EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:211:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 211, 18. juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 211

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
18. juni 2018


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 211/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 211/02

Sag C-233/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. april 2018 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) mod Generalitat de Catalunya (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — regional afgift på store detailhandelscentre — etableringsfrihed — miljøbeskyttelse og fysisk planlægning — statsstøtte — selektiv foranstaltning — Kommissionens skrivelse om henlæggelse af en klage — eksisterende støtte)

2

2018/C 211/03

Forenede sager C-234/16 og C-235/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. april 2018 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) mod Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C–234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C–235/16) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — regional afgift på store detailhandelscentre — etableringsfrihed — miljøbeskyttelse og fysisk planlægning — statsstøtte — selektiv foranstaltning)

3

2018/C 211/04

Forenede sager C-236/16 og C-237/16: Domstolens dom (Første Afdeling) af 26. april 2018 — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) mod Diputación General de Aragón (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Supremo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — regional afgift på store detailhandelscentre — etableringsfrihed — miljøbeskyttelse og fysisk planlægning — statsstøtte — selektiv foranstaltning)

4

2018/C 211/05

Sag C-353/16: Domstolens dom (Store Afdeling) af 24. april 2018 — MP mod Secretary of State for the Home Department (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supreme Court of the United Kingdom — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — asylpolitik — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 4 — direktiv 2004/83/EF — artikel 2, litra e) — betingelser for at være berettiget til subsidiær beskyttelse — artikel 15, litra b) — risiko for, at ansøgerens psykiske tilstand lider alvorlig overlast i tilfælde af tilbagesendelse til dennes hjemland — person, der har været udsat for tortur i sit hjemland)

4

2018/C 211/06

Sag C-34/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. april 2018 — Eamonn Donnellan mod The Revenue Commissioners (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court (Irland) — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer — direktiv 2010/24/EU — artikel 14 — adgang til effektive retsmidler — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — den bistandssøgte myndigheds mulighed for at afslå bistand til inddrivelse, fordi fordringen ikke er blevet behørigt meddelt)

5

2018/C 211/07

Sag C-81/17: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. april 2018 — Zabrus Siret SRL mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Suceava — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — direktiv 2006/112/EF — det fælles merværdiafgiftssystem (moms) — fradrag for indgående afgift — ret til tilbagebetaling af moms — transaktioner omfattet af en afgiftsperiode, der allerede har været genstand for en afsluttet afgiftskontrol — national lovgivning — den afgiftspligtige persons mulighed for at berigtige afgiftsangivelser, der allerede har været genstand for en afgiftskontrol — udelukket — effektivitetsprincippet — afgiftsneutralitet — retssikkerhed)

6

2018/C 211/08

Forenede sager C-91/17 P og C-92/17 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 26. april 2018 — Cellnex Telecom SA, tidligere Abertis Telecom SA, og Telecom Castilla-La Mancha SA mod Europa-Kommissionen og SES Astra (Appel — statsstøtte — digitalt TV — støtte til implementering af jordsendt digitalt TV i fjerntliggende og mindre urbaniserede områder i Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (den selvstyrende region Castilla-La Mancha, Spanien) — tilskud til operatørerne af platforme for jordbaseret digitalt TV — afgørelse, hvorved støtteforanstaltningerne erklæres delvis uforenelige med det indre marked — statsstøttebegrebet — fordel — tjenesteydelser af almen økonomisk interesse — definition — medlemsstaternes skønsmargen)

6

2018/C 211/09

Sag C-97/17: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 26. april 2018 — Europa-Kommissionen mod Republikken Bulgarien (Traktatbrud — naturbeskyttelse — direktiv 2009/147/EF — beskyttelse af vilde fugle — særligt beskyttet område (SBO) — udlægning som SBO af områder, som med hensyn til antal og udstrækning er bedst egnede til beskyttelse af de fuglearter, der er nævnt i bilag I til direktiv 2009/147 — vigtigt fuglebeskyttelsesområde — det vigtige fuglebeskyttelsesområde Rila — delvis udlægning af fuglebeskyttelsesområdet Rila som SBO)

7

2018/C 211/10

Sag C-66/18: Sag anlagt den 1. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

7

2018/C 211/11

Sag C-78/18: Sag anlagt den 6. februar 2018 — Europa-Kommissionen mod Ungarn

8

2018/C 211/12

Sag C-139/18 P: Appel iværksat den 21. februar 2018 af CJ til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 13. december 2017 i sag T-602/16, CJ mod Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

9

2018/C 211/13

Sag C-167/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Spanien) den 2. marts 2018 — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote mod Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Sag C-176/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 7. marts 2018 — Club de Variedades Vegetales Protegidas mod Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Sag C-177/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanien) den 7. marts 2018 — Almudena Baldonedo Martín mod Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Sag C-186/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 9. marts 2018 — José Cánovas Pardo S.L. mod Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Sag C-193/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 9. marts 2018 — Google LLC mod Forbundsrepublikken Tyskland

14

2018/C 211/18

Sag C-205/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Piteşti (Rumænien) den 20. marts 2018 — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv og Raluca-Marinela Traşcă mod Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Sag C-233/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Arbeidshof te Brussel (Belgien) den 29. marts 2018 — Zubair Haqbin mod Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Sag C-242/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 5. april 2018 — »UniCredit Leasing« EAD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP

16

2018/C 211/21

Sag C-254/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 12. april 2018 — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure mod Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur og Ministre de l’Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Sag C-270/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 19. april 2018 — UPM France mod Premier ministre og Ministre de l’Action et des Comptes publics

18

 

Retten

2018/C 211/23

Sag T-47/16: Rettens dom af 3. maj 2018 — Sigma Orionis mod REA (Voldgiftsbestemmelse — »Horisont 2020« — rammeprogrammet for forskning og innovation — indstilling af betalingerne inden for en tilskudsaftale efter en finansiel revision — påstand om betaling af de af REA skyldige beløb inden for rammerne af gennemførelsen af en tilskudsaftale)

19

2018/C 211/24

Sag T-48/16: Rettens dom af 3. maj 2018 — Sigma Orionis mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — Det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) og »Horisont 2020« — rammeprogrammet for forskning og innovation — suspension af betalingerne og opsigelse af tilskudsaftalerne efter en finansiel revision — påstand om betaling af de af Kommissionen skyldige beløb inden for rammerne af gennemførelsen af tilskudsaftalerne — ansvar uden for kontraktforhold)

19

2018/C 211/25

Sag T-168/16: Rettens dom af 3. maj 2018 — Grizzly Tools mod Kommissionen (Beskyttelse af forbrugeres og arbejdstageres sikkerhed og sundhed — direktiv 2006/42/EF — beskyttelsesklausul — national foranstaltning om forbud mod markedsføring af en højtryksrenser — væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav — Kommissionens afgørelse, der erklærer foranstaltningen berettiget — begrundelsespligt — ligebehandling)

20

2018/C 211/26

Sag T-428/17: Rettens dom af 2. maj 2018 — Alpine Welten Die Bergführer mod EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) [EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket ALPINEWELTEN Die Bergführer — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]]

21

2018/C 211/27

Sag T-429/17: Rettens dom af 3. maj 2018 — Laboratoires Majorelle mod EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket LABORATOIRES MAJORELLE — ældre EU-ordmærke MAJORELLE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — ældre varemærker — deling af varemærkeansøgningen — artikel 44, stk. 6, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 50, stk. 6, i forordning (EU) 2017/1001)]

21

2018/C 211/28

Sag T-195/18: Sag anlagt den 16. marts 2018 — Talanton mod Kommissionen

22

2018/C 211/29

Sag T-200/18: Sag anlagt den 20. marts 2018 — Fersher Developments and Lisin mod Kommissionen og ECB

23

2018/C 211/30

Sag T-208/18: Sag anlagt den 23. marts 2018 — Nessim Daoud m.fl. mod Rådet m.fl.

23

2018/C 211/31

Sag T-214/18: Sag anlagt den 27. marts 2018 — Briois mod Parlamentet

24

2018/C 211/32

Sag T-215/18: Sag anlagt den 27. marts 2018 — QB mod ECB

25

2018/C 211/33

Sag T-216/18: Sag anlagt den 28. marts 2018 — Pozza mod Europa-Parlamentet

26

2018/C 211/34

Sag T-217/18: Sag anlagt den 28. marts 2018 — DK mod EU-Udenrigstjenesten

27

2018/C 211/35

Sag T-254/18: Sag anlagt den 23. april 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products m.fl. mod Kommissionen

28

2018/C 211/36

Sag T-676/17: Rettens kendelse af 16. april 2018 — UN mod Kommissionen

29


DA

 

Top