Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:013:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 13, 15. januar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 13

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

61. årgang
15. januar 2018


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2018/C 13/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2018/C 13/02

Sag C-542/17 P: Appel iværksat den 14. september 2017 af Allstate Insurance Company til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 5. juli 2017 i sag T-3/16 — Allstate Insurance Company mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

2

2018/C 13/03

Sag C-545/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 18. september 2017 — Mariusz Pawlak mod Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

3

2018/C 13/04

Sag C-547/17 P: Appel iværksat den 18. september 2017 af Basic Net SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 20. juli 2017 i sag T-612/15 — Basic Net mod EUIPO (Gengivelse af tre lodrette striber)

4

2018/C 13/05

Sag C-566/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) den 26. september 2017 — Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach mod Szef Krajowej Administracji Skarbowej

5

2018/C 13/06

Sag C-581/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 4. oktober 2017 — Martin Wächtler mod Finanzamt Konstanz

5

2018/C 13/07

Sag C-585/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 5. oktober 2017 — Finanzamt Linz og Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr

6

2018/C 13/08

Sag C-605/17: Sag anlagt den 20. oktober 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik

7

2018/C 13/09

Sag C-609/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Työtuomioistuin (Finland) den 24. oktober 2017 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry mod Hyvinvointialan liitto ry

8

2018/C 13/10

Sag C-610/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Työtuomioistuin (Finland) den 24. oktober 2017 — Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry mod Satamaoperaattorit ry

8

2018/C 13/11

Sag C-627/15: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Anden Afdeling den 4. oktober 2017 — Dumitru Gavrilescu og Liana Gavrilescu mod SC Banca Transilvania SA, tidligere SC Volksbank România SA og SC Volksbank România SA — sucursala Câmpulung (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Câmpulung — Rumænien)

9

2018/C 13/12

Sag C-2/16: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17. oktober 2017 — Staatsanwaltschaft Stuttgart mod J. S. R. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Stuttgart — Tyskland)

10

2018/C 13/13

Sag C-346/16: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 20. juli 2017 — C, procesdeltager Staatsanwaltschaft Offenburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Kehl — Tyskland)

10

2018/C 13/14

Sag C-19/17: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Ottende Afdeling den 24. oktober 2017 — Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego mod Gmina Trzebnica (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy we Wrocławiu — Polen)

10

2018/C 13/15

Sag C-74/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 28. september 2017 — Jonathan Heintges mod Germanwings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Düsseldorf — Tyskland)

10

2018/C 13/16

Sag C-196/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. september 2017 — Kathrin Meyer mod TUIfly GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hannover — Tyskland)

11

2018/C 13/17

Sag C-276/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. september 2017 — Michael Siegberg mod TUIfly GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Hannover — Tyskland)

11

2018/C 13/18

Sag C-400/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 30. oktober 2017 — Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă og Vasilica Gheorghiţă mod SC Bancpost SA og SC Bancpost SA — sucursala Dolj (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Dolj — Rumænien)

11

2018/C 13/19

Sag C-418/17: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 25. oktober 2017 — Andreas Fabri og Elisabeth Mathes mod Sun Express Deutschland GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Nürnberg — Tyskland)

11

 

Retten

2018/C 13/20

Sag T-140/15: Rettens dom af 23. november 2017 — Aurora mod CPVO — SESVanderhave (M 02205) [EF-sortsbeskyttelse — ugyldighedssag — sukkerroesorten M 02205 — artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2100/94 — artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 2100/94 — den ansøgte sorts selvstændighed — teknisk afprøvning — sagen for appelkammeret — pligt til omhyggeligt og upartisk at undersøge alle relevante forhold i den enkelte sag — beføjelse til at omgøre]

12

2018/C 13/21

Sag T-452/15: Rettens dom af 20. november 2017 — Petrov m.fl. mod Parlamentet (Medlem af Europa-Parlamentet — afslag på adgang til Parlamentets bygninger — tredjelandsstatsborger — artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder — forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse — forskelsbehandling på grund af nationalitet — et anbringendes antagelse til realitetsbehandling — forskelsbehandling på grund af politiske anskuelser — ligebehandling — magtfordrejning)

12

2018/C 13/22

Sag T-618/15: Rettens dom af 20. november 2017 — Voigt mod Parlamentet (Medlem af Europa-Parlamentet — afslag på tilrådighedsstillelse af Parlamentets lokaler — tredjelandsstatsborgere — afslag på adgang til Parlamentets bygninger — artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder — forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse — forskelsbehandling på grund af nationalitet — et anbringendes antagelse til realitetsbehandling — forskelsbehandling på grund af politiske anskuelser)

13

2018/C 13/23

Sag T-403/16: Rettens dom af 20. november 2017 — Stada Arzneimittel mod EUIPO — Urgo recherche innovation et developpement (Immunostad) [EU-varemærker — ugyldighedssag — ansøgning om EU-ordmærket Immunostad — det ældre nationale ordmærke ImmunoStim — relativ registreringshindring — lighed mellem varemærkerne — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 60, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001] — en ikke uvæsentlig del af den relevante kundekreds — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 i forordning 2017/1001)]

14

2018/C 13/24

Sag T-465/16: Rettens dom af 20. november 2017 — Cotécnica mod EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (cotecnica OPTIMA) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket cotecnica OPTIMA — det ældre EU-figurmærke visán Optima PREMIUM PETFOOD — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001])

14

2018/C 13/25

Sag T-558/16: Rettens dom af 22. november 2017 — von Blumenthal m.fl. mod EIB (Personalesag — ansatte i EIB — ændring af løn- og lønstigningssystemet — ulovlighedsindsigelse — ligebehandling — ansvar)

15

2018/C 13/26

Sag T-617/16: Rettens dom af 23. november 2017 — PF mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesåret 2015 — vedtægtens artikel 43 og artikel 45, stk. 1 — begrundelsespligt — sammenligning af fortjenester — brugen af sprog i forbindelse med de arbejdsopgaver, der udføres af administratorer i sprogstillinger og af administratorer, der har andre stillinger end sprogstillinger — ingen brug begrundet — åbenbart urigtigt skøn)

16

2018/C 13/27

Sag T-652/16 P: Rettens dom af 22. november 2017 — HD mod Parlamentet (Appel — tjenestemænd — løn — familietillæg — uddannelsestillæg — forbud mod kumulering af tillæg af samme art — krav om tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb — beskyttelse af personoplysninger — begrundelsespligt)

16

2018/C 13/28

Sag T-771/16: Rettens dom af 22. november 2017 — Toontrack Music mod EUIPO (EZMIX) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket EZMIX — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] — ligebehandlingsprincippet og princippet om god forvaltningsskik)

17

2018/C 13/29

Sag T-564/16: Rettens kendelse af 9. november 2017 — Bowles mod ECB (Personalesag — ansatte i ECB — løn — lønstigning — medlem af personaleudvalget — valgbarhed — annullationssøgsmål — ufornødent at træffe afgørelse — erstatningssøgsmål — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

17

2018/C 13/30

Sag T-784/16: Rettens kendelse af 15. november 2017 — Pilla mod Kommissionen og EACEA (Annullations- og erstatningssøgsmål — foreløbige forholdsregler — en ansøgning om retshjælp, som indgives efter et sagsanlæg — programmet »Et Kreativt Europa (2014-2020)« — indkaldelse af forslag vedrørende støtte til en forberedende foranstaltning — afgørelse om afvisning af en ansøgning på grund af manglende opfyldelse af et udvælgelseskriterium — tilskud, der alene er åbne for juridiske personer — tilsidesættelse af formkrav — EACEA kan ikke gøres ansvarlig for retsakterne — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er retligt ugrundet)

18

2018/C 13/31

Sag T-391/17 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 13. november 2017 — Rumænien mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — regler for institutionerne — det europæiske borgerinitiativ — beskyttelse af nationale og sproglige minoriteter og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Unionen — princippet om kompetencetildeling — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed)

19

2018/C 13/32

Sag T-618/17: Sag anlagt den 8. september 2017 — Activa Minoristas del Popular mod EIB og SRB

19

2018/C 13/33

Sag T-711/17: Sag anlagt den 13. oktober 2017 — Spinoit mod Kommissionen m.fl.

20

2018/C 13/34

Sag T-717/17: Sag anlagt den 13. oktober 2017 — Chioreanu mod ERCEA

21

2018/C 13/35

Sag T-724/17: Sag anlagt den 17. oktober 2017 — The Vianel Group mod EUIPO — Viania Dessous (VIANEL)

21

2018/C 13/36

Sag T-725/17: Sag anlagt den 24. oktober 2017 — Clestra Hauserman mod Parlamentet

22

2018/C 13/37

Sag T-726/17: Sag anlagt den 24. oktober 2017 — Commune de Fessenheim m.fl. mod Kommissionen

23

2018/C 13/38

Sag T-730/17: Sag anlagt den 27. oktober 2017 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen

24

2018/C 13/39

Sag T-732/17: Sag anlagt den 27. oktober 2017 — Dreute mod Parlamentet

25

2018/C 13/40

Sag T-733/17: Sag anlagt den 2. november 2017 — GMPO mod Kommissionen

26

2018/C 13/41

Sag T-736/17: Sag anlagt den 30. oktober 2017 — Lincoln Global mod EUIPO (FLEXCUT)

27

2018/C 13/42

Sag T-741/17: Sag anlagt den 30. oktober 2017 — Trasys International og Axianseu Digital Solutions mod EASA

27

2018/C 13/43

Sag T-742/17: Sag anlagt den 9. november 2017 — Kim m.fl. mod Rådet

28

2018/C 13/44

Sag T-743/17: Sag anlagt den 9 november 2017 — Bischoff mod EUIPO — Miroglio Fashion (CARACTÈRE)

29

2018/C 13/45

Sag T-437/17: Rettens kendelse af 14. november 2017 — Oy Karl Fazer mod EUIPO — Kraft Foods Belgium Intellectual Property (MIGNON)

29


DA

 

Top