EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 441, 28. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 441

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
28. november 2016


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 441/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 441/02

Sag C-218/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 6. oktober 2016 — straffesag mod Gianpaolo Paoletti m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale ordinario di Campobasso) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 6 TEU — artikel 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — princippet om anvendelse med tilbagevirkende kraft af den mildeste straffebestemmelse — italienske statsborgere, der har tilrettelagt rumæske statsborgeres ulovlige indrejse til Italien — forhold begået før Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union — indvirkningen af Rumæniens tiltrædelse på overtrædelsen i form af hjælp til ulovlig indvandring — gennemførelse af EU-retten — domstolens kompetence)

2

2016/C 441/03

Sag C-318/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2016 — Tecnoedi Costruzioni Srl mod Comune di Fossano (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige bygge- og anlægskontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 7, litra c) — tærskelværdier for offentlige kontrakter — tærskelværdi ikke opnået — unormalt lave bud — automatisk udelukkelse — den ordregivende myndigheds beføjelse — den ordregivende myndigheds forpligtelser som følge af etableringsfriheden, den frie udveksling af tjenesteydelser og det generelle forbud mod forskelsbehandling — kontrakter, som kan have en klar grænseoverskridende interesse)

3

2016/C 441/04

Sag C-412/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 5. oktober 2016 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH mod Finanzamt Kassel II — Hofgeismar (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hessisches Finanzgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — fritagelser til fordel for visse former for virksomhed af almen interesse — artikel 132, stk. 1, litra d) — levering af organer, blod og mælk fra mennesker — rækkevidde — blodplasma fra mennesker behandlet og anvendt til industrielle formål)

3

2016/C 441/05

Sag C-466/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 6. oktober 2016 — Jean-Michel Adrien m.fl. mod Premier ministre, Ministre des Finances et des Comptes publics, Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — arbejdskraftens frie bevægelighed — nationale tjenestemænd, der er udstationeret i en EU-institution eller et i EU-organ — alderspension — valgmulighed — suspension af eller fortsat tilslutning til den nationale pensionsordning — begrænset sammenlægning af den pension, som er optjent under den nationale pensionsordning, og den pension, som er optjent under Unionens pensionsordning)

4

2016/C 441/06

Sag C-572/15: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 5. oktober 2016 — F. Hoffmann-La Roche AG mod Accord Healthcare OÜ (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Riigikohus — Estland) (Præjudiciel forelæggelse — industriel og kommerciel ejendomsret — patent — supplerende beskyttelsescertifikat — forordning (EF) nr. 469/2009 — artikel 21, stk. 2 — overgangsbestemmelser — certifikat udstedt i henhold til national ret i en medlemsstat forud for landets tiltrædelse af Den Europæiske Union — fortolkning af artikel 21, stk. 2 — certifikatets gyldighedsperiode — gyldigheden af artikel 21, stk. 2 — tilpasning af den afledte ret direkte på grundlag af tiltrædelsesakten — Domstolen ikke kompetent)

5

2016/C 441/07

Sag C-576/15: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 5. oktober 2016 — Маya Маrinova ET mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 2, stk. 1, litra a) — artikel 9, stk. 1 — artikel 14, stk. 1 — artikel 73, 80 og 273 — princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet — momssvig — uregelmæssig regnskabsførelse — hemmeligholdelse af leveringer og indtægter — fastsættelse af beskatningsgrundlaget)

5

2016/C 441/08

Sag C-583/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 5. oktober 2016 — Europa-Kommissionen mod Den Portugisiske Republik (Traktatbrud — transportpolitik — forordning (EF) nr. 1071/2009 — vejtransport — forenkling og administrativt samarbejde — artikel 16, stk. 1 og 5 — nationalt elektroniske register over vejtransportvirksomheder — sammenkobling af nationale elektroniske registre)

6

2016/C 441/09

Sag C-23/16: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 5. oktober 2016 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — forordning (EF) nr. 1071/2009 — fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet — artikel 16, stk. 1 og 5 — nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder — ingen sammenkobling med de andre medlemsstaters nationale elektroniske registre)

7

2016/C 441/10

Sag C-472/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien) den 24. august 2016 — Jorge Luís Colino Sigüenza mod Ayuntamiento de Valladolid e IN-PULSO MUSICAL Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Sag C-474/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Colmar (Frankrig) den 29. august 2016 — Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG og Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Sag C-486/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Spanien) den 12. september 2016 — Bankia S.A. mod Alfredo Sánchez Martínez og Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Sag C-491/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) den 14. september 2016 — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP mod Maxiflor — Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, L.da

10

2016/C 441/14

Sag C-498/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 19. september 2016 — Maximilian Schrems mod Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Sag C-505/16 P: Appel iværksat den 23. september 2016 af Olga Stanislavivna Yanukovych, arving til Viktor Viktorovych Yanukovych, til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 12. juli 2016 i sag T-347/14, Olga Stanislavivna Yanukovych mod Rådet for Den Europæiske Union

11

2016/C 441/16

Sag C-507/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administrativen sad Sofia grad (Bulgarien) den 26. september 2016 — »Еntertainment Balgaria System« ЕООD mod Direktor na Direktsia »Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika« — Sofia

13

2016/C 441/17

Sag C-511/16: Sag anlagt den 29. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

13

 

Retten

2016/C 441/18

Sag T-351/13: Rettens dom af 18. oktober 2016 — Crown Equipment (Suzhou) og Crown Gabelstapler mod Rådet (Dumping — import af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Kina — endelig antidumpingtold — annullationssøgsmål — umiddelbart berørt — individuelt berørt — formaliteten — fastlæggelse af den normale værdi — artikel 2, stk. 7, litra a), i forordning (EF) nr. 1225/2009 — reglen om den lavest mulige told — artikel 9, stk. 4, i forordning nr. 1225/2009 — begrundelsespligt)

15

2016/C 441/19

Sag T-367/14: Rettens dom af 18. oktober 2016 — August Storck mod EUIPO — Chiquita Brands (Fruitfuls) (EU-varemærker — fortabelsessag — EU-ordmærket Fruitfuls — reel brug — artikel 51, stk. 1, litra a), og stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009)

15

2016/C 441/20

Sag T-418/14: Rettens dom af 18. oktober 2016 — Sina Bank mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af pengemidler — annullationssøgsmål — søgsmålsfrist — tilpasning af påstandene — antagelse til realitetsbehandling — begrundelsespligt — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse — åbenbart urigtigt skøn — begrænsning af annullationens tidsmæssige virkninger)

16

2016/C 441/21

Sag T-824/14: Rettens dom af 18. oktober 2016 — Eveready Battery Company mod EUIPO — Hussain m.fl. (POWER EDGE) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om registrering af EU-figurmærket POWER EDGE — det ældre EU-ordmærke EDGE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — reel brug af det ældre varemærke — artikel 15, stk. 1 og artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009)

17

2016/C 441/22

Sag T-56/15: Rettens dom af 18. oktober 2016 — Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft mod EUIPO (BRAUWELT) (EU-varemærker — ansøgning om EU-ordmærket BRAUWELT — absolutte registreringshindringer — beskrivende karakter — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — fornødent særpræg opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 — retten til at blive hørt — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009)

18

2016/C 441/23

Sag T-776/15: Rettens dom af 18. oktober 2016 — Meissen Keramik mod EUIPO (MEISSEN KERAMIK) (EU-varemærker — EU-figurmærket MEISSEN KERAMIK — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)

19

2016/C 441/24

Sag T-662/16: Sag anlagt den 12. september 2016 — Gall Pharma mod EUIPO — Pfizer (Styriagra)

19

2016/C 441/25

Sag T-667/16 P: Appel iværksat den 19. september 2016 af Pieter De Meyer m.fl. til prøvelse af Personalerettens dom af 20. juli 2016 i sag F-113/15, Adriaen m.fl. mod Kommissionen

20

2016/C 441/26

Sag T-668/16 P: Appel iværksat den 19. september 2016 af HL til prøvelse af Personalerettens dom af 20. juli 2016 i sag F-112/15, HL mod Kommissionen

22

2016/C 441/27

Sag T-681/16: Sag anlagt den 23. september 2016 — Henkel Electronic Materials (Belgium) mod Kommissionen

23

2016/C 441/28

Sag T-682/16: Sag anlagt den 23. september 2016 — Frankrig mod Kommissionen

24

2016/C 441/29

Sag T-689/16: Sag anlagt den 24. september 2016 — PL mod Kommissionen

25

2016/C 441/30

Sag T-691/16: Sag anlagt den 26. september 2016 — Evolution-Engenharia mod Kommissionen

26

2016/C 441/31

Sag T-692/16: Sag anlagt den 27. september 2016 — CJ mod ECDC

26

2016/C 441/32

Sag T-693/16 P: Appel iværksat den 28. september 2016 af HG til prøvelse af Personalerettens dom af 19. juli 2016 i sag F-149/15, HG mod Kommissionen

27

2016/C 441/33

Sag T-695/16 P: Appel iværksat den 29. september 2016 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 20. juli 2016 i sag F-104/15, U (*1) mod Kommissionen

28

2016/C 441/34

Sag T-698/16: Sag anlagt den 23. september 2016 — Trasta Komercbanka m.fl. mod ECB

29

2016/C 441/35

Sag T-702/16 P: Appel iværksat den 30. september 2016 af José Barroso Truta, Marc Forli Calogero Galante og Bernard Gradel til prøvelse af Personalerettens dom af 20. juli 2016 i sag F-126/15, Barroso Truta m.fl. mod Domstolen

30

2016/C 441/36

Sag T-715/16: Sag anlagt den 7. oktober 2016 — Pebagua mod Kommissionen

31

2016/C 441/37

Sag T-717/16: Sag anlagt den 4. oktober 2016 — Waldhausen mod EUIPO (Gengivelse af et hestehoveds silhuet)

31

2016/C 441/38

Sag T-719/16: Sag anlagt den 7. oktober 2016 — Berliner Stadtwerke GmbH mod EUIPO (berlinWärme)

32

2016/C 441/39

Sag T-720/16: Sag anlagt den 10. oktober 2016 — ARFEA mod Kommissionen

32

2016/C 441/40

Sag T-724/16 P: Appel iværksat den 12. oktober 2016 af Giorgio Cocchi og Nicola Falcione til prøvelse af Personalerettens kendelse af 2. august 2016 i sag F-134/11, Cocchi og Falcione mod Kommissionen

34


(*1)Inden for rammerne af beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er der fjernet information.

 


DA

 

På grund af beskyttelse af personoplysninger og/eller fortrolighed kan enkelte af denne udgaves informationer ikke længere offentliggøres. Derfor er der offentliggjort en ny autentisk udgave.

Top