Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:228:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 228, 5. juli 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 228

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
5. juli 2019


Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2019/C 228/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om digitale færdigheder på sundhedsområdet — sundhedspleje tilpasset de europæiske borgeres behov i en tid med demografiske forandringer (initiativudtalelse)

1

 

UDTALELSER

2019/C 228/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om beskæftigelsesmuligheder for økonomisk inaktive personer (initiativudtalelse)

7

2019/C 228/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om understøttende uddannelsessystemer for at undgå kvalifikationsmismatch — hvilken omstilling er nødvendig? (initiativudtalelse)

16

2019/C 228/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om et robust demokrati gennem et stærkt og mangfoldigt civilsamfund  (initiativudtalelse)

24

2019/C 228/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om WhiteDoveWay — Forslag til en EU-ledet global strategi for fredsopbygning  (initiativudtalelse)

31

2019/C 228/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om lytten til Europas borgere med henblik på en bæredygtig fremtid (Sibiu og derefter)

37

2019/C 228/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den fremtidige samhørighedspolitik i perioden efter 2020  (sonderende udtalelse)

50

2019/C 228/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om EU's fremtid: Fordelene for borgerne og respekt for de europæiske værdier  (sonderende udtalelse efter anmodning fra det rumænske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union)

57

2019/C 228/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om undervisning i Den Europæiske Union (sonderende udtalelse på anmodning af det rumænske rådsformandskab)

68


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2019/C 228/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Det årlige EU-arbejdsprogram for europæisk standardisering for 2019  (COM(2018) 686 final)

74

2019/C 228/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — Harmoniserede standarder: øget gennemsigtighed og retssikkerhed for et fuldt fungerende indre marked  (COM(2018) 764 final)

78

2019/C 228/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mod en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (COM(2018) 734 final)

83

2019/C 228/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Handlingsplan for bekæmpelse af desinformation (JOIN(2018) 36 final)

89

2019/C 228/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank — Styrkede forbindelser mellem Europa og Asien — byggesten til en EU-strategi  (JOIN(2018) 31 final)

95

2019/C 228/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet  (COM(2019) 55 final — 2019/0027 (COD))

103


DA

 

Top