EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:454:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 454, 5. december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 454

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
5. december 2016


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 454/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

2016/C 454/02

Udpegelse af førstegeneraladvokaten

2

2016/C 454/03

Udpegelse af den afdeling, der skal behandle de sager, der er omhandlet i artikel 107 i Domstolens procesreglement

2

2016/C 454/04

Udpegelse af den afdeling, der skal behandle de sager, der er omhandlet i artikel 193 i Domstolens procesreglement

2

2016/C 454/05

Afgørelser truffet af Domstolen på det almindelige møde den 4. oktober 2016

2

2016/C 454/06

Liste til fastlæggelse af sammensætningen af dommerkollegierne i de sager, der henvises til afdelinger med tre dommere

3

2016/C 454/07

Valg af formænd til afdelinger med tre dommere

4

2016/C 454/08

Edsaflæggelse af et nyt medlem af Domstolen

4

2016/C 454/09

Edsaflæggelse af nye medlemmer af Retten

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 454/10

Sag C-102/14 P: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 29. september 2016 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA mod Europa-Kommissionen (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — aftaler om Unionens finansielle støtte til projekter inden for området for forskning og udvikling — revisionsrapport, der identificerer uregelmæssigheder — afgørelse om inddrivelse af forskud, der er udbetalt af Europa-Kommissionen — annullationssøgsmål — afgørelse om at suspendere betalinger — søgsmål om ansvar uden for kontraktforhold — afgørelse om ikke at indgå en konvention — erstatningssøgsmål — afvisning)

5

2016/C 454/11

Sag C-224/14 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 6. september 2016 — Lidt Stiftung & Co. KG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (Appel — EU-varemærke — artikel 181 i Domstolens procesreglement — appel, der åbenbart skal afvises eller er åbenbart ubegrundet)

5

2016/C 454/12

Sag C-237/14 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 6. september 2016 — Lidl Stiftung & Co. KG mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (Appel — EU-varemærker — artikel 181 i Domstolens procesreglement — appel, der åbenbart skal afvises eller er åbenbart ubegrundet)

6

2016/C 454/13

Sag C-551/14 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 13. september 2016 — Arctic Paper Mochenwangen GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — miljø — direktiv 2003/87/EF — artikel 10a — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — foreløbige regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter fra 2013 — afgørelse 2011/278/EU — nationale gennemførelsesforanstaltninger fremsendt af Forbundsrepublikken Tyskland — afslag på optagelse af visse anlæg på listerne over anlæg, der modtager gratis emissionskvoter — bestemmelse om tilfælde, hvor der foreligger »urimelige byrder« — Kommissionens gennemførelsesbeføjelser)

6

2016/C 454/14

Sag C-564/14 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 13. september 2016 — Raffinerie Heide GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — miljø — direktiv 2003/87/EF — artikel 10a — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — midlertidige regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter fra 2013 — afgørelse 2011/278/EU — nationale gennemførelsesforanstaltninger fremsendt af Forbundsrepublikken Tyskland — afslag på optagelse af visse anlæg på listerne over anlæg, der modtager gratis emissionskvoter — klausul om tilfælde, hvor der foreligger »urimelige byrder« — Kommissionens gennemførelsesbeføjelser)

7

2016/C 454/15

Sag C-565/14 P: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 13. september 2016 — Romonta GmbH mod Europa-Kommissionen (Appel — miljø — direktiv 2003/87/EF — artikel 10 a — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — foreløbige regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter fra 2013 — afgørelse 2011/278/EU — nationale gennemførelsesforanstaltninger fremsendt af Forbundsrepublikken Tyskland — afslag på optagelse af visse anlæg på listerne over anlæg, der modtager gratis emissionskvoter — bestemmelse om tilfælde, hvor der foreligger »urimelige byrder« — Kommissionens gennemførelsesbeføjelser)

7

2016/C 454/16

Sag C-228/15: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 7. september 2016 — straffesag mod Snezhana Velikova (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Catania — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — unionsborgeres ret til at færdes og opholde sig frit på Den Europæiske Unions område — anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke relevant for løsningen af tvisten i hovedsagen — åbenbart afvisningsgrundlag)

8

2016/C 454/17

Sag C-309/15 P: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 8. september 2016 — Real Express Srl mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — EU-varemærker — forordning (EU) nr. 207/2009 — figurmærke i farverne blå og rød, der indeholder ordbestanddelen »real« — indsigelse fra indehaveren af de nationale figurmærker i farverne sort og hvid, der indeholder ordbestanddelene »Real« og »Real mark« — afvisning af indsigelsen)

8

2016/C 454/18

Sag C-322/15: Domstolens kendelse (Fjerde Afdeling) af 8. september 2016 — Google Ireland Limited og Google Italy Srl mod Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 53, stk. 2, og artikel 94 i Domstolens procesreglement — ikke tilstrækkelige oplysninger om den faktiske og retlige baggrund for tvisten i hovedsagen og om begrundelserne for nødvendigheden af en besvarelse af det præjudicielle spørgsmål — åbenbart afvisningsgrundlag)

9

2016/C 454/19

Sag C-338/15 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 20. juli 2016 — Claire Staelen mod Den Europæiske Ombudsmand (Appel — ansvar uden for kontraktforhold — Den Europæiske Ombudsmands behandling af en klage over administrationen af en liste over egnede ansøgere efter en udvælgelsesprøve — Domstolens procesreglement — artikel 181)

9

2016/C 454/20

Forenede sager C-363/15 P og C-364/15 P: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 21. juli 2016 — Louis Vuitton Malletier SA mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Appel — EU-varemærker — ufornødent at træffe afgørelse)

10

2016/C 454/21

Sag C-438/15: Kendelse afsagt af Domstolen (Syvende Afdeling) den 28. september 2016 — straffesag mod Davide Durante (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Taranto — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — enslydende præjudicielle spørgsmål — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — restriktioner — tvingende almene hensyn — proportionalitet — betingelser for deltagelse i et udbud og vurdering af den økonomiske og finansielle formåen — udelukkelse af tilbudsgiveren på grund af manglende fremlæggelse af attester af dennes økonomiske og finansielle formåen fra to særskilte bankinstitutter)

10

2016/C 454/22

Sag C-534/15: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 14. september 2016 — Pavel Dumitraș og Mioara Dumitraș mod BRD Groupe Société Générale — Sucursala Judeţeană Satu Mare (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Satu Mare — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår — artikel 1, stk. 1 — artikel 2, litra b) — egenskab af forbruger — overførelse af fordring ved novation af kreditaftale — aftale om sikkerhed i fast ejendom, som er underskrevet af en borger, der ikke har nogen erhvervsmæssig forbindelse med det nye erhvervsdrivende debitorselskab)

11

2016/C 454/23

Sag C-542/15: Kendelse afsagt af Domstolen (Syvende Afdeling) den 28. september 2016 — straffesag mod Angela Manzo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — enslydende præjudicielle spørgsmål — artikel 49 TEUF og 56 TEUF — etableringsfrihed — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — restriktioner — tvingende almene hensyn — proportionalitet — offentlige kontrakter — betingelser for deltagelse i et udbud og vurdering af den økonomiske og finansielle formåen — udelukkelse af tilbudsgiveren på grund af manglende fremlæggelse af attester af dennes økonomiske og finansielle formåen fra to særskilte bankinstitutter — direktiv 2004/18/EF — artikel 47 — anvendelighed)

12

2016/C 454/24

Sag C-586/15 P: Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 7. september 2016 — Lotte Co. Ltd mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — EU-varemærke — figurmærke, der indeholder en ordbestanddel på japansk og et billede af en koala i et træ, der holder en lille koala — indsigelse fra indehaveren af de ældre tredimensionale nationale figurmærker KOALA-BÄREN og det ældre figurmærke KOALA — bevis for reel brug af varemærket — brug af varemærket i en form, der kun afviger ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg — artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), og artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning (EU) nr. 207/2009 — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

12

2016/C 454/25

Sag C-614/15: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 21. september 2016 — Rodica Popescu mod Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Craiova — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — socialpolitik — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — dyrlægeassistent i branchen for kontrol med dyrevelfærd — offentlig sektor — § 5, stk. 1 — foranstaltninger mod misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter — begrebet »objektive omstændigheder«, der kan begrunde sådanne kontrakter — vikariater til dækning af ledige stillinger i afventning af udfaldet af udvælgelsesprocedurer)

13

2016/C 454/26

Sag C-631/15: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 21. september 2016 — Carlos Álvarez Santirso mod Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 99 i Domstolens procesreglement — direktiv 1999/70/EF — rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP — § 4 — flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelseskontrakter i den offentlige sektor — ikke-universitetstilknyttet undervisning — nationale retsforskrifter — tildeling af et løntillæg — betingelse — opnåelse af et positivt resultat i en vurderingsprocedure — midlertidigt ansatte lærere — ikke omfattet — princippet om forbud mod forskelsbehandling)

14

2016/C 454/27

Forenede sager C-91/16 og C-120/16: Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 8. september 2016 — Caixabank SA mod Héctor Benlliure Santiago (C-91/16) og Abanca Corporación Bancaria SA mod Juan José González Rey, María Consuelo González Rey og Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid, Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår — morarentesatser — anvendelse af satsen for de ordinære renter — artikel 53, stk. 2, i Domstolens procesreglement — afvisning)

14

2016/C 454/28

Sag C-141/16: Kendelse afsagt af Domstolen (Syvende Afdeling) den 20. juli 2016 — Stanleybet Malta Ltd og Mario Stoppani mod Agenzia delle dogane e dei Monopoli — Ufficio dei Monopoli per la Lombardia (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione Tributaria Regionale di Milano — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser — enhedsafgift på væddemål og tipning — afgiftspligt for de nationale mellemled, der overfører spilledata for erhvervsdrivende med hjemsted i en anden EU-medlemsstat — manglende tilstrækkelig præcisering af den faktiske og retlige baggrund for tvisten i hovedsagen samt begrundelse for nødvendigheden af at besvare det præjudicielle spørgsmål — åbenbart afvisningsgrundlag)

15

2016/C 454/29

Sag C-471/16 P: Appel iværksat den 24. august 2016 af Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 14. juni 2016 i sag T-789/14 — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

15

2016/C 454/30

Sag C-492/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Fővárosi Törvényszék (Ungarn) den 14. september 2016 — Incyte Corporation mod Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Sag C-493/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italien) den 14. september 2016 — Sicurbau Srl m.fl. mod Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti m.fl.

17

2016/C 454/32

Sag C-494/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale civile di Trapani (Italien) den 15. september 2016 — Giuseppa Santoro mod Comune di Valderice og Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Sag C-503/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação de Évora (Portugal) den 23. september 2016 — Louis Isidro Delgado Mendes mod Crédito Agricola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, S.A.

19

2016/C 454/34

Sag C-506/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 26. september 2016 — José Joaquim Neto de Sousa mod Den Portugisiske Republik

19

2016/C 454/35

Sag C-1/15: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 22. oktober 2016 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig støttet af Forbundsrepublikken Tyskland og Den Tjekkiske Republik

20

2016/C 454/36

Sag C-62/16: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 8. juli 2016 — Europa-Kommissionen mod Rumænien

20

2016/C 454/37

Sag C-161/16: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. juli 2016 — Airhelp Ltd mod Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Attunda Tingsrätt — Sverige)

20

2016/C 454/38

Sag C-172/16: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 21. juli 2016 — Ljiljana Kammerer og Frank Kammerer mod Swiss International Air Lines AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht Düsseldorf — Tyskland)

20

2016/C 454/39

Sag C-257/16: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. juli 2016 — Elke Roch og Jürgen Roch mod Germanwings GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Amtsgericht, Køln — Tyskland)

21

 

Retten

2016/C 454/40

Sag T-672/14: Rettens dom af 20. oktober 2016 — August Wolff og Remedia mod Kommissionen (»Humanmedicinske lægemidler — artikel 31 i direktiv 2001/83/EF — artikel 116 i direktiv 2001/83 — aktivstoffet estradiol — Kommissionens afgørelse, hvorved medlemsstaterne blev pålagt at tilbagekalde og ændre nationale markedsføringstilladelser for lægemidler til lokal anvendelse, der indeholder 0,01  % estradiol — bevisbyrden — proportionalitet — ligebehandling«)

22

2016/C 454/41

Sag T-14/15: Rettens dom af 20. oktober 2016 — Lufthansa AirPlus Servicekarten mod EUIPO — Mareea Comtur (airpass.ro) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket airpass.ro — det ældre EU-ordmærke AirPlus International — forkastelse af indsigelsen — regel 21 i forordning (EF) nr. 2868/95 — ufornødent at træffe afgørelse — artikel 81, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009)

22

2016/C 454/42

Sag T-141/15: Rettens dom af 20. oktober 2016 — Den Tjekkiske Republik mod Kommissionen (EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra finansiering — beskyttelse af vindyrkningsarealer — udgifter afholdt af Den Tjekkiske Republik — retssikkerhed — berettiget forventning)

23

2016/C 454/43

Sag T-407/15: Rettens dom af 20. oktober 2016 — Monster Energy mod EUIPO — Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self heating can technology) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket HotoGo self-heating can technology — ældre EU-figurmærker, der gengiver flænger — relativ registreringshindring — mangel på lighed mellem tegnene — ingen risiko for forveksling — ingen tilnærmelse mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009)

24

2016/C 454/44

Sag T-693/15: Rettens dom af 20. oktober 2016 — Clover Canyon mod EUIPO — Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON) (EU-varemærker — indsigelsessag — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — ordmærket CLOVER CANYON — ældre nationalt ordmærke CANYON — relativ registreringshindring — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — risiko for forveksling)

24

2016/C 454/45

Sag T-543/15: Rettens kendelse af 12. oktober 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mod ECHA (Annullationssøgsmål — optagelse som leverandør af aktivstoffer på den liste, der er fastsat i artikel 95 i forordning (EU) nr. 528/2012 — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

25

2016/C 454/46

Sag T-564/15: Rettens kendelse af 11. oktober 2016 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — finansiel bistand i forbindelse med Connecting Europe-faciliteten — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — forberedende retsakt — afvisning)

26

2016/C 454/47

Sag T-620/15: Rettens kendelse af 17. oktober 2016 — Orthema Service mod EUIPO (Gehen wie auf Wolken) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket Gehen wie auf Wolken — varemærke bestående af et reklameslogan — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

26

2016/C 454/48

Sag T-669/15: Rettens kendelse af 12. oktober 2016 — Lysoform Dr. Hans Rosemann m.fl. mod ECHA (Annullationssøgsmål — opførelse som leverandør af et aktivstof på den liste, der er omhandlet i artikel 95 i forordning (EU) nr. 528/2012 — ikke umiddelbart berørt — afvisning)

27

2016/C 454/49

Sag T-699/16 P: Appel iværksat den 29. september 2016 af Europa-Parlamentet til prøvelse af Personalerettens dom af 19. juli 2016 i sag F-147/15, Meyrl mod Parlamentet

28

2016/C 454/50

Sag T-704/16: Sag anlagt den 26. september 2016 — Murka mod EUIPO (SCATTER SLOTS)

28

2016/C 454/51

Sag T-705/16 P: Appel iværksat den 3. oktober 2016 af WQ (*1)  til prøvelse af Personalerettens dom af 21. juli 2016 i sag F-1/16, WQ (*1) mod Parlamentet

29

2016/C 454/52

Sag T-706/16 P: Appel iværksat den 3. oktober 2016 af HB til prøvelse af Personalerettens dom af 21. juli 2016 i sag F-125/15, HB mod Kommissionen

30

2016/C 454/53

Sag T-721/16: Sag anlagt den 7. oktober 2016 — Luxottica Group mod EUIPO — Chen (BeyBeni)

31

2016/C 454/54

Sag T-732/16: Sag anlagt den 20. oktober 2016 — Valencia Club de Fútbol mod Kommissionen

31

2016/C 454/55

Sag T-733/16: Sag anlagt den 18. oktober 2016 — Banque Postale mod ECB

32

2016/C 454/56

Sag T-613/15: Rettens kendelse af 19. september 2016 — European Dynamics Luxembourg m.fl. mod Frontex

33


(*1)Inden for rammerne af beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er der fjernet information.

 


DA

 

På grund af beskyttelse af personoplysninger kan enkelte af denne udgaves informationer ikke længere offentliggøres. Derfor er der offentliggjort en ny autentisk udgave.

Top