EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:459:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 459, 9. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 459

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
9. december 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2016/C 459/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8046 — TUI/Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8136 — BASF/Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8281 — Mitsubishi Corporation/Mitsubishi Motors Corporation/KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8289 — Engie/Omnes Capital/Predica/MAIA) ( 1 )

2


 

III   Forberedende retsakter

 

Den Europæiske Centralbank

2016/C 459/05 CON/2016/49

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 12. oktober 2016 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF (CON/2016/49)

3


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2016/C 459/06

Bekendtgørelse til de personer og enheder, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2016/849 som ændret ved Rådets afgørelse (FUSP) 2016/2217 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

7

 

Europa-Kommissionen

2016/C 459/07

Euroens vekselkurs

9

2016/C 459/08

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (Offentliggørelse af referencer for europæiske vurderingsdokumenter i overensstemmelse med artikel 22 i forordning (EU) nr. 305/2011)  ( 1 )

10

 

Revisionsretten

2016/C 459/09

Særberetning nr. 28/2016 — »Håndtering af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler i EU: Der er taget vigtige skridt, men der bør gøres mere«

15

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2016/C 459/10

Oplysninger fra medlemsstaterne om lukning af fiskeri

16


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2016/C 459/11

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse varer af rustbestandigt stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina

17

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2016/C 459/12

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

28


 

Berigtigelser

2016/C 459/13

Berigtigelse til indkaldelse af forslag — »Tilskud til informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik« for 2017 ( EUT C 401 af 29.10.2016 )

31


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top