Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:392:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 392, 20. november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 392

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
20. november 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 392/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 392/02

Sag C-85/15 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 21. september 2017 — Feralpi Holding SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — italienske producenter af rundt armeringstål — fastsættelse af priser samt begrænsning af og kontrol med produktionen og afsætningen — overtrædelse af artikel 65 KS — Den Europæiske Unions Rets annullation af den oprindelige beslutning — beslutning genvedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 1/2003 — ingen udstedelse af en ny klagepunktsmeddelelse — ingen mundtlig høring efter annullationen af den oprindelige beslutning — forsinkelser i forbindelse med sagen for Retten)

2

2017/C 392/03

Forenede sager C-86/15 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 21. september 2017 — Ferriera Valsabbia SpA (C-86/15 P), Valsabbia Investimenti SpA (C-86/15 P), Alfa Acciai SpA, (C-87/15 P) mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — italienske producenter af rundt armeringstål — fastsættelse af priser samt begrænsning af og kontrol med produktionen og afsætningen — overtrædelse af artikel 65 KS — Den Europæiske Unions Rets annullation af den oprindelige beslutning — beslutning genvedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 1/2003 — ingen udstedelse af en ny klagepunktsmeddelelse — ingen mundtlig høring efter annullationen af den oprindelige beslutning — forsinkelser i forbindelse med sagen for Retten)

3

2017/C 392/04

Sag C-88/15 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 21. september 2017 — Ferriere Nord SpA mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — italienske producenter af rundt armeringstål — fastsættelse af priser samt begrænsning af og kontrol med produktionen og afsætningen — overtrædelse af artikel 65 KS — Den Europæiske Unions Rets annullation af den oprindelige beslutning — beslutning genvedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 1/2003 — ingen udstedelse af en ny klagepunktsmeddelelse — ingen mundtlig høring efter annullationen af den oprindelige beslutning)

3

2017/C 392/05

Sag C-89/15 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 21. september 2017 — Riva Fire SpA, under likvidation, mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — italienske producenter af rundt armeringstål — fastsættelse af priser samt begrænsning af og kontrol med produktionen og afsætningen — overtrædelse af artikel 65 KS — Den Europæiske Unions Rets annullation af den oprindelige beslutning — beslutning genvedtaget på grundlag af forordning (EF) nr. 1/2003 — ingen udstedelse af en ny klagepunktsmeddelelse — ingen mundtlig høring efter annullationen af den oprindelige beslutning — forsinkelser i forbindelse med sagen for Retten)

4

2017/C 392/06

Sag C-326/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. september 2017 — »DNB Banka« AS mod Valsts ieņēmumu dienests (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administratīvā apgabaltiesa — Letland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 132, stk. 1, litra f) — fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse — afgiftsfritagelse for selvstændige grupper af personers levering af ydelser til deres medlemmer — anvendelse på området for finansielle tjenesteydelser)

5

2017/C 392/07

Forenede sager C-361/15 P og C-405/15 P: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. september 2017 — Easy Sanitary Solutions BV mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Group Nivelles NV (Appel — intellektuel ejendomsret — EF-design — forordning (EF) nr. 6/2002 — artikel 5 — nyhed — artikel 6 — individuel karakter — artikel 7 — offentliggørelse — artikel 63 — Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) beføjelser i forbindelse med bevisførelsen — bevisbyrde, der påhviler indgiveren af en ugyldighedsbegæring — krav til gengivelsen af et tidligere design — design, der gengiver en bruserafløbsrende — appelkammerets afslag på ugyldighedsbegæringen)

5

2017/C 392/08

Sag C-605/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. september 2017 — Minister Finansów mod Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 132, stk. 1, litra f) — fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse — afgiftsfritagelse for selvstændige grupper af personers levering af ydelser til deres medlemmer — anvendelse på området for forsikringsydelser)

6

2017/C 392/09

Sag C-616/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 21. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland (Traktatbrud — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 132, stk. 1, litra f) — afgiftsfritagelse for selvstændige grupper af personers levering af ydelser til deres medlemmer — begrænsning til selvstændige grupper, hvis medlemmer udøver et begrænset antal erhverv)

7

2017/C 392/10

Sag C-125/16: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 21. september 2017 — Malta Dental Technologists Association og John Salomone Reynaud mod Superintendent tas-Saħħa Pubblika og Kunsill tal-Professjonijiet Kumplimentari għall-Mediċina (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Prim’Awla tal-Qorti Ċivili — Malta) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2005/36/EF — anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer — tandteknikere — betingelser for at kunne udøve erhvervet i værtsmedlemsstaten — krav om henvisning fra en tandlæge — anvendelse af dette krav på kliniske tandteknikere, der udøver deres erhverv i hjemlandet — artikel 49 TEUF — etableringsfrihed — restriktion — begrundelse — mål af almen interesse om beskyttelse af den offentlige sundhed — proportionalitet)

7

2017/C 392/11

Sag C-149/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. september 2017 — Halina Socha, Dorota Olejnik og Anna Skomra mod Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — kollektive afskedigelser — direktiv 98/59/EF — artikel 1, stk. 1 — begrebet »afskedigelser« — sidestilling med afskedigelser af »opsigelse af arbejdskontrakten, der finder sted på arbejdsgiverens initiativ« — arbejdsgiverens ensidige ændring af arbejdsbetingelser og aflønning)

8

2017/C 392/12

Sag C-171/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 21. september 2017 — Trayan Beshkov mod Sofiyska rayonna prokuratura (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sofiyski rayonen sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — rammeafgørelse 2008/675/RIA — anvendelsesområde — hensyntagen til en tidligere dom afsagt i en anden medlemsstat i forbindelse med en ny straffesag med henblik på idømmelse af en samlet straf — national anerkendelsesprocedure forud for denne afgørelse — ændring i fuldbyrdelsesvilkårene for den straf, der er idømt i denne anden medlemsstat)

9

2017/C 392/13

Sag C-429/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. september 2017 — Małgorzata Ciupa m.fl. mod II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi obecnie Szpital Ginekologiczno-Położniczy im dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Okręgowy w Łodzi — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — kollektive afskedigelser — direktiv 98/59/EF — artikel 1, stk. 1, og artikel 2 — begrebet »afskedigelser« — sidestilling med afskedigelser af »opsigelser af arbejdskontrakter, der finder sted på arbejdsgiverens initiativ« — ensidig ændring fra arbejdsgiverens side af ansættelses- og lønvilkår — afklaring af arbejdsgiverens »hensigt« om at foretage kollektive afskedigelser)

10

2017/C 392/14

Sag C-441/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 21. september 2017 — SMS group GmbH mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift (moms) — ottende direktiv 79/1072/EØF — direktiv 2006/112/EF — afgiftspligtig person med bopæl i en anden medlemsstat — tilbagebetaling af moms på indførte varer — betingelser — objektive forhold, der bestyrker den afgiftspligtige persons hensigt om at anvende de indførte varer inden for rammerne af dennes økonomiske virksomhed — alvorlig risiko for, at den transaktion, som begrundede indførslen, ikke gennemføres)

10

2017/C 392/15

Sag C-35/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Krajowa Izba Odwoławcza (Polen) den 24. januar 2017 — Saferoad Grawil sp. z o.o. og Saferoad Kabex sp. z o.o. mod Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

11

2017/C 392/16

Sag C-463/17 P: Appel iværksat den 25. juli 2017 af Ori Martin SA til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 1. juni 2017 i sag T-797/16, Ori Martin mod Den Europæiske Unions Domstol

12

2017/C 392/17

Sag C-485/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 10. august 2017 — Verbraucherzentrale Berlin eV mod Unimatic Vertriebs GmbH

13

2017/C 392/18

Sag C-501/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Köln (Tyskland) den 18. august 2017 — Germanwings GmbH mod Wolfgang Pauels

13

2017/C 392/19

Sag C-516/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 25. august 2017 — Spiegel Online GmbH mod Volker Beck

14

2017/C 392/20

Sag C-517/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 28. august 2017 — Milkiyas Addis mod Forbundsrepublikken Tyskland

15

2017/C 392/21

Sag C-518/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgerichtshof (Østrig) den 28. august 2017 — Stefan Rudigier

16

2017/C 392/22

Sag C-569/17: Sag anlagt den 27. september 2017 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Spanien

17

 

Retten

2017/C 392/23

Sag T-149/15: Rettens dom af 5. oktober 2017 — Ben Ali mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien — indefrysning af midler — annullationssøgsmål — formaliteten — hjemmel — genopførelse af sagsøgerens navn med en ny begrundelse — begrundelsespligt — faktuelt grundlag — ejendomsret — proportionalitet)

19

2017/C 392/24

Sag T-175/15: Rettens dom af 5. oktober 2017 — Mabrouk mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien — foranstaltninger truffet over for personer, der er ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af statsmidler, og over for personer og enheder, der er knyttet til dem — indefrysning af midler — liste over de personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af midler — opretholdelse af opførelsen af sagsøgerens navn — utilstrækkeligt faktuelt grundlag — åbenbart urigtigt skøn — retlig fejl — ejendomsret — princippet om god forvaltningsskik — rimelig sagsbehandlingstid — uskyldsformodning — anmodning om tilpasning — bekræftende retsakt — afvisning)

20

2017/C 392/25

Sag T-126/16: Rettens dom af 4. oktober 2017 — 1. FC Köln mod EUIPO — (SPÜRBAR ANDERS.) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket SPÜRBAR ANDERS. — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), og stk. 2, i forordning 2017/1001])

21

2017/C 392/26

Sag T-139/16: Rettens dom af 6. oktober 2017 — SDSR mod EUIPO — Berghaus (BERG OUTDOOR) (EU-varemærker — indsigelsessag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — figurmærket BERG OUTDOOR — ældre EU-ordmærker BERGHAUS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (UE) 2017/1001])

21

2017/C 392/27

Sag T-143/16: Rettens dom af 4. oktober 2017 — Intesa Sanpaolo mod EUIPO — Intesia Group Holding (INTESA) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-ordmærket INTESA — artikel 51, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001] — manglende reel brug af varemærket)

22

2017/C 392/28

Sag T-176/16: Rettens dom af 6. oktober 2017 — Kofola ČeskoSlovensko mod EUIPO (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket UGO — det ældre EU-figurmærke il UGO! — delvist afkald på det ældre varemærke — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001])

23

2017/C 392/29

Sag T-336/16: Rettens dom af 5. oktober 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo mod EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EU-figurmærket VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO — det ældre EU-ordmærke VERSACE — reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

23

2017/C 392/30

Sag T-337/16: Rettens dom af 5. oktober 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo mod EUIPO — Gianni Versace (VERSACCINO) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket VERSACCINO — det ældre EU-ordmærke VERSACE — reel brug af det ældre varemærke — artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

24

2017/C 392/31

Sag T-36/17: Rettens dom af 5. oktober 2017 — Forest Pharma mod EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket COLINEB — det nationale ældre figurmærke Colina — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 2017/1001] — omfanget af den undersøgelse, som appelkammeret skal foretage — artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 95, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1001))

25

2017/C 392/32

Sag T-97/09: Rettens kendelse af 13. september 2017 — Tyskland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — nedsættelse af økonomisk støtte — manglende overholdelse af fristen for vedtagelse af en afgørelse — tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter — åbenbart ugrundet søgsmål)

26

2017/C 392/33

Sag T-21/10: Rettens kendelse af 13. september 2017 — Tyskland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — nedsættelse af økonomisk støtte — manglende overholdelse af fristen for vedtagelse af en afgørelse — tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter — åbenbart ugrundet søgsmål)

27

2017/C 392/34

Sag T-104/10: Rettens kendelse af 13. september 2017 — Tyskland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — nedsættelse af økonomisk støtte — Resider II-programmet — manglende overholdelse af fristen for vedtagelse af en afgørelse — tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter — åbenbart ugrundet søgsmål)

27

2017/C 392/35

Sag T-114/10: Rettens kendelse af 13. september 2017 — Tyskland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — nedsættelse af en finansiel støtte — Interreg-programmet II/C »Oversvømmelser Rhinen-Meuse« — manglende overholdelse af fristen for vedtagelse af en afgørelse — tilsidesættelse af væsentlige formskrifter — åbenbart, at sagen skal tages til følge)

28

2017/C 392/36

Sag T-542/15: Rettens kendelse af 25. september 2017 — Ungarn mod Kommissionen (EFRU — det operationelle program for transport og de regionale operationelle programmer for Det Centrale Ungarn, Det Vestlige Pannon, Det Sydlige Alföld, Det Centrale Transdanubien, Det Nordlige Ungarn, Det Nordlige Alföld og Det Sydlige Transdanubien — afgørelse om udsættelse af mellemliggende betalinger — ophævelse af den anfægtede retsakt — ufornødent at træffe afgørelse)

29

2017/C 392/37

Sag T-297/16 P: Rettens kendelse af 26. september 2017 — Gyarmathy mod EMCDDA (Appel — personalesag — midlertidigt ansatte — ansatte i EMCDDA — ingen forlængelse af ansættelseskontrakten — opsigelse af kontrakten — psykisk chikane — ansøgning om bistand — administrativ undersøgelse — undersøgelsens upartiskhed)

29

2017/C 392/38

Sag T-402/16: Rettens dom af 20. september 2017 — Berliner Stadtwerke mod EUIPO (berlinGas) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket berlinGas — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

30

2017/C 392/39

Sag T-719/16: Rettens kendelse af 20. september 2017 — Berliner Stadtwerke mod EUIPO (berlinWärme) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket berlinWärme — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — åbenbart, at sagen er retligt ugrundet)

31

2017/C 392/40

Sag T-40/17: Rettens kendelse af 20. september 2017 — Habermaaß mod EUIPO — Here Global (h) (EU-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

31

2017/C 392/41

Sag T-443/17 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 26. september 2017 — António Conde & Companhia mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — fiskerfartøjer — den regionale fiskeriforvaltningsorganisation for det nordøstlige Atlanterhav — begæring om foreløbige forholdsregler — ingen uopsættelighed)

32

2017/C 392/42

Sag T-570/17: Sag anlagt den 17. august 2017 — Algebris (UK) m.fl. mod Kommissionen

32

2017/C 392/43

Sag T-607/17: Sag anlagt den 6. september 2017 — Volotea mod Kommissionen

34

2017/C 392/44

Sag T-626/17: Sag anlagt den 15. september 2017 — Slovenien mod Kommissionen

35

2017/C 392/45

Sag T-645/17: Sag anlagt den 21. september 2017 — Rodonita mod Kommissionen og SRB

36

2017/C 392/46

Sag T-646/17: Sag anlagt den 22. september 2017 — Addition m.fl. mod SRB

37

2017/C 392/47

Sag T-647/17: Sag anlagt den 22. september 2017 — Serendipity m.fl. mod EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)

38

2017/C 392/48

Sag T-677/17: Sag anlagt den 2. oktober 2017 — ClientEarth mod Kommissionen

38

2017/C 392/49

Sag T-700/15: Rettens kendelse af 18. september 2017 — Volfas Engelman mod EUIPO — Rauch Fruchtsäfte (BRAVORO PINTA)

40

2017/C 392/50

Sag T-56/16: Rettens kendelse af 19. september 2017 — Oil Pension Fund Investment Company mod Rådet

40

2017/C 392/51

Sag T-158/16: Rettens kendelse af 19. september 2017 — Barnett m.fl. mod CESE

40

2017/C 392/52

Sag T-299/16: Rettens kendelse af 26. september 2017 — Scheffler mod EUIPO — Doc Generici (docfauna)

40

2017/C 392/53

Sag T-18/17: Rettens kendelse af 22. september 2017 — Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen

41


DA

 

Top