Help Print this page 

Document C:2017:384:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 384, 14. november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 384

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
14. november 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2017/C 384/01

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

1

2017/C 384/02

Fællesforetagendet for biobaserede industrier — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

1

2017/C 384/03

Fællesforetagendet Clean Sky 2 — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

1

2017/C 384/04

EF-Sortsmyndigheden — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

2

2017/C 384/05

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

2

2017/C 384/06

Fællesforetagendet ECSEL — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

2

2017/C 384/07

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

2

2017/C 384/08

Euratoms Forsyningsagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

3

2017/C 384/09

Eurojust — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

3

2017/C 384/10

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

3

2017/C 384/11

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

3

2017/C 384/12

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

4

2017/C 384/13

Det Europæiske Asylstøttekontor — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

4

2017/C 384/14

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

4

2017/C 384/15

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

4

2017/C 384/16

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

5

2017/C 384/17

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

5

2017/C 384/18

Det Europæiske Kemikalieagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

5

2017/C 384/19

Det Europæiske Forsvarsagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

5

2017/C 384/20

Det Europæiske Miljøagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

6

2017/C 384/21

EU-Fiskerikontrolagenturet — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

6

2017/C 384/22

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

6

2017/C 384/23

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

6

2017/C 384/24

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

7

2017/C 384/25

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

7

2017/C 384/26

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

7

2017/C 384/27

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

7

2017/C 384/28

Det Europæiske Lægemiddelagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

8

2017/C 384/29

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

8

2017/C 384/30

Den Europæiske Politienhed (Europol) — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

8

2017/C 384/31

Det Europæiske Jernbaneagentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

8

2017/C 384/32

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

9

2017/C 384/33

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

9

2017/C 384/34

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

9

2017/C 384/35

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

9

2017/C 384/36

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

10

2017/C 384/37

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

10

2017/C 384/38

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

10

2017/C 384/39

Det Europæiske GNSS-Agentur — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

10

2017/C 384/40

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

11

2017/C 384/41

Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

11

2017/C 384/42

Fællesforetagendet Fusion for Energy — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

11

2017/C 384/43

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

11

2017/C 384/44

Fællesforetagendet for IMI 2 — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

12

2017/C 384/45

Forvaltningsorganet for Forskning — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

12

2017/C 384/46

SESAR-fællesforetagendet — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

12

2017/C 384/47

fællesforetagendet Shift2Rail — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

12

2017/C 384/48

Den Fælles Afviklingsinstans — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

13

2017/C 384/49

Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

13

2017/C 384/50

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer — Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2016

13


DA

 

Top