Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:094:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 94, 12. marts 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 94

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
12. marts 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 94/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 94/02

Sag C-553/17 P: Appel iværksat den 21. september 2017 af Windfinder R & L Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 20. juli 2017 i sag T-395/16 — Windfinder R & L Co. KG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

2

2018/C 94/03

Sag C-570/17 P: Appel iværksat den 25. september 2017 af Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 19. juli 2017 i sag T-432/16 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik mod EUIPO

2

2018/C 94/04

Sag C-653/17 P: Appel iværksat den 21. november 2017 af VM Vermögens-Management GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 7. september 2017 i sag T-374/15 — VM Vermögens-Management GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

3

2018/C 94/05

Sag C-654/17 P: Appel iværksat den 22. november 2017 af Bayerischen Motoren Werke AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. september 2017 i sag T-671/14, Bayerischen Motoren Werke AG mod Europa-Kommissionen

4

2018/C 94/06

Sag C-677/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Centrale Raad van Beroep (Nederlandene) den 4. december 2017 — M. Çoban mod Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

5

2018/C 94/07

Sag C-679/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep Antwerpen (Belgien) den 4. december 2017 — Vlaamse Gewest ved den flamske regering og ved den flamske minister for budget, finanser og energi samt Vlaamse Gewest ved den flamske regering og ved den flamske minister for miljø, natur og landbrug mod Johannes Huijbrechts

6

2018/C 94/08

Sag C-687/17 P: Appel iværksat den 7. december 2017 af Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV og Huisinga Beheer BV til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 28. september 2017 i sag T-138/15, Aanbestedingskalender BV m.fl. mod Europa-Kommissionen

7

2018/C 94/09

Sag C-689/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht München I (Tyskland) den 8. december 2017 — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS »MSC Flaminia« mod Land Niedersachsen

7

2018/C 94/10

Sag C-692/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 11. december 2017 — Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda mod Autoridade Tributária e Aduaneira

8

2018/C 94/11

Sag C-706/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 18. december 2017 — »Achema« AB, »Orlen Lietuva« AB og »Lifosa« AB mod Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

8

2018/C 94/12

Sag C-707/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Svilengrad (Bulgarien) den 19. december 2017 — straffesag mod Daniela Pinzaru og Robert-Andrei Cirstinoiu

10

2018/C 94/13

Sag C-708/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rayonen sad Asenovgrad (Bulgarien) den 19. december 2017 — EVN Bulgaria Toplofiskatsia EAD mod Nikolina Stefanova Dimitrova

10

2018/C 94/14

Sag C-725/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 27. december 2017 — Toplofikatsia Sofia EAD mod Mitko Simeonov Dimitrov

11

2018/C 94/15

Sag C-11/18 P: Appel iværksat den 5. januar 2018 af Oleksandr Viktorovych Klymenko til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 8. november 2017 i sag T-245/15, Klymenko mod Rådet

12

2018/C 94/16

Sag C-21/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea hovrätt (Sverige) den 11. januar 2018 — Textilis Ltd og Ozgur Keskin mod Svenskt Tenn Aktiebolag

13

2018/C 94/17

Sag C-36/18: Sag anlagt den 18. januar 2018 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

14

2018/C 94/18

Sag C-59/18: Sag anlagt den 30. januar 2018 — Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union

15

 

Retten

2018/C 94/19

Sag T-818/14: Rettens dom af 25. januar 2018 — BSCA mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte ydet af Belgien til fordel for BSCA — afgørelse, der erklærer støtten delvis forenelig og delvis uforenelig med det indre marked — juridisk bindende retsakt — forældelsesfrist — ILS’ økonomiske karakter — andelen af den økonomiske anvendelse af faciliteterne — urigtige taloplysninger — anmodning om tilpasning — fastlæggelse af nutidsværdierne — begrundelsespligt — konkurrencefordrejninger — berettiget forventning)

16

2018/C 94/20

Sag T-196/15 P: Rettens dom af 31. januar 2018 — Gyarmathy mod FRA (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — ansættelse — meddelelse om ledig stilling — afslag på en ansøgning — udvælgelsesprocedurens forløb — urigtig gengivelse af beviserne — begrundelsespligt — regel om overensstemmelse mellem stævningen og klagen — Personalerettens upartiskhed)

17

2018/C 94/21

Sag T-44/16: Rettens dom af 31. januar 2018 — Novartis mod EUIPO — SK Chemicals (Gengivelse af et transdermalt plaster) [EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærke, der gengiver et transdermalt plaster — absolut registreringshindring — tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat — artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning (EU) 2017/1001]]

17

2018/C 94/22

Sag T-91/16: Rettens dom af 25. januar 2018 — Italien mod Kommissionen (ESF — det operationelle program under mål nr. 1 for regionen Sicilien — nedsættelse af et oprindeligt tildelt tilskud — metode til beregning ved hjælp af ekstrapolation — proportionalitet — artikel 39, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1260/1999 — begrundelsespligt)

18

2018/C 94/23

Sag T-113/16: Rettens dom af 30. januar 2018 — Arctic Cat mod EUIPO — Slazengers (Gengivelse af kattedyr i spring mod højre) [EU-varemærker — indsigelsessag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — figurmærke, der gengiver et kattedyr i spring mod højre — ældre EU figurmærke, der gengiver et kattedyr i spring mod venstre — relativ registreringshindring — Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

18

2018/C 94/24

Sag T-172/16: Rettens dom af 26. januar 2018 — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni mod Kommissionen (Statsstøtte — nedsættelse af de skatter og bidrag, der skal betales af virksomheder i områder, der er blevet ramt af naturkatastrofer i Italien — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og pålægges tilbagesøgt — annullationssøgsmål — potentiel støttemodtager, der er indehaver af en erhvervet rettighed — umiddelbart og individuelt berørt — antagelse til realitetsbehandling — ligebehandling — berettiget forventning)

19

2018/C 94/25

Sag T-367/16: Rettens dom af 25. januar 2018 — Brunner mod EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE — ældre EU-ordmærke HOLY — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

20

2018/C 94/26

Sag T-561/16: Rettens dom af 25. januar 2018 — Galocha mod Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Personalesag — kontraktansatte — udvælgelsesprocedure for Fællesforetagendet Fusion for Energy — reservelister — udvælgelsesproceduren ulovlig — efterfølgende retsakter rettet til tredjemand — tredjemands interesser — tjenestens interesse)

20

2018/C 94/27

Sag T-625/16: Rettens dom af 30. januar 2018 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej mod ECHA (REACH — gebyr for registrering af et stof — nedsættelse, der tildeles små og mellemstore virksomheder — fejl i erklæringen om virksomhedens størrelse — afgørelse, der pålægger en administrationsafgift — ophør med fremstillingen af stoffet — kriterier for beregning af administrationsafgiftens størrelse — henstilling 2003/361/EF — retssikkerhed — berettiget forventning — proportionalitet — ligebehandling)

21

2018/C 94/28

Sag T-765/16: Rettens dom af 25. januar 2018 — Grupo Ganaderos de Fuerteventura mod EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS) [EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket EL TOFIO El sabor de CANARIAS — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]]

22

2018/C 94/29

Sag T-808/16: Rettens dom af 30. januar 2018 — Jean Patou Worldwide mod EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket HISPANITAS JOY IS A CHOICE — ældre EU-ordmærke JOY — reel brug af det ældre varemærke — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

22

2018/C 94/30

Sag T-866/16: Rettens dom af 25. januar 2018 — SilverTours mod EUIPO — (billiger mietwagen.de) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket billiger-mietwagen.de — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001])

23

2018/C 94/31

Sag T-35/17: Rettens dom af 31. januar 2018 — Weber-Stephen Products mod EUIPO (iGrill) [EU-varemærker — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — ordmærket iGrill — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001]]

24

2018/C 94/32

Sag T-69/17: Rettens dom af 24. januar 2018 — Constantin Film Produktion mod EUIPO — (Fack Ju Göhte) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket »Fack Ju Göhte« — absolut registreringshindring — varemærke, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed — artikel 27, stk. 1, litra f), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra f, i forordning (EU) 2017/1001])

24

2018/C 94/33

Sag T-715/16: Rettens kendelse af 16. januar 2018 — Pebagua mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — miljø — beskyttelse mod invasive ikkehjemmehørende arter — forebyggelse mod og håndtering af indførelse og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter — forordning (EU) nr. 1143/2014 — gennemførselsforordning (EU) 2016/1141 — vedtagelse af en liste over invasive ikkehjemmehørende arter, der betragtes som problematiske på EU-plan — opførelse på listen af arten Procambarus clarkii — ikke individuelt berørt — retsakt, der indeholder gennemførelsesforanstaltninger — åbenbart afvisningsgrundlag)

25

2018/C 94/34

Sag T-762/16: Rettens kendelse af 15. januar 2018 — ArcelorMittal Belval & Differdange og ThyssenKrupp Steel Europe mod ECHA (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter i ECHA’s besiddelse — begæring vedrørende dokumenter og identiteten af en person, der oprindeligt har anmodet om adgang til oplysninger, fremsat af en registrant af stoffer i medfør af forordning (EF) nr. 1907/2006 — delvist afslag på aktindsigt — tilbagekaldelse af afgørelsen om afslag på aktindsigt — ikke anledning til at træffe afgørelse)

26

2018/C 94/35

Sag T-157/17: Rettens kendelse af 22. januar 2018 — Cristalfarma mod EUIPO — Novartis (ILLUMINA) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket ILLUMINA — tilbagekaldelse af den anfægtede beslutning — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

26

2018/C 94/36

Sag T-178/17: Rettens kendelse af 18. januar 2018 — W&O medical esthetics mod EUIPO — Fidia farmaceutici (HYALSTYLE) [EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket HYALSTYLE — ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001] — anmodning om vidneførsel — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001) — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er retligt ugrundet]

27

2018/C 94/37

Sag T-784/17 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 18. januar 2018 — Strabag Belgium mod Parlamentet (Særlige rettergangsformer — offentlige bygge- og anlægskontrakter — begæring om foreløbige forholdsregler — standstill-periode — unormalt lavt bud — fumus boni juris — uopsættelighed — interesseafvejning)

28

2018/C 94/38

Sag T-820/17: Sag anlagt den 15. december 2017 — Frinsa del Noroeste mod EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

28

2018/C 94/39

Sag T-8/18: Sag anlagt den 11. januar 2018 — easyJet Airline mod Kommissionen

29

2018/C 94/40

Sag T-13/18: Sag anlagt den 15. januar 2018 — Crédit mutuel Arkéa mod EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

30

2018/C 94/41

Sag T-18/18: Sag anlagt den 17. januar 2018 — Lillelam mod EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

31

2018/C 94/42

Sag T-23/18: Sag anlagt den 19. januar 2018 — Nova Brands mod EUIPO — Natamil (Natamil)

31

2018/C 94/43

Sag T-24/18: Sag anlagt den 20. januar 2018 — adidas International Trading m.fl. mod Kommissionen

32

2018/C 94/44

Sag T-28/18: Sag anlagt den 22. januar 2018 — Marriott Worldwide mod EUIPO — AC Milan (AC MILAN)

33

2018/C 94/45

Sag T-30/18: Sag anlagt den 23. januar 2018 — Yado mod EUIPO — Dvectis CZ (Sædepude)

34

2018/C 94/46

Sag T-46/18: Sag anlagt den 30. januar 2018 — Comune di Milano mod Rådet

35

2018/C 94/47

Sag T-610/16: Rettens kendelse af 16. januar 2018 — PC mod EASO

36

2018/C 94/48

Sag T-642/16: Rettens kendelse af 18. januar 2018 — Iame mod EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

36

2018/C 94/49

Sag T-181/17: Rettens kendelse af 16. januar 2018 — PC mod EASO

36

2018/C 94/50

Sag T-281/17: Rettens kendelse af 16. januar 2018 — European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

36


DA

 

Top