EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:385:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 385, 15. november 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 385

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
15. november 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 385/01

Meddelelse fra Kommissionen — Automatisk forhøjelse af et autonomt toldkontingent i henhold til Rådets forordning (EU) 2015/2265

1

2017/C 385/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8586 — TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Forberedende retsakter

 

Den Europæiske Centralbank

2017/C 385/03 CON/2017/39

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 4. oktober 2017 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. oktober 2017 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (CON/2017/42)

10


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 385/05

Euroens vekselkurs

16

2017/C 385/06

Kommissionens meddelelse om de tilbagebetalingsrenter, referencesatser og kalkulationsrenter for statsstøtte, der gælder for de 28 medlemsstater pr. 1. december 2017(Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 ( EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1 ))

17


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2017/C 385/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8639 — Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

18

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2017/C 385/08

Offentliggørelse af en ansøgning om godkendelse af en mindre ændring i henhold til artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

20


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top