EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:231:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 231, 2. juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 231

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
2. juli 2018


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 231/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 231/02

Sag C-574/15: Domstolens dom (Store Afdeling) af 2. maj 2018 — straffesag mod Mauro Scialdone (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Varese — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — artikel 4, stk. 3, TEU — artikel 325, stk. 1, TEUF — direktiv 2006/112/EF — BFI-konventionen — sanktioner — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet — undladelse af at indbetale den moms, der fremgår af årsangivelsen, inden for de ved lov fastsatte frister — national lovgivning, der kun fastsætter frihedsstraf, når det ubetalte momsbeløb overstiger en bestemt strafgrænse — national lovgivning, der fastsætter en lavere strafgrænse for undladelse af at betale indeholdt kildeskat af indkomst)

2

2018/C 231/03

Sag C-82/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. maj 2018 — K.A. m.fl.. mod Belgische Staat (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — grænsekontrol, asyl og indvandring — artikel 20 TEUF — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 7 og 24 — direktiv 2008/115/EF — artikel 5 og 11 — tredjelandsstatsborger, der har indrejseforbud — ansøgning om opholdstilladelse med henblik på familiesammenføring med en unionsborger, som aldrig har udøvet sin ret til fri bevægelighed — afvisning af at behandle ansøgningen)

3

2018/C 231/04

Forenede sager C-331/16 og C-366/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 2. maj 2018 — K. mod Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (sag C-331/16) og H.F. mod Belgische Staat (sag C-366/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg og Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Nederlandene og Belgien) [Præjudiciel forelæggelse — unionsborgerskab — ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område — direktiv 2004/38/EF — artikel 27, stk. 2, andet afsnit — begrænsninger i retten til indrejse og ophold af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed — udsendelse af området af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed — adfærd, som udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkeligt alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse — person, som har fået afslag på sin asylansøgning af grunde, der henhører under Genèvekonventionens artikel 1(F) eller artikel 12, stk. 2, i direktiv 2011/95/EU — artikel 28, stk. 1 — artikel 28, stk. 3, litra a) — beskyttelse mod udsendelse — ophold i værtsmedlemsstaten i de ti forudgående år — bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed — begreb]

4

2018/C 231/05

Sag C-376/16 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 3. maj 2018 — Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) mod European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA og Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Appel — offentlige tjenesteydelseskontrakter — levering af eksterne tjenester inden for forvaltning af programmer og projekter samt teknisk rådgivning på området for informationsteknologi — kaskadeprocedure — artikel 21 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol — artikel 76 og artikel 84, stk. 1, i Rettens procesreglement — forbud mod at træffe afgørelse ultra petita — vægtning af underkriterier inden for tildelingskriterierne — åbenbart urigtige skøn — forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 — artikel 100, stk. 2 — afgørelse om afvisning af et tilbud — manglende begrundelse — fortabelse af mulighed — Den Europæiske Unions ansvar uden for kontraktforhold — påstand om erstatning)

6

2018/C 231/06

Sag C-684/17 P: Appel iværksat den 6. december 2017 af Banca Monte dei Paschi di Siena SpA og Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 26. september 2017 i sag T-83/16 — Banca Monte dei Paschi di Siena og Wise Dialog Bank SpA mod EUIPO

6

2018/C 231/07

Sag C-685/17 P: Appel iværksat den 6. december 2017 af Banca Monte dei Paschi di Siena SpA og Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 26. september 2017 i sag T-84/16 — Banca Monte dei Paschi di Siena SpA og Banca Widiba SpA mod EUIPO

7

2018/C 231/08

Sag C-168/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 5. marts 2018 — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG mod Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Sag C-175/18 P: Appel iværksat den 6. marts 2018 af PTC Therapeutics International Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 5. februar 2018 i sag T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd mod Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

8

2018/C 231/10

Sag C-178/18 P: Appel iværksat den 7. marts 2018 af MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet international BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 5. februar 2018 i sag T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH og Intervet international BV mod Det Europæiske Lægemiddelagentur

9

2018/C 231/11

Sag C-203/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 20. marts 2018 — Deutsche Post AG og Klaus Leymann mod Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Sag C-210/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Schienen-Control Kommission (Østrig) den 23. marts 2018 — WESTbahn Management GmbH mod ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Sag C-224/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28. marts 2018 — Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Sag C-225/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28. marts 2018 — Grupa Lotos S.A.

11

2018/C 231/15

Sag C-227/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungarn) den 3. april 2018 — VE mod WD

12

2018/C 231/16

Sag C-228/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 3. april 2018 — Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. o.a.

13

2018/C 231/17

Sag C-235/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 28. marts 2018 — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Sag C-262/18 P: Appel iværksat den 16. april 2018 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 5. februar 2018 i sag T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. mod Europa-Kommissionen

14

2018/C 231/19

Sag C-280/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Symvoulio tis Epikrateias (Grækenland) den 24. april 2018 — Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger, Jean Pierre Albrespy, Somateio »Syndesmos Iiton«, Somateio »Elliniko Diktyo — Filoi tis Fisys« og Somateio »Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis — SPPAZ« mod Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou og Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Sag C-312/18 P: Appel iværksat den 11. maj 2018 af Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH og Société traitements chimiques des métaux til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 21. marts 2018 i sag T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH og Société traitements chimiques des métaux mod Europa-Kommissionen

17

 

Retten

2018/C 231/21

Sag T-429/13 og T-451/13: Rettens dom af 17. maj 2018 — Bayer CropScience m.fl. mod Kommissionen (Plantebeskyttelsesmidler — aktivstofferne clothianidin, thiamethoxam og imidacloprid — fornyet undersøgelse af godkendelsen — artikel 21 i forordning (EF) nr. 1107/2009 — forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de omhandlede aktivstoffer — artikel 49, stk. 2, i forordning nr. 1107/2009 — forsigtighedsprincippet — proportionalitet — retten til at blive hørt — ansvar uden for kontraktforhold)

18

2018/C 231/22

Sag T-584/13: Rettens dom af 17. maj 2018 — BASF Agro m.fl. mod Kommissionen (Plantebeskyttelsesmidler — aktivstoffet fipronil — fornyet undersøgelse af godkendelsen — artikel 21 i forordning (EF) nr. 1107/2009 — forbud mod anvendelse og salg af frø, som er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det omhandlede aktivstof — artikel 49, stk. 2, i forordning nr. 1107/2009 — forsigtighedsprincippet — konsekvensanalyse)

19

2018/C 231/23

Sag T-283/15: Rettens dom af 8. maj 2018 — Esso Raffinage mod ECHA (REACH — dossiervurdering — overensstemmelseskontrol af registreringer — kontrol af indsendte oplysninger og opfølgning på dossiervurderingen — erklæring om manglende overensstemmelse — Rettens kompetence — annullationssøgsmål — anfægtelig retsakt — umiddelbar og individuel berørt — antagelse til realitetsbehandling — retsgrundlag — artikel 41, 42 og 126 i forordning (EF) nr. 1907/2006)

20

2018/C 231/24

Sag T-205/16: Rettens dom af 17. maj 2018 — Litauen mod Kommissionen (Samhørighedsfonden — udgifter, der er udelukket fra finansiering — teknisk bistand til forvaltning af Samhørighedsfonden i Litauen — moms — artikel 11, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 16/2003 — nedsættelse af finansiel bistand)

21

2018/C 231/25

Sag T-626/16: Rettens dom af 16. maj 2018 — Troszczynski mod Parlamentet (Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — godtgørelse til parlamentarisk assistance — inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb — generalsekretærens kompetence — electa una via — ret til forsvar — bevisbyrde — begrundelsespligt — politiske rettigheder — ligebehandling — magtfordrejning — medlemmernes uafhængighed — faktisk vildfarelse — proportionalitet)

21

2018/C 231/26

Sag T-675/16: Rettens dom af 15. maj 2018 — Wirecard mod EUIPO (mycard2go) [EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket mycard2go — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001] — begrundelsespligt — artikel 75, første punktum, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94, første punktum, i forordning nr. 2017/1001)]

22

2018/C 231/27

Sag T-676/16: Rettens dom af 15. maj 2018 — Wirecard mod EUIPO (mycard2go) [EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket mycard2go — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001]]

23

2018/C 231/28

Sag T-712/16: Rettens dom af 16. maj 2018 — Deutsche Lufthansa mod Kommissionen (Konkurrence — fusioner — lufttransportmarkedet — afgørelse, der erklærer en fusion forenelig med det indre marked, forudsat at visse tilsagn overholdes — anmodning om bortfald af en del af de forpligtelser, der er genstand for tilsagnene — proportionalitet — berettiget forventning — princippet om god forvaltningsskik — magtfordrejning)

23

2018/C 231/29

Sag T-818/16: Rettens dom af 16. maj 2018 — Netflix International og Netflix mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — Tysklands påtænkte støtte til filmproduktion og — distribution — afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked — ikke individuelt berørt — regelfastsættende retsakt, som omfatter gennemførelsesforanstaltninger — afvisning)

24

2018/C 231/30

Sag T-860/16: Rettens dom af 15. maj 2018 — Wirecard mod EUIPO (mycard2go) [EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket mycard2go — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001]]

25

2018/C 231/31

Sag T-23/17: Rettens dom af 16. maj 2018 — Barnett mod EØSU (Personalesag — tjenestemænd — alderspension — førtidig pensionering uden nedsættelse af pensionsrettigheder — tidligere foranstaltning i artikel 9, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — tjenestens interesse — opfyldelse af en annullationsdom afsagt af Personaleretten — ansvar)

25

2018/C 231/32

Sag T-387/17: Rettens dom af 16. maj 2018 — Triggerball mod EUIPO (Formen på et boldlignende legeme med kanter) [EU-varemærker — ansøgning om tredimensionalt EU-varemærke — formen på et boldlignende legeme med kanter — absolut registreringshindring — fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

26

2018/C 231/33

Sag T-199/18: Sag anlagt den 16. marts 2018 — SCF Terminal (Cypern) og S H B mod Rådet o.a.

26

2018/C 231/34

Sag T-230/18: Sag anlagt den 6. april 2018 — Czarnecki mod Parlamentet

27

2018/C 231/35

Sag T-238/18: Sag anlagt den 12. april 2018 — Netflix International og Netflix mod Kommissionen

28

2018/C 231/36

Sag T-239/18: Sag anlagt den 17. april 2018 — SKS Import Export mod Kommissionen

29

2018/C 231/37

Sag T-241/18: Sag anlagt den 18. april 2018 — Bruno mod Kommissionen

29

2018/C 231/38

Sag T-242/18: Sag anlagt den 18. april 2018 — VV mod Kommissionen

30

2018/C 231/39

Sag T-243/18: Sag anlagt den 20. april 2018 — VW mod Kommissionen

31

2018/C 231/40

Sag T-244/18: Sag anlagt den 20. april 2018 — Synergy Hellas mod Kommissionen

31

2018/C 231/41

Sag T-250/18: Sag anlagt den 23. april 2018 — RATP mod Kommissionen

32

2018/C 231/42

Sag T-255/18: Sag anlagt den 23. april 2018 — US mod ECB

33

2018/C 231/43

Sag T-256/18: Sag anlagt den 24. april 2018 — Arezzo Indústria e Comércio mod EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Sag T-261/18: Sag anlagt den 26. april 2018 — Roxtec mod EUIPO — Wallmax (gengivelse af en sort firkant indeholdende syv koncentriske blå cirkler)

35

2018/C 231/45

Sag T-263/18: Sag anlagt den 26. april 2018 — Meblo Trade mod EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Sag T-265/18: Sag anlagt den 27. april 2018 — Biernacka-Hoba mod EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Sag T-267/18: Sag anlagt den 30. april 2018 — Iceland Foods mod EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Sag T-268/18: Sag anlagt den 27. april 2018 — Sandrone mod EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Sag T-269/18: Sag anlagt den 2. maj 2018 — Inditex mod EUIPO — Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Sag T-271/18: Sag anlagt den 3. maj 2018 — Mauritsch mod INEA

39

2018/C 231/51

Sag T-276/18: Sag anlagt den 27. april 2018 — Julius-K9 mod EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Sag T-277/18: Sag anlagt den 4. maj 2018 — Zitro IP mod EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Sag T-279/18: Sag anlagt den 30. april 2018 — Alliance Pharmaceuticals mod EUIPO — AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Sag T-287/18: Sag anlagt den 4. maj 2018 — M. I. Industries mod EUIPO — Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Sag T-288/18: Sag anlagt den 4. maj 2018 — M. I. Industries mod EUIPO — Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Sag T-290/18: Sag anlagt den 4. maj 2018 — Agmin Italy mod Kommissionen

43

2018/C 231/57

Sag T-291/18: Sag anlagt den 7. maj 2018 — Biedermann Technologies mod EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Sag T-296/18: Sag anlagt den 7. maj 2018 — Polskie Linie Lotnicze »LOT« mod Kommissionen

45

2018/C 231/59

Sag T-300/18: Sag anlagt den 13. maj 2018 — Yanukovych mod Rådet

46

2018/C 231/60

Sag T-301/18: Sag anlagt den 13. maj 2018 — Yanukovych mod Rådet

48


DA

 

Top