EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:042:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 42, 5. februar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 42

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
5. februar 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 42/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 42/02

Sag C-401/17 P: Appel iværksat den 30. juni 2017 af Double »W« Enterprises Ltd til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 15. maj 2017 i sag T-899/16, Double »W« Enterprises Ltd mod Kongeriget Spanien

2

2018/C 42/03

Sag C-468/17 P: Appel iværksat den 3. august 2017 af Morton’s of Chicago Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 15. maj 2017 i sag T-223/15 — Morton’s of Chicago mod EUIPO

2

2018/C 42/04

Sag C-520/17 P: Appel iværksat den 30. august 2017 af X-cen-tek GmbH & Co. KG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 28. juni 2017 i sag T-470/16 — X-cen-tek GmbH & Co. KG mod EUIPO

2

2018/C 42/05

Sag C-614/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 24. oktober 2017 — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego mod Industrial Quesera Cuquerella S.L. og Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Sag C-627/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okresný súd Dunajská Streda (Slovakiet) den 8. november 2017 — ZSE Energia a.s. mod RG

3

2018/C 42/07

Sag C-633/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Østrig) den 10. november 2017 — Gmalieva s.r.o. og Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Sag C-640/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) den 16. november 2017 — Luís Manuel dos Santos mod Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Sag C-661/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irland) den 27. november 2017 — M.A., S.A. og A.Z. mod The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General og Irland

5

2018/C 42/10

Sag C-665/17 P: Appel iværksat den 27. november 2017 af Europa-Kommissionen til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 12. september 2017 i sag T-247/16, Trasta Komercbanka AS m.fl. mod Den Europæiske Centralbank

6

2018/C 42/11

Sag C-669/17 P: Appel iværksat den 28. november 2017 af Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV og Rikam Holding SA til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 12. september 2017 i sag T-247/16, Trasta Komercbanka AS m.fl. mod Den Europæiske Centralbank

8

2018/C 42/12

Sag C-670/17 P: Appel iværksat den 20. november 2017 af Den Hellenske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 19. september 2017 i sag T-327/15, Den Hellenske Republik mod Europa-Kommissionen

8

 

Retten

2018/C 42/13

Sag T-460/14: Rettens dom af 14. december 2017 — AETMD mod Rådet (Dumping — visse former for sukkermajs, tilberedt eller konserveret, i form af kerner, med oprindelse i Thailand — delvis interimsundersøgelse — ændring af endelig antidumpingtold — sammenslutning, der repræsenterer EU-producenter — tilsidesættelse af processuelle rettigheder — ret til forsvar)

10

2018/C 42/14

Sag T-136/15: Rettens dom af 14. december 2017 — Evropaïki Dynamiki mod Parlamentet (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — tilbudsindkaldelser vedrørende alle delene af en udbudsprocedure — afslag på aktindsigt — manglende individuel og konkret undersøgelse af de begærede dokumenter — undtagelse vedrørende beskyttelsen af den offentlige sikkerhed — undtagelse vedrørende beskyttelsen af forretningsmæssige interesser — undtagelse vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred — undtagelse vedrørende beskyttelsen af beslutningsprocessen — generel formodning — urimelig arbejdsbyrde)

11

2018/C 42/15

Sag T-164/15: Rettens dom af 14. december 2017 — European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod Parlamentet (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbudsprocedure — leveringer af eksterne it-tjenesteydelser til Parlament og andre EU-institutioner og agenturer — placering af en tilbudsgiver i en kaskadeprocedure — tildelingskriterier — begrundelsespligt — ansvar uden for kontraktforhold)

11

2018/C 42/16

Sag T-314/15: Rettens dom af 13. december 2017 — Grækenland mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte til fordel for en virksomhed, der har indgået en koncessionskontrakt om driften af containerterminaler på havnen i Piræus — afgørelse, der erklærer en støtte uforenelig med det indre marked — retten til forsvar — begrundelsespligt — begrebet statsstøtte — støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner — støttens tilskyndende virkning — støttens nødvendighed — fastsættelse af støtten)

12

2018/C 42/17

Sag T-497/15: Rettens dom af 13. december 2017 — Oltis Group mod Kommissionen (Forskning og udvikling — rammeprogrammet for forskning og innovation 2014-2020 (Horisont 2020) — stimulering og koordinering af Unionens investeringer i forskning og innovation inden for jernbanesektoren — oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail — status som associeret medlem af fællesforetagendet Shift2Rail — indkaldelse af interessetilkendegivelse — afslag på ansøgningen — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — magtfordrejning)

13

2018/C 42/18

Sag T-692/15: Rettens dom af 13. december 2017 — HTTS mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — begrundelsespligt — ansvar uden for kontraktforhold — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder)

13

2018/C 42/19

Sag T-712/15: Rettens dom af 13. december 2017 — Crédit mutuel Arkéa mod ECB [Økonomisk og monetær politik — tilsyn med kreditinstitutter — artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 — tilsyn på et konsolideret grundlag — koncern under tilsyn — institutter, der er fast tilknyttet et centralt organ — artikel 2, stk. 21, litra c), i forordning (EU) nr. 468/2014 — artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 — kapitalkrav — artikel 16, stk. 1, litra c), og stk. 2, litra a), i forordning nr. 1024/2013]

14

2018/C 42/20

Sag T-52/16: Rettens dom af 13. december 2017 — Crédit mutuel Arkéa mod ECB (Økonomisk og monetær politik — tilsyn med kreditinstitutter — artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1024/2013 — tilsyn på et konsolideret grundlag — koncern under tilsyn — institutter, der er fast tilknyttet et centralt organ — artikel 2, stk. 21, litra c), i forordning (EU) nr. 468/2014 — artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 — kapitalkrav — artikel 16, stk. 1, litra c), og artikel 16, stk. 2, litra a), i forordning nr. 1024/2013)

15

2018/C 42/21

Sag T-114/16: Rettens dom af 13. december 2017 — Delfin Wellness mod EUIPO — Laher (Infrarøde kabiner og saunakabiner) (EU-varemærker — ugyldighedssag — registrerede EF-design, der gengiver infrarøde kabiner og saunakabiner — tidligere design — ugyldighedsgrund — ingen nyhed — artikel 5 og artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002 — design offentliggjort inden prioritetsdagen — artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning nr. 6/2002 — ret til kontradiktion — artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 6/2002)

15

2018/C 42/22

Sag T-280/16: Rettens dom af 14. december 2017 — GeoClimaDesign mod EUIPO — GEO (GEO) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket GEO — relative registreringshindringer — fornødent særpræg — manglende beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001] — artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001])

16

2018/C 42/23

Sag T-482/16 RENV: Rettens dom af 13. december 2017 — Arango Jaramillo m.fl. mod EIB (Personalesag — ansatte i EIB — søgsmålsfrist — rimelig frist — pensioner — reformen af 2008 — ansættelsesforholdets kontraktmæssige karakter — proportionalitet — begrundelsespligt — retssikkerhed — ansvar — ikke-økonomisk skade)

17

2018/C 42/24

Sag T-575/16: Rettens dom af 14. december 2017 — Martinez De Prins m.fl. mod EEAS (Personalesag — tjenestemænd — ansatte — løn — EEAS’ ansatte, der gør tjeneste i et tredjeland — artikel 10 i bilag X til vedtægten for tjenestemænd — årlig evaluering af godtgørelsen for levevilkårene — afgørelse om nedsættelse af godtgørelsen for levevilkårene i Ghana fra 25 % til 20 % — ulovlighedsindsigelse)

17

2018/C 42/25

Sag T-577/16: Rettens dom af 14. december 2017 — Campo m.fl. mod EEAS (Personalesag — tjenestemænd — ansatte — løn — ansatte i EEAS, der gør tjeneste i et tredjeland — artikel 10 i bilag X til vedtægten — årlig evaluering af godtgørelsen for levevilkårene — afgørelse om nedsættelse af godtgørelsen for levevilkårene i Montenegro fra 15 % til 10 % — ulovlighedsindsigelse)

18

2018/C 42/26

Sag T-592/16: Rettens dom af 13. december 2017 — HQ mod EF-Sortsmyndigheden (CPVO) (Personalesag — midlertidigt ansatte — tidsbegrænset kontrakt — afgørelse om ikke-forlængelse — åbenbart urigtigt skøn — omsorgspligt — princippet om god forvaltningsskik — ret til kontradiktion — psykisk chikane — magtfordrejning — ansvar)

19

2018/C 42/27

Sag T-602/16: Rettens dom af 13. december 2017 — CJ mod ECDC (Personalesag — kontraktansatte — karriereudviklingsrapport — bedømmelsesåret 2012 — udfærdigelse — påstand om annullation af den afgørelse, hvorved bedømmelsesrapporten afsluttes)

19

2018/C 42/28

Sag T-611/16: Rettens dom af 14. december 2017 — Trautmann mod EEAS (Personalesag — tjenestemænd — løn — familietillæg — uddannelsestillæg — artikel 15 i bilag X til vedtægten — betingelser for tildeling — artikel 3, stk. 1, i bilag VII til vedtægten — regelmæssig modtagelse af heltidsundervisning i en skole mod betaling — vedtægtens artikel 85 — tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb — begrundelsespligt — retten til at blive hørt)

20

2018/C 42/29

Sag T-692/16: Rettens dom af 13. december 2017 — CJ mod ECDC (Personalesag — kontraktansatte — tidsbegrænset kontrakt — ansættelsesvilkårenes artikel 47, litra b) — annullation af en afgørelse om opsigelse før tid — artikel 266 TEUF — opfyldelsen af en dom afsagt af Personaleretten — vedtagelse af en ny afgørelse om opsigelse før tid — tilbagevirkende kraft)

21

2018/C 42/30

Sag T-700/16: Rettens dom af 13. december 2017 — Laboratorios Ern mod EUIPO — Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) [EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket SLIMDYNAMICS — ældre nationale ordmærke DYNAMIN — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem varerne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

21

2018/C 42/31

Sag T-703/16 RENV: Rettens dom af 13. december 2017 — CJ mod ECDC (Personalesag — kontraktansatte — tidsbegrænset kontrakt — ophævelse før tid — ansættelsesvilkårenes artikel 47, litra b), nr. ii) — fremgangsmåden ved opsigelse — ansvar — ikke-økonomisk tab)

22

2018/C 42/32

Sag T-828/16: Rettens dom af 14. december 2017 — Consejo Regulador »Torta del Casar« mod EUIPO — Consejo Regulador »Queso de La Serena« (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket QUESO Y TORTA DE LA SERENA — beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen »Torta del Casar« — relativ registreringshindring — artikel 2, stk. 2, artikel 3, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2006 — artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1001))

22

2018/C 42/33

Sag T-912/16: Rettens dom af 14. december 2017 — RRTec mod EUIPO — Mobotec (RROFA) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket RROFA — det ældre EU-ordmærke ROFA — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001])

23

2018/C 42/34

Sag T-4/17: Rettens dom af 13. december 2017 — Coedo Suárez mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — pensionering uden ansøgning — ansøgning om anerkendelse af invaliditeten som en erhvervssygdom — kvalificering af ansøgningen som en klage — rimelig frist — ulovlig forudgående administrativ procedure — afvisning — ansvar)

24

2018/C 42/35

Sag T-217/11 REV: Rettens kendelse af 28. november 2017 — Staelen mod Den Europæiske Ombudsmand (Ansvar uden for kontraktforhold — begæring om genoptagelse — konsekvenser af en efterfølgende dom fra Domstolen, som delvist ophæver Rettens dom — ingen nye faktiske omstændigheder — afvisning)

24

2018/C 42/36

Sag T-252/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 29. november 2017 — Ferrovial m.fl. mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — støtteordning fastsat i den spanske skattelovgivning — bestemmelse vedrørende selskabsskat, der tillader spanske virksomheder at afskrive goodwill, der følger af erhvervelsen af en kapitalandel i udenlandske virksomheder — ny administrativ fortolkning — direkte erhvervelser af kapitalandele i udenlandske holdingselskaber omfattet af ordningen — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

25

2018/C 42/37

Sag T-902/17: Rettens kendelse af 27. november 2017 — HeidelbergCement mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — konkurrence — fusioner — markedet for grå cement i Kroatien — afgørelse om at indlede den nærmere undersøgelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 139/2004 — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — forberedende akt — afvisning)

25

2018/C 42/38

Sag T-907/16: Rettens kendelse af 27. november 2017 — Schwenk Zement mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — konkurrence — fusioner — markedet for grå cement i Kroatien — afgørelse om at indlede den nærmere undersøgelse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 139/2004 — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — forberedende akt — afvisning)

26

2018/C 42/39

Sag T-148/17: Rettens kendelse af 7. december 2017 — Troszczynski mod Parlamentet (Annullationssøgsmål — regulativ om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — godtgørelse til parlamentarisk assistance — tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb — delvis afvisning — delvist ufornødent at træffe afgørelse)

26

2018/C 42/40

Sag T-381/17: Rettens kendelse af 7. december 2017 — Acsen mod Parlamentet og Rådet (Annullationspåstand — direktiv 2011/35/EU — fusion af aktieselskaber — fusionens ugyldighed — ingen sondring mellem fusionens absolutte ugyldighed og relative ugyldighed — søgsmålsfrist — for sent anlagt — åbenbart afvisningsgrundlag)

27

2018/C 42/41

Sag T-669/17: Sag anlagt den 25. september 2017 — Hernando Avendaño m.fl. mod SRB

28

2018/C 42/42

Sag T-735/17: Sag anlagt den 31. oktober 2017 — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España mod SRB

28

2018/C 42/43

Sag T-745/17: Sag anlagt den 14. november 2017 — Kerkosand mod Kommissionen

29

2018/C 42/44

Sag T-754/17: Sag anlagt den 15. november 2017 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) mod Kommissionen

30

2018/C 42/45

Sag T-779/17: Sag anlagt den 30. november 2017 — United Wineries mod EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

31

2018/C 42/46

Sag T-781/17: Sag anlagt den 30. november 2017 — Kraftpojkarna mod Kommissionen

32

2018/C 42/47

Sag T-782/17: Sag anlagt den 30. november 2017 — Wuxi Saijing Solar mod Europa-Kommissionen

33

2018/C 42/48

Sag T-783/17: Sag anlagt den 1. december 2017 — GE Healthcare mod Kommissionen

34

2018/C 42/49

Sag T-786/17: Sag anlagt den 4. december 2017 — BTC mod Kommissionen

35

2018/C 42/50

Sag T-789/17: Sag anlagt den 29. november 2017 — TecAlliance mod EUIPO — Siemens (TecDocPower)

36

2018/C 42/51

Sag T-790/17: Sag anlagt den 5. december 2017 — St. Andrews Links mod EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/52

Sag T-791/17: Sag anlagt den 5. december 2017 — St. Andrews Links mod EUIPO (ST ANDREWS)

37

2018/C 42/53

Sag T-792/17: Sag anlagt den 5. december 2017 — Man Truck & Bus mod EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

38

2018/C 42/54

Sag T-797/17: Sag anlagt den 6. december 2017 — Star Television Productions mod EUIPO — Marc Dorcel (STAR)

39

2018/C 42/55

Sag T-798/17: Sag anlagt den 8. december 2017 — De Masi og Varoufakis mod ECB

39

2018/C 42/56

Sag T-799/17: Sag anlagt den 11. december 2017 — Scania m.fl. mod Kommissionen

40

2018/C 42/57

Sag T-800/17: Sag anlagt den 11. december 2017 — Brown Street Holdings mod EUIPO — Enesan (FIGHT LIFE)

41

2018/C 42/58

Sag T-801/17: Sag anlagt den 6. december 2017 — Dermatest mod EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

42

2018/C 42/59

Sag T-802/17: Sag anlagt den 7. december 2017 — Dermatest mod EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

43

2018/C 42/60

Sag T-803/17: Sag anlagt den 7. december 2017 — Dermatest mod EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

43

2018/C 42/61

Sag T-804/17: Sag anlagt den 11. december 2017 — Stada Arzneimittel mod EUIPO (Gengivelse af to modsatrettede buer)

44

2018/C 42/62

Sag T-808/17: Sag anlagt den 11. december 2017 — Pethke mod EUIPO

44

2018/C 42/63

Sag T-616/16: Rettens kendelse af 5. december 2017 — FE mod Kommissionen

45

2018/C 42/64

Sag T-64/17: Rettens kendelse af 29. november 2017 — Lions Gate Entertainment mod EUIPO (DIRTY DANCING)

46


DA

 

Top