EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:114:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 114, 28. marts 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 114

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
28. marts 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 114/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8793 — Axión/Enagás/Axent) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2018/C 114/02

Euroens vekselkurs

2

2018/C 114/03

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg til personbefordring (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1 )

3

2018/C 114/04

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/424 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til EU's harmoniseringslovgivning)  ( 1 )

7

2018/C 114/05

Netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) kommissorium

10

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2018/C 114/06

Meddelelse i medfør af artikel 114, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilladelse til at opretholde nationale foranstaltninger, der er strengere end bestemmelserne i en EU-harmoniseringsforanstaltning ( 1 )

11

2018/C 114/07

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning ( 1 )

14

2018/C 114/08

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1 )

15

2018/C 114/09

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Udbud vedrørende ruteflyvning med forpligtelse til offentlig tjeneste ( 1 )

16


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2018/C 114/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8807 — Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

17

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2018/C 114/11

Meddelelse vedrørende en anmodning i medfør af artikel 35 i direktiv 2014/25/EU — Suspension af fristen for vedtagelse af gennemførelsesretsakter

19

2018/C 114/12

Meddelelse vedrørende en anmodning i medfør af artikel 35 i direktiv 2014/25/EU — Anmodning indgivet af en medlemsstat — suspension af frist

20

2018/C 114/13

Meddelelse vedrørende en anmodning i medfør af artikel 35 i direktiv 2014/25/EU — Anmodning indgivet af en ordregivende enhed

21


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top