EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:295:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 295, 2. september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 295

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
2. september 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2019/C 295/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2019/C 295/02

Sag C-651/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Općinski građanski sud u Zagrebu — antenne permanente de Sesvete (Kroatien) den 30. juli 2019 — QB, RA mod Jadransko osiguranje d.d.

2

2019/C 295/03

Sag C-800/18 P: Appel iværksat den 19. december 2018 af Haskovo Chamber of Commerce and Industry til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 25. oktober 2018 i sag T-122/17 — Devin mod EUIPO — Haskovo

2

2019/C 295/04

Sag C-170/19 P: Appel iværksat den 25. februar 2019 af CheapFlights International Ltd til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 11. december 2018 i sag T-565/17 — CheapFlights International Ltd mod EUIPO — Momondo Group

3

2019/C 295/05

Sag C-196/19 P: Appel iværksat den 27. februar 2019 af UC til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 14. december 2018 i sag T-572/17, UC mod Parlamentet

3

2019/C 295/06

Sag C-300/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spanien) den 12. april 2019 — UQ mod Marclean Technologies, S.L.U.

4

2019/C 295/07

Sag C-359/19 P: Appel iværksat den 5. maj 2019 af Meblo Trade d.o.o. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 5. marts 2019 i sag T-263/18 — Meblo Trade mod EUIPO — Meblo Int

4

2019/C 295/08

Sag C-393/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Apelativen sad — Plovdiv (Bulgarien) den 21. maj 2019 — straffesag mod OM

5

2019/C 295/09

Sag C-414/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Erding (Tyskland) den 28. maj 2019 — E.M. og M.S. mod Eurowings GmbH

6

2019/C 295/10

Sag C-480/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein hallinto-oikeus (Finland) den 24. juni 2019 — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

6

2019/C 295/11

Sag C-484/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 25. juni 2019 — Lexel

7

2019/C 295/12

Sag C-486/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus (Finland) den 25. juni 2019 — Syyttäjä ja Tulli

8

2019/C 295/13

Sag C-500/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 1. juli 2019 — Puls 4 TV GmbH & Co. KG mod YouTube LLC og Google Austria GmbH

8

2019/C 295/14

Sag C-514/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 8. juli 2019 — Union des industries de la protection des plantes mod Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation og Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

10

2019/C 295/15

Sag C-515/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 8. juli 2019 — Eutelsat SA mod Autorité de régulation des communications électroniques et des postes og Inmarsat Ventures Ltd

11

2019/C 295/16

Sag C-537/19: Sag anlagt den 12. juli 2019 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

12

 

Retten

2019/C 295/17

Sag T-523/15: Rettens dom af 11. juli 2019 — Italmobiliare m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for fødevareemballage — afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF — tilregnelse af den ulovlige adfærd — betingelser for at indrømme bødefritagelse — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — afsætningens værdi — bødeloftet — den administrative procedures varighed — rimelig frist — bidragsevne)

13

2019/C 295/18

Sag T-530/15: Rettens dom af 11. juli 2019 — Huhtamäki og Huhtamaki Flexible Packaging Germany mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — markedet for fødevareemballage — afgørelse, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 101 TEUF og af EØS-aftalens artikel 53 — bevis for deltagelse i kartellet — samlet og vedvarende overtrædelse — tilregnelse af den ulovlige adfærd — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — proportionalitet — ligebehandling)

14

2019/C 295/19

Sag T-624/15, T-694/15 og T-704/15: Rettens dom af 18. juni 2019 — European Food m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — afgørelse fra en voldgiftsret, som er oprettet under Det Internationale Center til Bilæggelse af Investeringstvisters (CIRDI) auspicier — udbetaling af erstatning, inkl. renter, til visse erhvervsdrivende — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og anordnes tilbagesøgt — Kommissionens kompetence)

15

2019/C 295/20

Forenede sager T-245/16 og T-286/17: Rettens dom af 11. juli 2019 — Yanukovych mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, der er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — forpligtelse for Rådet til at efterprøve, at en afgørelse fra en myndighed i et tredjeland er blevet truffet under overholdelse af retten til forsvar og retten til en effektiv domstolsbeskyttelse)

16

2019/C 295/21

Sag T-573/16: Rettens dom af 3. juli 2019 — PT mod EIB (Personalesag — ansatte ved EIB — tjenestegrenenes organisation — fritagelse for tjeneste — adgang til e-mail og til IT-forbindelser — administrativ procedure — formaliteten — retssikkerhed — ret til kontradiktion — uskyldsformodning — OLAF’s endelige rapport — begrundelsespligt — ansvar — økonomisk skade — ikke-økonomisk skade)

17

2019/C 295/22

Sag T-741/16: Rettens dom af 28. juni 2019 — Changmao Biochemical Engineering mod Kommissionen (Dumping — import af aspartam med oprindelse i Kina — afslag på markedsøkonomisk behandling — indførelse af en endelig antidumpingtold — artikel 2, stk. 7, litra b), og artikel 7, litra c), andet led, i forordning (EU) 2016/1036 — artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning 2016/1036 — artikel 2, stk. 10, i forordning 2016/1036 — artikel 3, stk. 2 og 6, i forordning 2016/1036 — artikel 6, stk. 7, i forordning 2016/1036 — ikke overensstemmelse med hensyn til regnskabsdokumenterne — tilsidesættelse af internationale regnskabsstandarder — anvendelse af EU-erhvervsgrenens data — anmodning om justering — bevisbyrde — ret til forsvar — princippet om god forvaltningsskik — berettiget forventning)

18

2019/C 295/23

Sag T-838/16: Rettens dom af 11. juli 2019 — BP mod FRA (Ansvar uden for kontraktforhold — aktindsigt — delvist afslag på aktindsigt — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder — forordning (EF) nr. 1049/2001 og forordning (EF) 45/2001 — beskyttelse af personoplysninger — ikke-økonomisk skade — økonomisk skade — årsagsforbindelse)

18

2019/C 295/24

Sag T-888/16: Rettens dom af 11. juli 2019 — BP mod FRA (Personalesag — kontraktansatte — FRA — tidsbegrænset kontrakt — afgørelse om ikke-forlængelse — ny afgørelse vedtaget efter Rettens annullation — ret til forsvar — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt — ansvar)

19

2019/C 295/25

Sag T-185/17: Rettens dom af 11. juli 2019 — PlasticsEurope mod ECHA (REACH — udarbejdelse af en liste over stoffer, der er identificeret med henblik på senere at blive optaget i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 — opførelse af bisphenol A som reproduktionstoksisk på denne liste — artikel 57 og artikel 59 i forordning nr. 1907/2006)

20

2019/C 295/26

Sag T-474/17: Rettens dom af 26. juni 2019 — Portugal mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — udgifter afholdt af Portugal — forsinket betaling — overskridelse af lofter — artikel 11 i forordning (EF) nr. 885/2006 — dobbelt finansiel korrektion — proportionalitet — betalingsfrist)

21

2019/C 295/27

Sag T-578/17: Rettens dom af 20. juni 2019 — a&o hostel and hotel Berlin mod Kommissionen (Statsstøtte — driftsstøtte — et vandrehjem i Berlin — brug af en offentligt ejet ejendom uden betaling af leje — afgørelse, hvorved den eventuelle støtte erklæres forenelig med det indre marked — artikel 107, stk. 3, litra c), TEUF — alvorlige vanskeligheder)

21

2019/C 295/28

Sag T-598/17: Rettens dom af 4. juli 2019 — Italien mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — udgifter, der er afholdt af Italien — forsinkelser og forsømmelser, der kan tilregnes medlemsstatens organer — medlemsstaten pålagt at bære de finansielle konsekvenser af den manglende tilbagesøgning — finansielle korrektioner — artikel 31 og 32 i forordning (EF) nr. 1290/2005 — artikel 12 i den delegerede forordning (EU) nr. 907/2014 — rimelig frist)

22

2019/C 295/29

Sag T-602/17: Rettens dom af 3. juli 2019 — Spanien mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — udgifter afholdt af Spanien — hovedkontroller — kriterier for anerkendelse af producentorganisationer — godkendelse af driftsprogrammer — udskydelse af investeringer inden for det samme driftsprogram — berettiget forventning)

23

2019/C 295/30

Sag T-617/17: Rettens dom af 26. juni 2019 — Vialto Consulting mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — instrument til førtiltrædelsesbistand — tredjeland — nationalt offentligt udbud — decentral forvaltning — afgørelse fra en national myndighed — OLAF’s undersøgelser — ikke-økonomisk tab — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder — artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2185/96 — princippet om god forvaltningsskik — berettiget forventning — proportionalitet — ret til kontradiktion)

24

2019/C 295/31

Sag T-828/17: Rettens dom af 18. juni 2019 — Quadri di Cardano mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — udlandstillæg — artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten — tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb — vedtægtens artikel 85, stk. 1 — udbetalingen åbenbart fejlagtig)

24

2019/C 295/32

Sag T-64/18: Rettens dom af 28. juni 2019 — Alfamicro mod Kommissionen (Rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne — syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — afgørelse, der kan tvangsfuldbyrdes — inddrivelse af en fordring, der følger af en tilskudsaftale — artikel 299 TEUF — forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 — artikel 135 i forordning nr. 966/2012 — ekstrapolering af resultaterne af en revision — begrundelsespligt)

25

2019/C 295/33

Sag T-135/18: Rettens dom af 27. juni 2019 — Szegedi mod Parlamentet (Regler for institutionerne — regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — rejseudgifter — udgifter til parlamentarisk assistance — tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb — ret til forsvar — fremlæggelse af beviser — begrundelsespligt — faktisk vildfarelse — proportionalitet)

26

2019/C 295/34

Sag T-253/18: Rettens dom af 9. juli 2019 — VY mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — stilling på mellemlederniveau — afslag på ansøgning — meddelelse om ledig stilling — udvælgelsesprocedure — begrundelsespligt — ligebehandling af mænd og kvinder)

27

2019/C 295/35

Sag T-284/18: Rettens dom af 11. juli 2019 — Arbuzov mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — Rådets forpligtelse til at kontrollere, at afgørelsen fra et tredjelands myndighed er blevet truffet under iagttagelse af retten til forsvar og retten til en effektiv domstolsbeskyttelse)

27

2019/C 295/36

Sag T-305/18: Rettens dom af 11. juli 2019 — Klyuyev mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler og økonomiske ressourcer — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen — forpligtelse for Rådet til at efterprøve, at en afgørelse fra en myndighed i et tredjeland er blevet truffet under overholdelse af retten til forsvar og retten til en effektiv domstolsbeskyttelse)

28

2019/C 295/37

Sag T-601/18: Rettens dom af 11. juli 2019 — Wewi Mobile mod EUIPO (Fi Network) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Fi Network — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

29

2019/C 295/38

Sag T-103/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — Flabeg Deutschland mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

30

2019/C 295/39

Sag T-108/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — Bundesverband Glasindustrie m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

31

2019/C 295/40

Sag T-109/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — Saint-Gobain Isover G+H m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

32

2019/C 295/41

Sag T-294/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — ArcelorMittal Hochfeld mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

32

2019/C 295/42

Sag T-319/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — Deutsche Edelstahlwerke mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

33

2019/C 295/43

Sag T-576/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — VIK mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

34

2019/C 295/44

Sag T-605/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — Wirtschaftsvereinigung Stahl m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

34

2019/C 295/45

Sag T-737/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — Hydro Aluminium Rolled Products mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

35

2019/C 295/46

Sag T-738/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — Aurubis m.fl. mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

36

2019/C 295/47

Sag T-743/15: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — Vinnolit mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder — Domstolens annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

37

2019/C 295/48

Sag T-317/18: Rettens kendelse af 17. juni 2019 — Fugro mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — satellitnavigationsprogrammet Galileo — tekniske og operationelle specifikationer — ikke umiddelbart berørt — åbenbart afvisningsgrundlag)

37

2019/C 295/49

Sag T-1/19: Rettens kendelse af 27. juni 2019 — CJ mod Den Europæiske Unions Domstol (Regler for institutionerne — dokumenter, som er tilgængelige for offentligheden på Internettet og som vedrører sager afsluttet for Retten og EU-Personaleretten — ansøgning om anonymisering ex post — Den Europæiske Unions Domstols manglende imødekommelse af ansøgningen — passivitetssøgsmål — stillingtagen under retssagen — genstanden for tvisten bortfaldet — ufornødent at træffe afgørelse)

38

2019/C 295/50

Sag T-411/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Lombardo mod Parlamentet

39

2019/C 295/51

Sag T-412/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Contu mod Parlamentet

40

2019/C 295/52

Sag T-413/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Dupuis mod Parlamentet

40

2019/C 295/53

Sag T-414/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Frittelli mod Parlamentet

41

2019/C 295/54

Sag T-415/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Laroni mod Parlamentet

42

2019/C 295/55

Sag T-416/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Filippi mod Parlamentet

43

2019/C 295/56

Sag T-417/19: Sag anlagt den 28. juni 2019 — Viola mod Parlamentet

43

2019/C 295/57

Sag T-418/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Mussa mod Parlamentet

44

2019/C 295/58

Sag T-419/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Colajanni mod Parlamentet

45

2019/C 295/59

Sag T-390/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Nobilia mod Parlamentet

46

2019/C 295/60

Sag T-421/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Segre mod Parlamentet

46

2019/C 295/61

Sag T-422/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — De Luca mod Parlamentet

47

2019/C 295/62

Sag T-423/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Martelli mod Parlamentet

48

2019/C 295/63

Sag T-424/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Sbarbati mod Parlamentet

49

2019/C 295/64

Sag T-425/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Ventre mod Parlamentet

49

2019/C 295/65

Sag T-426/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Musoni mod Parlamentet

50

2019/C 295/66

Sag T-427/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Frantova mod Parlamentet

51

2019/C 295/67

Sag T-428/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Rigo mod Parlamentet

52

2019/C 295/68

Sag T-429/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Iacono mod Parlamentet

52

2019/C 295/69

Sag T-430/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Bonsignore mod Parlamentet

53

2019/C 295/70

Sag T-431/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Azzolini mod Parlamentet

54

2019/C 295/71

Sag T-432/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Gawronski mod Parlamentet

55

2019/C 295/72

Sag T-433/19: Sag anlagt den 2. juli 2019 — Speciale mod Parlamentet

55

2019/C 295/73

Sag T-434/19: Sag anlagt den 25. juni 2019 — Rosca mod Kommissionen

56

2019/C 295/74

Sag T-435/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Caligaris mod Parlamentet

57

2019/C 295/75

Sag T-436/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Aita mod Parlamentet

58

2019/C 295/76

Sag T-437/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Melandri mod Parlamentet

58

2019/C 295/77

Sag T-438/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Novelli mod Parlamentet

59

2019/C 295/78

Sag T-439/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Mantovani mod Parlamentet

60

2019/C 295/79

Sag T-440/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Mattina mod Parlamentet

61

2019/C 295/80

Sag T-441/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — – La Russa mod Parlamentet

61

2019/C 295/81

Sag T-442/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Carollo mod Parlamentet

62

2019/C 295/82

Sag T-443/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Arroni mod Parlamentet

63

2019/C 295/83

Sag T-444/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Locatelli mod Parlamentet

64

2019/C 295/84

Sag T-445/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Chiesa mod Parlamentet

64

2019/C 295/85

Sag T-446/19: Sag anlagt den 1. juli 2019 — Castellina mod Parlamentet

65

2019/C 295/86

Sag T-448/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Costanzo mod Parlamentet

66

2019/C 295/87

Sag T-449/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Dell’Alba mod Parlamentet

67

2019/C 295/88

Sag T-450/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Gallenzi mod Parlamentet

67

2019/C 295/89

Sag T-451/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Gemelli mod Parlamentet

68

2019/C 295/90

Sag T-452/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Napoletano mod Parlamentet

69

2019/C 295/91

Sag T-453/19: Sag anlagt den 3. juli 2019 — Panusa mod Parlamentet

70

2019/C 295/92

Sag T-454/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Musotto mod Parlamentet

70

2019/C 295/93

Sag T-455/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Pettinari mod Parlamentet

71

2019/C 295/94

Sag T-458/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Di Prima mod Parlamentet

72

2019/C 295/95

Sag T-459/19: Sag anlagt den 5. juli 2019 — Barbarella mod Parlamentet

72

2019/C 295/96

Sag T-460/19: Sag anlagt den 5. juli 2019 — Graziani mod Parlamentet

73

2019/C 295/97

Sag T-461/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Rossetti mod Parlamentet

74

2019/C 295/98

Sag T-462/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Porrazzini mod Parlamentet

74

2019/C 295/99

Sag T-463/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Cervetti mod Parlamentet

75

2019/C 295/100

Sag T-464/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Podestà mod Parlamentet

76

2019/C 295/101

Sag T-465/19: Sag anlagt den 5. juli 2019 — Florio mod Parlamentet

76

2019/C 295/102

Sag T-466/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Société générale m.fl. mod SRB

77

2019/C 295/103

Sag T-467/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — BNP Paribas m.fl. mod SRB

78

2019/C 295/104

Sag T-468/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Confédération nationale du Crédit mutuel m.fl. mod SRB

79

2019/C 295/105

Sag T-469/19: Sag anlagt den 8. juli 2019 — Barzanti mod Parlamentet

80

2019/C 295/106

Sag T-477/19: Sag anlagt den 8. juli 2019 — Medici mod Parlamentet

81

2019/C 295/107

Sag T-487/19: Sag anlagt den 8. juli 2019 — CU mod Regionsudvalget

81

2019/C 295/108

Sag T-488/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — Crédit agricole m.fl. mod SRB

82

2019/C 295/109

Sag T-489/19: Sag anlagt den 4. juli 2019 — BPCE m.fl. mod SRB

83

2019/C 295/110

Sag T-507/19: Sag anlagt den 15. juli 2019 — DH mod Kommissionen

84

2019/C 295/111

Sag T-508/19: Sag anlagt den 15. juli 2019 — Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) m.fl. mod Kommissionen

85

2019/C 295/112

Sag T-509/19: Sag anlagt den 16. juli 2019 — Asolo mod EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

86

2019/C 295/113

Sag T-512/19: Sag anlagt den 18. juli 2019 — Del Valle Ruiz m.fl. mod SRB

87

2019/C 295/114

Sag T-615/17: Rettens kendelse af 21. juni 2019 — Ardigo og UO mod Kommissionen

89


DA

 

Top