Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:369:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 369, 30. oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 369

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
30. oktober 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 369/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 369/02

Udtalelse 1/17: Anmodning om udtalelse fremsat af Kongeriget Belgien i medfør af artikel 218, stk. 11, TEUF

2

2017/C 369/03

Sag C-218/17 P: Appel iværksat den 26. april 2017 af Natural Instinct Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 15. februar 2017 i sag T-30/16 — M. I. Industries mod EUIPO — Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Sag C-447/17 P: Appel iværksat den 25. juli 2017 af Den Europæiske Union ved Den Europæiske Unions Domstol til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 7. juni 2017 i sag T-673/15, Guardian Europe mod Den Europæiske Union

3

2017/C 369/05

Sag C-479/17 P: Appel iværksat den 8. august 2017 af Guardian Europe Sàrl til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Udvidede Afdeling) den 7. juni 2017 i sag T-673/15, Guardian Europe mod Den Europæiske Union

4

2017/C 369/06

Sag C-481/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarien) den 9. august 2017 — Nikolay Yanchev mod Direktor na direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« (ODOP) Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie (TSU) na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

5

2017/C 369/07

Sag C-495/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunalul Prahova (Rumænien) den 14. august 2017 — Cartrans Spedition Srl mod Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova og Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Retten

2017/C 369/08

Sag T-107/15 og T-347/15: Rettens dom af 18. september 2017 — Uganda Commercial Impex mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, der bryder våbenembargoen over for Den Demokratiske Republik Congo — opretholdelse af sagsøgerens navn på listen)

7

2017/C 369/09

Sag T-327/15: Rettens dom af 19. september 2017 — Grækenland mod Kommissionen (EUGFL — Udviklingssektionen — nedsættelse af finansiel støtte — operationelt program — hjemmel — overgangsbestemmelser — anvendelse af finansielle korrektioner efter den pågældende programmeringsperiode — tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter — manglende overholdelse af fristen for vedtagelse af en afgørelse — ret til forsvar — ret til kontradiktion — retssikkerhed — berettiget forventning — ne bis in idem — proportionalitet)

8

2017/C 369/10

Sag T-393/15: Rettens dom af 14. september 2017 — Università del Salento mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed — særprogrammet »Strafferet« — inddrivelse af beløb udbetalt af Kommissionen ved gennemførelsen af en tilskudsaftale — modregning af tilgodehavender — delvis omkvalificering af søgsmålet — påstand om, at det fastslås, at der ikke findes en fordring i henhold til kontrakt)

8

2017/C 369/11

Sag T-734/15 P: Rettens dom af 15. september 2017 — Kommissionen mod FE (Appel — personalesag — tjenestemænd — almindelig udvælgelsesprøve — optagelse på reservelisten — ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at ansætte en bestået ansøger — udvælgelseskomitéens og ansættelsesmyndighedens respektive kompetencer — betingelser for adgang til udvælgelsesprøven — minimumsvarigheden af erhvervserfaring — beregningsmetode — fortabt mulighed for ansættelse — erstatningspåstand)

9

2017/C 369/12

Sag T-751/15: Rettens dom af 14. september 2017 — Contact Software mod Kommissionen (Konkurrence — misbrug af dominerende stilling — markeder for Computer Aided Design-software og interfaceinformationer til denne software — afgørelse om at forkaste en klage — relevant marked — åbenbart urigtigt skøn — manglende EU-interesse)

9

2017/C 369/13

Sag T-768/15: Rettens dom af 19. september 2017 — RP Technik mod EUIPO — Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) (EU-varemærker — indsigelsessag — EU-figurmærket RP ROYAL PALLADIUM — ældre EU-ordmærke RP — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

10

2017/C 369/14

Sag T-86/16: Rettens dom af 18. september 2017 — Codorníu mod EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket ANA DE ALTUN — ældre nationalt figurmærke ANA — relative registreringshindringer — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt)

11

2017/C 369/15

Sag T-103/16: Rettens dom af 14. september 2017 — Aldi Einkauf mod EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EU-figurmærket Alpenschmaus — ældre EU-ordmærke ALPEN relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

11

2017/C 369/16

Sag T-276/16: Rettens dom af 15. september 2017 — Viridis Pharmaceutical mod EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-ordmærket Boswelan — fortabelseserklæring — artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — manglende reel brug af varemærket — ingen rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted)

12

2017/C 369/17

Sag T-305/16: Rettens dom af 15. september 2017 — Lidl Stiftung mod EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket LOVE TO LOUNGE — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder — artikel 76 i forordning nr. 207/2009)

13

2017/C 369/18

Sag T-315/16: Rettens dom af 19. september 2017 — Tamasu Butterfly Europa mod EUIPO — adp Gauselmann (Butterfly) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Butterfly — ældre EU-ordmærke og ældre nationalt firmanavn Butterfly — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

13

2017/C 369/19

Sag T-421/16: Rettens dom af 15. september 2017 — sheepworld mod EUIPO (Beste Oma) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Beste Oma — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

14

2017/C 369/20

Sag T-422/16: Rettens dom af 15. september 2017 — sheepworld mod EUIPO (Beste Mama) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Beste Mama — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

14

2017/C 369/21

Sag T-449/16: Rettens dom af 15. september 2017 — sheepworld mod EUIPO (Bester Opa) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Bester Opa — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

15

2017/C 369/22

Sag T-450/16: Rettens dom af 15. september 2017 — sheepworld mod EUIPO (Beste Freunde) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Beste Freunde — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

15

2017/C 369/23

Sag T-451/16: Rettens dom af 15. september 2017 — sheepworld mod EUIPO (Bester Papa) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Bester Papa — mangel på fornødent særpræg — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

16

2017/C 369/24

Sag T-452/16: Rettens dom af 15. september 2017 — sheepworld mod EUIPO (Beste Freundin) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Beste Freundin — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

16

2017/C 369/25

Forenede sager T-504/16 og T-505/16: Rettens dom af 14. september 2017 — Bodson m.fl. mod EIB (Personalesag — ansatte i EIB — løn — årlig tilpasning af grundlønnen — beregningsmetode — finansiel og økonomisk krise)

17

2017/C 369/26

Sag T-585/16: Rettens dom af 15. september 2017 — Skareby mod EEAS (Personalesag — tjenestemænd — ytringsfrihed — loyalitetspligt — alvorlig trussel mod Unionens legitime interesser — nægtelse af tilladelse til offentliggørelse af en artikel — opfordring til at ændre teksten — vedtægtens artikel 17a — søgsmålets genstand — afgørelse om afslag på den administrative klage)

18

2017/C 369/27

Sag T-116/10: Rettens kendelse af 13. september 2017 — Tyskland mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — EFRU — nedsættelse af finansielt tilskud — programmet Nordrhein-Westfalen — manglende overholdelse af fristen for vedtagelse af en afgørelse — tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter — åbenbart, at sagen skal tages til følge)

18

2017/C 369/28

Sag T-90/17: Rettens kendelse af 12. september 2017 — Gelinova Group mod EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale) (EU-varemærker — indsigelsessag — tilbagekaldelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

19

2017/C 369/29

Sag T-117/17 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 3. juli 2017 — Proximus mod Rådet (Særlige rettergangsformer — offentlige kontrakter — procedure med forhandling — begæring om foreløbige forholdsregler — ingen uopsættelighed)

19

2017/C 369/30

Sag T-527/17: Sag anlagt den 8. august 2017 — Waisman m.fl. mod SRB

20

2017/C 369/31

Sag T-529/17: Sag anlagt den 10. august 2017 — Blasi Gómez m.fl. mod SRB

21

2017/C 369/32

Sag T-530/17: Sag anlagt den 11. august 2017 — López Campo m. fl. mod SRB

21

2017/C 369/33

Sag T-531/17: Sag anlagt den 9. august 2017 — Promociones Santa Rosa mod SRB

22

2017/C 369/34

Sag T-535/17: Sag anlagt den 7. august 2017 — Asociación de Consumidores de Navarra »Irache« mod SRB

22

2017/C 369/35

Sag T-539/17: Sag anlagt den 11. august 2017 — EIB mod Syrien

23

2017/C 369/36

Sag T-540/17: Sag anlagt den 11. august 2017 — EIB mod Syrien

24

2017/C 369/37

Sag T-541/17: Sag anlagt den 11. august 2017 — EIB mod Syrien

25

2017/C 369/38

Sag T-542/17: Sag anlagt den 11. august 2017 — EIB mod Syrien

26

2017/C 369/39

Sag T-543/17: Sag anlagt den 11. august 2017 — EIB mod Syrien

28

2017/C 369/40

Sag T-544/17: Sag anlagt den 5. august 2017 — Imabe Ibérica mod SRB

29

2017/C 369/41

Sag T-552/17: Sag anlagt den 16. august 2017 — Maña m.fl. mod SRB

29

2017/C 369/42

Sag T-560/17: Sag anlagt den 16. august 2017 — Fortischem mod Parlamentet og Rådet

30

2017/C 369/43

Sag T-572/17: Sag anlagt den 21. august 2017 — UC mod Parlamentet

31

2017/C 369/44

Sag T-574/17: Sag anlagt den 23. august 2017 — UD mod Kommissionen

32

2017/C 369/45

Sag T-588/17: Sag anlagt den 30. august 2017 — EIB mod Syrien

32

2017/C 369/46

Sag T-589/17: Sag anlagt den 30. august 2017 — EIB mod Syrien

33

2017/C 369/47

Sag T-590/17: Sag anlagt den 30. august 2017 — EIB mod Syrien

34

2017/C 369/48

Sag T-591/17: Sag anlagt den 30. august 2017 — EIB mod Syrien

35

2017/C 369/49

Sag T-604/17: Sag anlagt den 5. september 2017 — Thun mod EUIPO (figur, der gengiver en fisk)

35

2017/C 369/50

Sag T-608/17: Sag anlagt den 6. september 2017 — Grupo Bimbo mod EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Sag T-612/17: Sag anlagt den 11. september 2017 — Google og Alphabet mod Kommissionen

37

2017/C 369/52

Sag T-624/17: Sag anlagt den 13. september 2017 — Polen mod Europa-Kommissionen

38

2017/C 369/53

Sag T-629/17: Sag anlagt den 18. september 2017 — Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen

39


DA

 

Top