi  (initiativudtalelse)

23

2019/C 353/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en ny vision for fuldførelsen af Den Økonomiske og Monetære Union  (initiativudtalelse)

32

2019/C 353/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det europæiske semester og samhørighedspolitikken — Mod en ny europæisk strategi efter 2020  (initiativudtalelse)

39

2019/C 353/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om offentlige arbejdsformidlingers nye rolle i forbindelse med gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder  (initiativudtalelse)

46

2019/C 353/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om undervisning i EU-forhold — udvikling af en værktøjskasse for skoler  (initiativudtalelse)

52

2019/C 353/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en sektorspecifik, industriel vinkel på foreningen af klima- og energipolitik  (initiativudtalelse)

59

2019/C 353/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fremme af korte og alternative fødevarekæder i EU: agroøkologiens rolle  (initiativudtalelse)

65

2019/C 353/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om landbrugserhvervet og rentabilitetsudfordringen  (initiativudtalelse)

72

2019/C 353/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om transport, energi og tjenesteydelser af almen interesse som drivkraft for bæredygtig vækst i EU ved hjælp af den digitale revolution  (initiativudtalelse)

79


 

III   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2019/C 353/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet — På vej mod en mere effektiv og demokratisk beslutningstagning inden for EU's skattepolitik  (COM(2019) 8 final)

90

2019/C 353/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank — Fjerde rapport om status over energiunionen  (COM(2019) 175 final)

96

2019/C 353/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank om gennemførelsen af den strategiske handlingsplan om batterier: opbygning af en strategisk batteriværdikæde i Europa  (COM(2019) 176 final)

102


DA

 

Top