Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:172:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 172, 20. maj 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 172

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
20. maj 2019


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

CDJ

2019/C 172/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Sammensætningen af Store Afdeling

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

CDJ

2019/C 172/03

Sag C-54/18: Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 14. februar 2019 — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus mod Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo og Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — klageprocedurer — direktiv 89/665/EØF — artikel 1 og  artikel 2c — klage over afgørelser om tilbudsgiveres adgang eller udelukkelse — klagefrister — præklusiv frist på 30 dage — national lovgivning, der udelukker mulighed for at påberåbe sig ulovligheden af en afgørelse om adgang i forbindelse med et søgsmål til prøvelse af de efterfølgende retsakter — Den Europæiske Unions charter om  grundlæggende rettigheder — artikel 47 — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse)

3

2019/C 172/04

Sag C-373/18: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 31. januar 2019 — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas mod Autoridade Tributária e Aduaneira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — kapitaltilførselsafgifter — direktiv 69/335/EØF — artikel 4 og 7 — stiftelse af et kapitalselskab — stempelafgift, der var gældende den 1. juli 1984 — efterfølgende ophævelse af afgiften, dernæst genindførelse heraf)

4

2019/C 172/05

Sag C-489/18: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. januar 2018 — Farmland Kft. mod Földművelésügyi Miniszter (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — landbrug — ordninger for direkte støtte — enkeltbetalingsordning — ansøgning om generel arealbetaling — kriterier — den retmæssige bruger af landbrugsjord)

5

2019/C 172/06

Sag C-689/18: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 7. marts 2019 — XT mod Elliniko Dimosio (anmodning om  præjudiciel afgørelse fra Diikitiko Protodikio Patron — Grækenland) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — interne afgifter — forbud mod  diskriminerende afgifter — afgift på luksusvarer — motorkøretøjer — afgiftsfritagelse i forhold til tidspunktet for den første ibrugtagning i den medlemsstat, der opkræver afgiften — ingen hensyntagen til den første  ibrugtagning i en anden medlemsstat)

5

2019/C 172/07

sag C-8/19: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 12. februar 2019 — straffesag mod RH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren — retligt samarbejde i straffesager — direktiv (EU) 2016/343 — artikel 4 — offentlige henvisninger om skyld — afgørelse om varetægtsfængsling — retsmidler — procedure til prøvelse af lovligheden af denne afgørelse — iagttagelse af uskyldsformodningen — artikel 267 TEUF — artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — retten til at blive hørt inden for en rimelig frist — national lovgivning, der begrænser de nationale retters mulighed for at forelægge Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse eller som forpligter de nationale retter til at træffe afgørelse uden at afvente besvarelsen af denne anmodning — disciplinære sanktioner, såfremt denne lovgivning ikke overholdes)

6

2019/C 172/08

Sag C-755/18 P: Appel iværksat den 30. november 2018 af Harry Shindler m.fl. til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 26. november 2018 i sag T-458/17, Schindler m.fl. mod Rådet

7

2019/C 172/09

Sag C-88/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Judecătoria Zărnești (Rumænien) den 7. februar 2019 — Asociația »Alianța pentru combaterea abuzurilor« mod TM, UN og Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

Sag C-96/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Østrig) den 8. februar 2019 — VO mod Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

Sag C-101/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11. februar 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG mod Forbundsrepublikken Tyskland

9

2019/C 172/12

Sag C-102/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 11. februar 2019 — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG mod Forbundsrepublikken Tyskland

10

2019/C 172/13

Sag C-108/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 11. februar 2019 — Krakvet sp. z o.o. sp.k. mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București og  Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

Sag C-112/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Aachen (Tyskland) den 12. februar 2019  — Marvin M. mod Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

Sag C-118/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 15. februar 2019 — ZS mod PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

Sag C-134/19 P: Appel iværksat den 18. februar 2019 af Bank Refah Kargaran til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden  Afdeling) den 10. december 2018 i sag T-552/15, Bank Refah Kargaran mod Rådet

12

2019/C 172/17

Sag C-135/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Obersten Gerichtshofs (Østrig) den 20. februar 2019 —  Pensionsversicherungsanstalt mod CW

14

2019/C 172/18

Sag C-157/19 P: Appel iværksat den 21. februar 2019 af Ehab Makhlouf til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-409/16, Makhlouf mod Rådet

15

2019/C 172/19

Sag C-158/19 P: Appel iværksat den 21. februar 2019 af Razan Othman til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-416/16, Othman mod Rådet

16

2019/C 172/20

Sag C-159/19 P: Appel iværksat den 21. februar 2019 af Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-411/16, Syriatel Mobile Telecom mod Rådet

17

2019/C 172/21

Sag C-182/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 26. februar 2019 — Pfizer Consumer Healthcare Ltd mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

Sag C-208/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Østrig) den 4. marts 2019 — NK mod MS og AS

19

2019/C 172/23

Sag C-217/19: Sag anlagt den 8. marts 2019 — Europa-Kommissionen mod Republikken Finland

20

2019/C 172/24

Sag C-231/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 15. marts 2019 — Blackrock Investment Management (UK) Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

Sag C-235/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (Det Forenede Kongerige) den 18. marts 2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited og United Biscuits Pension Investments Limited mod Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

Sag C-239/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige) den 20. marts 2019 — Eli Lilly and Company mod Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

Sag C-510/17: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Anden Afdeling den 24. januar 2019 — ML (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Okresný súd Bratislava — Slovakiet)

23

2019/C 172/28

Sag C-564/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 4. februar 2019 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget  Belgien, der støttes af: Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Letland, Republikken Litauen og Ungarn

23

2019/C 172/29

Sag C-596/17: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Første Afdeling den 13. februar 2019 — Japan Tobacco  International SA og Japan Tobacco International France SAS mod Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics og Ministre des Solidarités et de la Santé (anmodning om præjudiciel afgørelse fra  Conseil d’État — Frankrig)

24

2019/C 172/30

Sag C-657/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 25. februar 2019 — Hussein Mohamad Hussein, procesdeltager: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof — Østrig)

24

2019/C 172/31

Sag C-277/18: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Femte Afdeling den 14. februar 2019 — Henkel Ibérica Portugal og Unipessoal Lda mod Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa — Portugal)

24

2019/C 172/32

Sag C-3368/18: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Niende Afdeling den 30. januar 2019 — Frank Casteels mod Ryanair DAC, tidligere Ryanair Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Justice de paix du troisième  canton de Charleroi — Belgien)

25

2019/C 172/33

Sag C-399/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. januar 2019 — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV og TAQA Piek Gas BV mod Autoriteit Consument en Markt, ved tilstedeværelse af: Gas  Transport Services BV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederlandene)

25

2019/C 172/34

Sag C-498/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. februar 2019 — ZW mod Deutsche Lufthansa AG  (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien)

25

2019/C 172/35

Sag C-614/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 11. februar 2019 — Europa-Kommissionen mod Den  Slovakiske Republik

26

2019/C 172/36

Sag C-660/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. februar 2019 — Sundair GmbH mod WV, XU, YT og ZS (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Berlin — Tyskland)

26

2019/C 172/37

Sag C-701/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 31. januar 2019 — Geld-für-Flug GmbH mod Ryanair DAC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Nürnberg — Tyskland)

26

2019/C 172/38

Sag C-750/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. februar 2019 — A og B mod C (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Amsterdam — Nederlandene)

27

 

GCEU

2019/C 172/39

Sagerne T-251/17 og T-252/17: Rettens dom af 28. marts 2019 — Robert Bosch mod EUIPO (Simply. Connected.) (EU-varemærker — ansøgninger om EU-figurmærkerne Simply. Connected. — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — omfanget af den undersøgelse, som appelkammeret skal foretage — artikel 7,  stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — artikel 64 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 71 i forordning 2017/1001))

28

2019/C 172/40

Sag T-480/17: Rettens dom af 26. marts 2019 — Grækenland mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — udgifter afholdt af Grækenland — faste  finansielle engangskorrektioner — krydsoverensstemmelse — kontrol af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav — analyse af risiciene — vurdering af det økonomiske tab — begrundelsespligt — proportionalitet)

29

2019/C 172/41

Sag T-492/17: Rettens dom af 2. april 2019 — Fleig mod EU-Udenrigstjenesten (Personalesag — kontraktansatte — kontrakt på ubestemt tid — artikel 47, litra c), nr. i), i ansættelsesvilkårene — opsigelse med varsel — opsigelsesgrunde — brud på tillidsforhold — tjenestens interesse — åbenbart urigtigt skøn — omsorgspligt — princippet om god forvaltning — artikel 30 og 41 i chartret om grundlæggende rettigheder — processuelt stridsspørgsmål — offentliggørelse på internettet af dokumenter indgivet til sagsakterne i sagen ved Retten — vedtægtens artikel 17)

29

2019/C 172/42

Sag T-562/17: Rettens dom af 28. marts 2019 — dm-drogerie markt mod EUIPO — Albea Services (ALBÉA) (EU-varemærker — indsigelsessag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — figurmærket ALBÉA — ældre international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — ordmærket Balea — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/100])

30

2019/C 172/43

Sag T-611/17: Rettens dom af 29. marts 2019 — All Star mod EUIPO — Carrefour Hypermarchés (formen på en skosål) (EU-varemærker — ugyldighedssag — tredimensionalt EU-varemærke — formen på en skosål — velkendte kendsgerninger — begrundelsespligt — ret til forsvar — artikel 75 i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 94, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1001) — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001] — fornødent  særpræg opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, og artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 3, og artikel 59, stk. 2, i forordning 2017/1001) — afslag på anmodningen om afholdelse af mundlig forhandling ved appelkammeret — artikel 77 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 96, stk. 1, i forordning 2017/1001)

31

2019/C 172/44

Sag T-779/17: Rettens dom af 4. april 2019 — United Wineries mod EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA  ALARDE) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket VIÑA ALARDE — det ældre nationale  ordmærke »ALARDE« — bevis for reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning (EU) 2017/1001) — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer af samme art — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001])

32

2019/C 172/45

Sag T-804/17: Rettens dom af 4. april 2019 — Stada Arzneimittel mod EUIPO (Gengivelse af to modsatrettede buer) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærke der gengiver to modsatrettede buer — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001])

33

2019/C 172/46

Sag T-259/18: Rettens dom af 28. marts 2019 — Zakłady Chemiczne »Siarkopol« Tarnobrzeg mod EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Unifoska — det ældre EU-ordmærke NITROFOSKA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001)

33

2019/C 172/47

Sag T-186/18: Rettens kendelse af 25. marts 2019 — Abaco Energy m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — støtteordning til fordel for vedvarende energi — indledende undersøgelsesprocedure — afgørelse, der erklærer støtteordningen forenelig med det indre marked — søgsmål anlagt af støttemodtagere — manglende søgsmålsinteresse — afvisning)

34

2019/C 172/48

Sag T-190/18: Rettens kendelse af 25. marts 2019 — Solwindet las Lomas mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — støtteordning til fordel for vedvarende energi — indledende undersøgelsesprocedure — afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres forenelig med det indre marked — søgsmål anlagt af et selskab, som er berettiget i henhold til ordningen — manglende søgsmålsinteresse — afvisning)

35

2019/C 172/49

Sag T-631/18: Rettens kendelse af 28. marts 2019 — Herholz mod EUIPO (#) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket # — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001 — påstand om omgørelse — åbenbart  afvisningsgrundlag)

36

2019/C 172/50

Sag T-157/19: Sag anlagt den 8. marts 2019 — Șanli mod Rådet

36

2019/C 172/51

Sag T-161/19: Sag anlagt den 11. marts 2019 — Deutsche Telekom mod Parlamentet og Rådet

37

2019/C 172/52

Sag T-162/19: Sag anlagt den 11. marts 2019 — Telefónica og Telefónica de España mod Parlamentet og Rådet

38

2019/C 172/53

Sag T-171/19: Sag anlagt den 20. marts 2019 — Hebberecht mod EU-Udenrigstjenesten

39

2019/C 172/54

Sag T-173/19: Sag anlagt den 22. marts 2019 — AV og AW mod Parlamentet

40

2019/C 172/55

Sag T-176/19: Sag anlagt den 25. marts 2019 — 3V Sigma mod ECHA

41

2019/C 172/56

Sag T-182/19: Sag anlagt den 28. marts 2019 — Puma mod EUIPO (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

Sag T-184/19: Sag anlagt den 27. marts 2019 — Aurea Biolabs mod EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

Sag T-185/19: Sag anlagt den 28. marts 2019 — Public.Resource.Org og Right to Know mod Kommissionen

44

2019/C 172/59

Sag T-187/19: Sag anlagt den 29. marts 2019 — Glaxo Group mod EUIPO (colour mark purple)

45

2019/C 172/60

Sag T-188/19: Sag anlagt den 1. april 2019 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen

46


DA

 

Top