Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:063:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 63, 27. februar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 63

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

60. årgang
27. februar 2017


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2017/C 63/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2017/C 63/02

Sag C-128/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. januar 2017 — Kongeriget Spanien mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — fiskeri — forordning (EU) nr. 1380/2013 — forordning (EU) nr. 1367/2014 — gyldighed — fiskerimuligheder — forsigtighedstilgang — princippet om relativ stabilitet i fiskeriet — proportionalitetsprincippet — ligebehandlingsprincippet — skolæst og nordlig skolæst)

2

2017/C 63/03

Sag C-289/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 11. januar 2017 — straffesag mod Jozef Grundza (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajský súd v Prešove — Slovakiet) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i straffesager — rammeafgørelse 2008/909/RIA — artikel 7 — betingelsen om dobbelt strafbarhed — artikel 9 — grund til at afslå anerkendelse og fuldbyrdelse på grund af manglende dobbelt strafbarhed — statsborger i fuldbyrdelsesstaten dømt i udstedelsesstaten for manglende efterkommelse af en afgørelse fra et offentligt myndighedsorgan)

2

2017/C 63/04

Sag C-411/15 P: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 12. januar 2017 — Timab Industries og Cie financière et de participations Roullier (CFPR) mod Europa-Kommissionen (Appel — karteller — det europæiske marked for fosfater til dyrefoder — fordeling af salgskvoter, samordning af priser og salgsbetingelser og udveksling af følsomme forretningsoplysninger — appellanterne trukket sig fra forligsproceduren — fuld prøvelsesret — beskyttelse af den berettigede forventning og af ligebehandlingsprincippet — rimelig sagsbehandlingstid)

3

2017/C 63/05

Sag C-491/15 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 11. januar 2016 — Rainer Typke mod Europa-Kommissionen (Appel — aktindsigt i institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — artikel 3 — begrebet dokument — artikel 2, stk. 3 — dokumenter, som en institution er i besiddelse af — kvalificering af information indeholdt i en database — forpligtelse til at udarbejde et dokument, der ikke eksisterer — foreligger ikke — eksisterende dokumenter, der kan udtrækkes af en database)

4

2017/C 63/06

Forenede sager C-568/14 — C-570/14: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 26. oktober 2016 — Ismael Fernández Oliva mod Caixabank SA (sag C-568/14), Jordi Carné Hidalgo og Anna Aracil Gracia mod Catalunya Banc SA (sag C-569/14) og Nuria Robirosa Carrera og César Romera Navales mod Banco Popular Español SA (sag C-570/14) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — artikel 99 i Domstolens procesreglement — aftaler, der indgås mellem forbrugere og erhvervsdrivende — realkreditaftaler — gulvklausul — kollektivt søgsmål — individuelt søgsmål, der har samme genstand — foreløbige forholdsregler)

4

2017/C 63/07

Sag C-446/15: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 10. november 2016 — Signum Alfa Sped Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — ret til fradrag — afslag — udstederen af fakturaen betragtes ikke som den faktiske leverandør af de fakturerede tjenesteydelser — forpligtelse til kontroller, der påhviler den afgiftspligtige person)

5

2017/C 63/08

Sag C-526/15: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 27. oktober 2016 — Uber Belgium BVBA mod Taxi Radio Bruxellois NV (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — afvisning — persontransport i motorkøretøjer — private chauffører, der bruger en app til smartphone, som gør det muligt for dem at komme i kontakt med personer, der ønsker bytransport — pligt til at være i besiddelse af en driftstilladelse)

6

2017/C 63/09

Sag C-575/15 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 26. oktober 2016 — Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (Appel — EU-varemærker — ordmærket ZARA — transporttjenester — reel brug — fortabelsessag — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 51, stk. 1, litra a) — urigtig gengivelse af beviserne — retten til forsvar)

6

2017/C 63/10

Sag C-590/15 P: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 10. november 2016 — Alain Laurent Brouillard mod Den Europæiske Unions Domstol (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — offentlige tjenesteydelseskontrakter — udbud med forhandling vedrørende indgåelse af rammekontrakter for oversættelse af juridiske tekster — udelukkelse af en foreslået underleverandør — faglig dygtighed — krav om færdiggjorte juridiske studier — anerkendelse af eksamensbeviser)

7

2017/C 63/11

Sag C-637/15 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 25. oktober 2016 — VSM Geneesmiddelen BV mod Europa-Kommissionen (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — folkesundhed — forbrugerbeskyttelse — forordning (EF) nr. 1924/2006 — sundhedsanprisninger af fødevarer — artikel 13, stk. 3 — fællesskabsliste over tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer — planteprodukter — udestående anprisninger — passivitets- og annullationssøgsmål — Kommissionens stillingstagen — retsakt, der kan anfægtes)

7

2017/C 63/12

Sag C-697/15: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 10. november 2016 — MB Srl mod Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — direktiv 2014/24/EU — deltagelse i en udbudsprocedure — tilbudsgiver, der i tilbuddet undlader at angive de erhvervsmæssige udgifter vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen — retslig forpligtelse til at anføre denne angivelse — udelukkelse fra kontrakten uden mulighed for at berigtige denne undladelse)

8

2017/C 63/13

Forenede sager C-10/16 — C-12/16: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 26. oktober 2016 — Ignazio Messina & C. SpA mod Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova (sag C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Genova (sag C-11/16) og Autorità portuale di Genova (sag C-12/16) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria provinciale di Genova — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 94 i Domstolens procesreglement — forelæggelsesafgørelse — manglende tilstrækkelig præcisering af den faktiske og retlige sammenhæng — manglende præcisering af de grunde, som begrunder nødvendigheden af et svar på de præjudicielle spørgsmål med henblik på afgørelsen af en tvist i hovedsagen — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — åbenbart afvisningsgrundlag)

9

2017/C 63/14

Sag C-140/16: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 10. november 2016 — Edra Construzioni Soc. coop. og Edilfac Srl mod Comune di Maiolati Spontini (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — direktiv 2014/24/EU — deltagelse i en udbudsprocedure — tilbudsgiver, der i tilbuddet undlader at angive de erhvervsmæssige udgifter vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen — retslig forpligtelse til at anføre denne angivelse — udelukkelse fra kontrakten uden mulighed for at berigtige denne undladelse)

9

2017/C 63/15

Sag C-162/16: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 10. november 2016 — Spinosa Costruzioni Generali SpA og Melfi Srl mod Comune di Monteroduni (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo regionale per il Molise — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — direktiv 2014/24/EU — deltagelse i en udbudsprocedure — tilbudsgiver, der i tilbuddet undlader at angive de erhvervsmæssige udgifter vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen — retslig forpligtelse til at anføre denne angivelse — udelukkelse fra kontrakten uden mulighed for at berigtige denne undladelse)

10

2017/C 63/16

Sag C-222/16: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 15. november 2016 — »MIP-TS« OOD mod Nachalnik na Mitnitsa Varna (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad — Varna — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — handelspolitik — forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 13 — omgåelse — gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 — åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina — antidumpingtold — gennemførelsesforordning (EU) nr. 437/2012 og (EU) nr. 21/2013 — forsendelse fra Thailand — udvidelse af antidumpingtolden — tidsmæssigt anvendelsesområde — EF-toldkodeks — senere opkrævning af importtolden)

11

2017/C 63/17

Sag C-321/16: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 10. november 2016 — straffesag mod Owen Pardue (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Dublin District Court — Irland) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — præamblen og artikel 6, 20, 41, 47 og 48 — den nationale strafforfølgende myndigheds kompetence — manglende gennemførelse af EU-retten — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — åbenbart, at Domstolen ikke har kompetence)

12

2017/C 63/18

Sag C-577/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 16. november 2016 — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH mod Forbundsrepublikken Tyskland

12

2017/C 63/19

Sag C-594/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 23. november 2016 — Enzo Buccioni mod Banca d’Italia

13

2017/C 63/20

Sag C-596/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 23. november 2016 — Enzo Di Puma mod Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

14

2017/C 63/21

Sag C-597/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 23. november 2016 — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) mod Antonio Zecca

15

2017/C 63/22

Sag C-616/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 28. november 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri m.fl. mod Nello Grassi m.fl.

15

2017/C 63/23

Sag C-617/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 28. november 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri mod Giovanna Castellano m.fl.

16

2017/C 63/24

Sag C-630/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Helsingin hallinto-oikeus (Finland) den 7. december 2016 — Anstar Oy mod Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) og Ympäristöministeriö

17

2017/C 63/25

Sag C-650/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 19. december 2016, A/S Bevola og Jens W. Trock ApS mod Skatteministeriet

18

2017/C 63/26

Sag C-669/16: Sag anlagt den 23. december 2016 — Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

18

2017/C 63/27

Sag C-4/17 P: Appel iværksat den 4. januar 2017 af Den Tjekkiske Republik til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 20. oktober 2016 i sag T-141/15, Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen

19

2017/C 63/28

Sag C-6/17 P: Appel iværksat den 5. januar 2017 af ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 27. april 2016 i sag T-154/14, ANKO mod Europa-Kommissionen

20

2017/C 63/29

Sag C-7/17 P: Appel iværksat den 5. januar 2017 af ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 27. april 2016 i sag T-155/14, ANKO mod Europa-Kommissionen

21

2017/C 63/30

Sag C-495/15 P: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 10. november 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik, støttet af Kongeriget Spanien og Kongeriget Nederlandene

22

 

Retten

2017/C 63/31

Sag T-189/14: Rettens dom af 13. januar 2017 — Deza mod ECHA (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter, som ECHA er i besiddelse af, der indeholder oplysninger, som er indgivet inden for rammerne af proceduren vedrørende ansøgning om godkendelse af anvendelse af stoffet bis(2-ethylhexyl)phtalat (DEHP) — afgørelse om at udbrede visse oplysninger, som sagsøgeren anser for at være fortrolige — undtagelse vedrørende beskyttelsen af forretningsmæssige interesser — begrebet privatliv — ejendomsret — begrundelsespligt)

23

2017/C 63/32

Sag T-225/15: Rettens dom af 17. januar 2017 — QuaMa Quality Management mod EUIPO — Microchip Technology (medialbo) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket medialbo — det ældre EU-ordmærke MediaLB — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — Artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 — indførelse i registret af overdragelse af et varemærke — Artikel 17, stk. 7, i forordning nr. 207/2009)

24

2017/C 63/33

Sag T-250/15: Rettens dom af 24. november 2016 — Speciality Drinks mod EUIPO — William Grant (CLAN) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket CLAN — det ældre EU-ordmærke CLAN MACGREGOR — relativ registreringshindring — Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for forveksling — lighed mellem de af de omtvistede tegn omfattede varer — relevant kundekreds — kriteriernes indbyrdes afhængighed — beføjelse til at omgøre — Artikel 65, stk. 3, i forordning nr. 207/2009)

24

2017/C 63/34

Sag T-399/15: Rettens dom af 19. januar 2017 — Morgan & Morgan mod EUIPO — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket Morgan & Morgan — det ældre EU-figurmærke MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

25

2017/C 63/35

Sag T-419/15: Rettens dom af 17. januar 2017 — Cofely Solelec m.fl. mod Parlamentet (Offentlige bygge- og anlægskontrakter — udbudsprocedure — udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-bygningen i Luxembourg — annullation af udbudsproceduren — begrundelsespligt — markedsværdi — åbenbart urigtigt skøn)

26

2017/C 63/36

Sag T-701/15: Rettens dom af 19. januar 2017 — Stock Polska mod EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket LUBELSKA — ældre nationalt ordmærke Lubeca — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — kundekredsens opmærksomhedsniveau — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

26

2017/C 63/37

Sag T-54/16: Rettens dom af 17. januar 2017 — Netguru mod EUIPO (NETGURU) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket NETGURU — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — begrundelsespligt — artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 — artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009)

27

2017/C 63/38

Sag T-64/16: Rettens dom af 18. januar 2017 — Wieromiejczyk mod EUIPO (Tasty Puff) (EU-varemærker — ansøgning om EU-figurmærket Tasty Puff — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009)

28

2017/C 63/39

Sag T-232/16 P: Rettens dom af 19. januar 2017 — Europa-Kommissionen mod Frieberger og Vallin (Appel — personalesag — tjenestemænd — pensioner — ændring af vedtægten — forhøjelse af pensionsalderen — afgørelse om afslag på fornyet vurdering af godskrivningen af pensionsrettigheder — princippet ne ultra petita — retlig fejl — begrundelsespligt)

28

2017/C 63/40

Sag T-314/16: Sag anlagt den 15. december 2016 — MS mod Kommissionen

29

2017/C 63/41

Sag T-886/16: Sag anlagt den 15. december 2016 — Nf Nails In Vogue mod EUIPO — Nails & Beauty (NAILS FACTORY)

30

2017/C 63/42

Sag T-890/16: Sag anlagt den 12. december 2016 — Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen

31

2017/C 63/43

Sag T-891/16: Sag anlagt den 12. december 2016 — Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen

32

2017/C 63/44

Sag T-904/16: Sag anlagt den 21. december 2016 — Labiri mod EØSU og Regionsudvalget

33

2017/C 63/45

Sag T-907/16: Sag anlagt den 22. december 2016 — Schwenk Zement mod Kommissionen

33

2017/C 63/46

Sag T-912/16: Sag anlagt den 22. januar 2016 — RRTec mod EUIPO — Mobotec (RROFA)

34

2017/C 63/47

Sag T-913/16: Sag anlagt den 23. december 2016 — Fininvest og Berlusconi mod ECB

35

2017/C 63/48

Sag T-2/17: Sag anlagt den 3. januar 2017 — J.M.-E.V. e hijos mod EUIPO — Masi (MASSI)

37

2017/C 63/49

Sag T-6/17: Sag anlagt den 4. januar 2017 — Equivalenza Manufactory mod EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

38

2017/C 63/50

Sag T-7/17: Sag anlagt den 5. januar 2017 — John Mills mod EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)

38

2017/C 63/51

Sag T-8/17: Sag anlagt den 5. januar 2017 — Golden Balls mod EUIPO — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

39

2017/C 63/52

Sag T-12/17: Sag anlagt den 11. januar 2017 — Mellifera mod Kommissionen

40

2017/C 63/53

Sag T-13/17: Sag anlagt den 12. januar 2017 — Europa Terra Nostra mod Parlamentet

40

2017/C 63/54

Sag T-14/17: Sag anlagt den 12. januar 2017 — Landesbank Baden-Württemberg mod SRB

41

2017/C 63/55

Sag T-15/17: Sag anlagt den 6. januar 2017 — Mitrakos mod EUIPO — Belasco Baquedano (YAMAS)

43

2017/C 63/56

Sag T-16/17: Sag anlagt den 13. januar 2017 — APF mod Parlamentet

43

2017/C 63/57

Sag T-25/17: Sag anlagt den 17. januar 2017 — Rintisch mod EUIPO — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

44


DA

 

Top