Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:338:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 338, 9. oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 338

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
9. oktober 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 338/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 338/02

Sag C-287/16: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 20. juli 2017 — Fidelidade-Companhia de Seguros SA mod Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira og Teresa Rosa Teixeira (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — motorkøretøjsansvarsforsikring — direktiv 72/166/EØF — artikel 3, stk. 1 — andet direktiv 84/5/EØF — artikel 2, stk. 1 — forsikringskontrakt indgået på grundlag af urigtige oplysninger om ejerskabet af køretøjet og identiteten af dets sædvanlige fører — forsikringstager — manglende økonomisk interesse i indgåelsen af denne kontrakt — forsikringskontraktens absolutte ugyldighed — retsvirkning over for skadelidte tredjemænd)

2

2017/C 338/03

Sag C-386/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 27. juni 2017 — Stefano Liberato mod Luminita Luisa Grigorescu

3

2017/C 338/04

Sag C-387/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 28. juni 2017 — Presidenza del Consiglio dei Ministri mod Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

3

2017/C 338/05

Sag C-406/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 6. juli 2017 — Acea Energia SpA mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato m.fl.

4

2017/C 338/06

Sag C-407/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 6. juli 2017 — Green Network SpA mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato m.fl.

5

2017/C 338/07

Sag C-408/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 6. juli 2017 — Enel Energia SpA mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato m.fl.

7

2017/C 338/08

Sag C-417/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 10. juli 2017. — Hera Comm Srl mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato og Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico

8

2017/C 338/09

Sag C-435/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tartu Halduskohus (Estland) den 18. juli 2017 — Argo Kalda Mardi talu mod Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

9

2017/C 338/10

Sag C-441/17: Sag anlagt den 20. juli 2017 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen

9

2017/C 338/11

Sag C-461/17: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court (Irlande) (Irland) den 28. juli 2017 — Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle og Liam Donegan mod An Bord Pleanála

11

2017/C 338/12

Sag C-498/17: Sag anlagt den 17. august 2017 — Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

12

 

Retten

2017/C 338/13

Sag T-47/16 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. august 2017 — Sigma Orionis mod REA (Særlige rettergangsformer — voldgiftsklausul — Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling — afgørelse om at suspendere betalingerne og om at opsige tilskudskontrakterne efter finansiel revision — beløb, som REA angiveligt skylder inden for rammerne af tilskudskontrakterne — påstand om skadeserstatning — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed — interesseafvejning)

14

2017/C 338/14

Sag T-48/16 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. august 2017 — Sigma Orionis mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — voldgiftsbestemmelse — Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram (2007-2013) og Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation — beslutning om at suspendere betalingerne og opsige tilskudskontrakter som følge af en finansiel revision — beløb, som Kommissionen angiveligt skylder i forbindelse med opfyldelsen af tilskudskontrakter — erstatningskrav — begæring om udsættelse af gennemførelse — ingen uopsættelighed — interesseafvejning)

14

2017/C 338/15

Sag T-653/16 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. august 2017 — Malta mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — fælles fiskeripolitik — forordning (EU) nr. 1224/2009 — dokumenter, der er udvekslet mellem Malta og Kommissionen — Greenpeace har fået adgang — begæring om udsættelse af gennemførelse — fumus boni juris — interesseafvejning)

15

2017/C 338/16

Sag T-439/17: Sag anlagt den 14. juli 2017 — Yellow Window mod EIGE

15

2017/C 338/17

Sag T-501/17: Sag anlagt den 7. august 2017 — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España mod Kommissionen og SRB

16

2017/C 338/18

Sag T-512/17: Sag anlagt den 7. august 2017 — OCU m.fl. mod SRB

17

2017/C 338/19

Sag T-546/17: Sag anlagt den 11. august 2017 — Haufe-Lexware mod EUIPO — Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)

17

2017/C 338/20

Sag T-562/17: Sag anlagt den 17. august 2017 — dm-drogerie markt mod EUIPO — Albea Services (ALBÉA)

18

2017/C 338/21

Sag T-564/17: Sag anlagt den 18. august 2017 — Tong Myong mod Rådet og Kommissionen

19

2017/C 338/22

Sag T-568/17: Sag anlagt den 18. august 2017 — Korea National Insurance Corporation mod Rådet og Kommissionen

19

2017/C 338/23

Sag T-578/17: Sag anlagt den 26. august 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain mod Kommissionen

20

2017/C 338/24

Sag T-583/17: Sag anlagt den 25. august 2017 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst mod EUIPO — IOS Finance EFC (IOS finance)

21

2017/C 338/25

Sag T-209/17: Rettens kendelse af 23. august 2017 — ZGS mod EUIPO (Schülerhilfe1)

22


 

Berigtigelser

2017/C 338/26

Berigtigelse til meddelelse til Tidende i sag T-396/15 ( EUT C 283 af 28.8.2017 )

23


DA

 

Top