EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:350:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 350, 18. oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 350

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
18. oktober 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 350/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8645 — Advent/Williams Lea) ( 1 )

1

2017/C 350/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8287 — Nordic Capital/Intrum Justitia) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2017/C 350/03

Rådets afgørelse af 12. oktober 2017 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer, for så vidt angår de eksterne revisorer for Banco de Portugal

2

 

Europa-Kommissionen

2017/C 350/04

Euroens vekselkurs

4

2017/C 350/05

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om erhvervelse af landbrugsjord og EU-retten

5

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

2017/C 350/06

Netværkssamarbejde mellem organisationer, der beskæftiger sig med områder, som hører under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA's) kommissorium

21

 

Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

2017/C 350/07

Afgørelse fra Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde af 18. juli 2017 om at registrere De Europæiske Demokrater

22


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2017/C 350/08

Indkaldelse af ansøgninger — »Den Europæiske Kulturhovedstad« — EAC/A01/2017

34

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2017/C 350/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8634 — ATP/OTPP/Copenhagen Airports) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

35


 

Berigtigelser

2017/C 350/10

Berigtigelse til meddelelse fra Kommissionen — vejledende dokument om anvendelsesområdet for og hovedforpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 om de overholdelsesforanstaltninger fra Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, som brugere i Unionen skal respektere ( EUT C 313 af 27.8.2016 )

37


 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

 

Top