EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:129:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 129, 11. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 129

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
11. april 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 530. plenarforsamling den 6. og 7. december 2017

2018/C 129/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ulige fordeling af velstand i Europa: forholdet mellem fortjeneste og arbejde medlemsstaterne imellem (initiativudtalelse)

1

2018/C 129/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om bæredygtige systemer for socialsikring og social beskyttelse i den digitale tidsalder (initiativudtalelse)

7

2018/C 129/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om samarbejde med civilsamfundet om at forebygge radikalisering af unge (initiativudtalelse)

11

2018/C 129/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om civilsamfundets bidrag til udviklingen af en samlet fødevarepolitik i EU (initiativudtalelse)

18

2018/C 129/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om handels og investeringers centrale rolle i forbindelse med opfyldelse og gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling (initiativudtalelse)

27

2018/C 129/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om fordelene ved lokaludvikling styret af lokalsamfundet (CLLD) for den integrerede lokaludvikling og udviklingen af landdistrikterne (sonderende udtalelse)

36


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

EØSU's 530. plenarforsamling den 6. og 7. december 2017

2018/C 129/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Et initiativ til støtte for balance mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner (COM(2017) 252 final) og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017) 253 final — 2017/0085 (COD))

44

2018/C 129/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (COM(2017) 294 final)

51

2018/C 129/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (COM(2017) 295 final)

58

2018/C 129/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen af 28. april 2017 — meddelelse fra Kommissionen om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (C(2017) 2616 final)

65

2018/C 129/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (COM(2017) 282 final — 2017/0113 (COD))

71

2018/C 129/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport (COM(2017) 353 final — 2017/0146(COD))

75

2018/C 129/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om et fornyet partnerskab med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (JOIN(2016) 52 final)

76

2018/C 129/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Initiativ vedrørende bæredygtig udvikling af den blå økonomi i det vestlige Middelhavsområde (COM(2017) 183)

82

2018/C 129/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien (COM(2017) 198 final)

90

2018/C 129/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (COM(2017) 481 final — 2017/0219 (COD))

96

2018/C 129/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til målet om europæisk territorialt samarbejde (COM(2017) 565 final — 2017/0247 COD)

98


DA

 

Top