EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:251:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 251, 18. juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 251

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
18. juli 2018


Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 251/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8906 — Goodyear/Bridgestone/TireHub)  (1 )

1

2018/C 251/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8910 — Bouygues/Alpiq InTec and Kraftanlagen München)  (1 )

1


 

III   Forberedende retsakter

 

Den Europæiske Centralbank

2018/C 251/03 CON/2018/26

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. maj 2018 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og andre tilknyttede retsakter, og om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (CON/2018/26)

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2018/C 251/04

Rådets afgørelse af 13. juli 2018 om udnævnelse af en suppleant til bestyrelsen for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for Grækenland

5

2018/C 251/05

Bekendtgørelse til en person og en enhed, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 som gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2018/1016 og i Rådets forordning (EU) 2017/1509 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/1009 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

7

 

Europa-Kommissionen

2018/C 251/06

Euroens vekselkurs

8

2018/C 251/07

Kommissionens afgørelse af 17. juli 2018 om nedsættelse af Kommissionens ekspertgruppe »Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme« og om ophævelse af afgørelsen om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og af afgørelsen om nedsættelse af en ekspertgruppe om kræftbekæmpelse under Kommissionen  (1 )

9


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top