Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:011:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 11, 11. januar 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 11

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang
11. januar 2019


Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Den Europæiske Centralbank

2019/C 11/01 ECB/2019/1

Den Europæiske Centralbanks henstilling af 7. januar 2019 om politikker vedrørende udlodning af udbytte (ECB/2019/1)

1


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 11/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8747 — Bolloré/APMM/CIT) ( 1 )

4


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2019/C 11/03

Euroens vekselkurs

5


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2019/C 11/04

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

6

2019/C 11/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.9170 — EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

8


 

Berigtigelser

2019/C 11/06

Berigtigelse til Passagerlister (PNR) — Liste over medlemsstater, der har besluttet at anvende direktivet om passagerlister på flyvninger inden for EU — Som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/681 om anvendelse af passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (Hvis en medlemsstat beslutter at anvende dette direktiv på flyvninger inden for EU, giver den Kommissionen skriftlig meddelelse herom. En medlemsstat kan når som helst give eller tilbagekalde en sådan meddelelse. Kommissionen offentliggør meddelelsen og en eventuel tilbagekaldelse af den i Den Europæiske Unions Tidende) ( EUT C 196 af 8.6.2018 )

9


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top