EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 410, 7. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 410

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
7. november 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 410/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 410/02

Sag C-432/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanien) den 2. august 2016 — Carolina Minayo Luque mod Quitxalla Stars, S.L. og Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Sag C-433/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte suprema di cassazione (Italien) den 3. august 2016 — Bayerische Motoren Werke AG mod Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Sag C-443/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanien) den 8. august 2016 — Francisco Rodrigo Sanz mod Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Sag C-444/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d'appel de Mons (Belgien) den 8. august 2016 — Immo Chiaradia SPRL mod État Belge

5

2016/C 410/06

Sag C-445/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour d’appel de Mons (Belgien) den 8. august 2016 — Docteur De Bruyne SPRL mod État belge

6

2016/C 410/07

Sag C-446/16 P: Appel iværksat den 9. august 2016 af Kohrener Landmolkerei GmbH og DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 8. juni 2016 i sag T-178/15, Kohrener Landmolkerei GmbH og DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH mod Kommissionen

7

2016/C 410/08

Sag C-449/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Corte d’appello di Genova (Italien) den 11. august 2016 — Kerly Del Rosario Martinez Silva mod Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) og Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Sag C-463/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 17. august 2016 — Stadion Amsterdam CV mod Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Sag C-489/16: Sag anlagt den 9. september 2016 — Europa-Kommissionen mod Storhertugdømmet Luxembourg

9

 

Retten

2016/C 410/11

Sag T-309/10 RENV: Rettens dom af 28. september 2016 — Klein mod Kommissionen (Ansvar uden for kontraktforhold — direktiv 93/42/EØF — harmoniseret ordning om sikkerhed og beskyttelse af sundheden for patienter, brugere og tredjemand med hensyn til brug af medicinsk udstyr — artikel 8 — underretning om en afgørelse om forbud mod markedsføring — Kommissionens manglende stillingtagen — artikel 18 — unødig EF-mærkning — skade — tilstrækkeligt kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, som tillægger borgerne rettigheder — årsagsforbindelse)

10

2016/C 410/12

Sag T-363/14: Rettens dom af 21. september 2016 — Secolux mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende et udbud af en offentlig tjenesteydelseskontrakt — afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet — undtagelse vedrørende beskyttelse af forretningsmæssige interesser — undtagelse om beskyttelse af beslutningsprocessen — delvis aktindsigt — tungtvejende offentlig interesse — begrundelsespligt)

10

2016/C 410/13

Sag T-435/14: Rettens dom af 22. september 2016 — Tose’e Ta’avon Bank mod Rådet for Den Europæiske Union (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med henblik på at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — ulovlighedsindsigelse — tildeling af gennemførelsesbeføjelse til Rådet — kriterium vedrørende de enheder, som yder støtte til den iranske regering — retlig fejl — faktisk vildfarelse — begrundelsespligt — proportionalitet — grundlæggende rettigheder)

11

2016/C 410/14

Sag T-437/14: Rettens dom af 28. september 2016 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen (EUGFL, Garantisektionen — EGFL og ELFUL — udgifter, der er udelukket fra finansiering — integreret system for forvaltning og kontrol — nedsættelse af eller udelukkelse fra betalinger ved misligholdelse af krydsoverensstemmelsesreglerne — fast finansiel korrektion, der vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med de interne retningslinjer, som er vedtaget på området — bevisbyrde — fortolkning af bilag II til forordning (EF) nr. 73/2009)

12

2016/C 410/15

Sag T-632/14: Rettens dom af 22. september 2016 — Intercon mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — Kommissionens afgørelse om at kræve et beløb udbetalt til sagsøgeren tilbagebetalt — tvistens kontraktmæssige karakter — artikel 44, stk. 1, litra c), og stk. 5a, i Rettens procesreglement af 2. maj 1991 — antagelse til realitetsbehandling — revisionens omfang — dokumenter og bemærkninger, der indgives efter den pålagte frists udløb)

12

2016/C 410/16

Sag T-206/15: Rettens dom af 22. september 2016 — Intercon mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) — tilskudsaftale vedrørende projektet »Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human« — Kommissionens afgørelse om at kræve en del af de udbetalte beløb tilbagebetalt — afvisning — artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement af 2. maj 1991 — dokumenter og bemærkninger, der indgives efter den pålagte frists udløb)

13

2016/C 410/17

Sag T-228/15: Rettens dom af 22. september 2016 — Grupo de originación y análisis mod EUIPO — Bankinter (BK PARTNERS) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket BK PARTNERS — ældre nationalt ord- og figurmærke bk. — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

14

2016/C 410/18

Sag T-237/15: Rettens dom af 22. september 2016 — Łabowicz mod EUIPO — Pure Fishing (NANO) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket NANO — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 52, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009)

14

2016/C 410/19

Sag T-362/15: Rettens dom af 28. september 2016 — Lacamanda Group mod EUIPO — Woolley (HENLEY) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket HENLEY — det ældre ordmærke registreret i Det Forenede Kongerige og det ældre EU-ordmærke HENLEYS — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 — utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé)

15

2016/C 410/20

Sag T-400/15: Rettens dom af 28. september 2016 — Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto mod EUIPO — University College London (CITRUS SATURDAY) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket CITRUS SATURDAY — ældre nationalt ordmærke CITRUS — for sen fremlæggelse af dokumenter — skønsbeføjelse i medfør af artikel 76, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 — regel 19 og regel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95)

15

2016/C 410/21

Sag T-449/15: Rettens dom af 27. september 2016 — Satkirit Holdings mod EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvo) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket luvo — ældre EU-ordmærk luvo — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem varerne og tjenesteydelserne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

16

2016/C 410/22

Sag T-450/15: Rettens dom af 27. september 2016 — Satkirit Holdings mod EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvoworld) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket luvoworld — det ældre EU-ordmærke luvo — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — varer og tjenesteydelser af lignende art — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2016/C 410/23

Sag T-476/15: Rettens dom af 28. september 2016 — European Food mod EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket FITNESS — absolutte registreringshindringer — mangel på fornødent særpræg — bekrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra b) og c), artikel 52, stk. 1, litra a), og artikel 76 i forordning (EF) nr. 207/2009 — regel 37, litra b), nr. iv), og regel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95 — fremlæggelse af beviser for første gang for appelkammeret)

17

2016/C 410/24

Sag T-512/15: Rettens dom af 22. september 2016 — Sun Cali mod EUIPO — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) (EU-varemærke — ugyldighedssag — EU-figurmærket SUN CALI — det ældre nationale figurmærke CaLi co — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 — repræsentation for appelkammeret — regulær industriel eller kommerciel virksomhed i Unionen — økonomisk sammenhørende juridiske personer — artikel 92, stk. 3, i forordning nr. 207/2009)

18

2016/C 410/25

Sag T-539/15: Rettens dom af 28. september 2016 — LLR-G5 mod EUIPO — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 — de ældre internationale ordmærker Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 og Silicium Organique G5 — relativ registreringshindring — risisko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

19

2016/C 410/26

Sag T-684/15 P: Rettens dom af 22. september 2016 — Weissenfels mod Parlamentet (Appel — personalesag — tjenestemænd — ansvar uden for kontraktforhold — Personalerettens upartiskhed — personoplysninger)

19

2016/C 410/27

Sag T-750/15: Rettens kendelse af 22. september 2016 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft m.fl. mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — vedvarende energi — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder (EEG-loven af 2014) — støtte til el fra vedvarende energikilder og reduceret EEG-afgift for energiintensive forbrugere — afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked — annullationssøgsmål — manglende retlig interesse — afvisning)

20

2016/C 410/28

Sag T-761/15: Rettens kendelse af 13. september 2016 — Sogepa mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — krystalglas — støtte i form af et lån — afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked — forpligtelse til at tilbagesøge støtte ydet til en virksomhed under konkurs — manglende overholdelse af formkrav — afvisning)

20

2016/C 410/29

Sag T-78/16: Rettens kendelse af 16. september 2016 — Sartour mod Parlamentet (Offentlige tjenesteydelser — koncession på levering af mad i en bygning, der anvendes af Parlamentet — afvisning af en tilbudsgivers bud og tildeling af kontrakten til en anden tilbudsgiver — annullation af udbud — ufornødent at træffe afgørelse)

21

2016/C 410/30

Sag T-256/16 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. september 2016 — Niculae m.fl. mod Rumænien m.fl. (Særlige rettergangsformer — søgsmålet i hovedsagen ikke taget til følge — ufornødent at træffe afgørelse)

21

2016/C 410/31

Sag T-632/16: Sag anlagt den 2. september 2016 — Haeberlen mod ENISA

22

2016/C 410/32

Sag T-647/16: Sag anlagt den 15. september 2016 — Camerin mod Parlamentet

23

2016/C 410/33

Sag T-651/16: Sag anlagt den 14. september 2016 — Crocs mod EUIPO — Gifi Diffusion (Footwear)

23

2016/C 410/34

Sag T-657/16: Sag anlagt den 17. september 2016 — Márquez Alentà mod EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (Gengivelse af en myre)

24

2016/C 410/35

Sag T-666/16 P: Appel iværksat den 20. september 2016 af Carlo De Nicola til prøvelse af Personalerettens dom af 21. juli 2016 i sag F-100/15, De Nicola mod EIB

25

2016/C 410/36

Sag T-669/16 P: Appel iværksat den 21. september 2016 af Carlo De Nicola til prøvelse af Personalerettens dom af 21. juli 2016 i sag F-82/15, De Nicola mod EIB

25

2016/C 410/37

Sag T-670/16: Sag anlagt den 16. september 2016 — Digital Rights Ireland mod Kommissionen

26

2016/C 410/38

Sag T-672/16: Sag anlagt den 21. september 2016 – C=Holdings mod EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Sag T-675/16: Sag anlagt den 22. september 2016 — Wirecard mod EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Sag T-676/16: Sag anlagt den 22. september 2016 — Wirecard mod EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Sag T-683/16: Sag anlagt den 21. september 2016 — KUKA Systems mod EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Sag T-684/16: Sag anlagt den 23. september 2016 — Ciarko spólka z ograniczona odpowiedzialnościa mod EUIPO — Maan (Emhætte)

30

2016/C 410/43

Sag T-685/16: Sag anlagt den 22. september 2016 — Jiménez Gasalla mod EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Sag T-687/16: Sag anlagt den 23. september 2016 — Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mod EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Sag T-688/16: Sag anlagt den 28. september 2016 — Janssen-Cases mod Kommissionen

32

2016/C 410/46

Sag T-370/13: Rettens kendelse af 7. september 2016 — Gemeente Eindhoven mod Kommissionen

32

2016/C 410/47

Sag T-446/15: Rettens kendelse af 19. september 2016 — Indecopi mod EUIPO — Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Sag T-447/15: Rettens kendelse af 19. september 2016 — Indecopi mod EUIPO — Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Sag T-463/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Almashreq Investment Fund mod Rådet

33

2016/C 410/50

Sag T-464/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Othman mod Rådet

33

2016/C 410/51

Sag T-465/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Makhlouf mod Rådet

33

2016/C 410/52

Sag T-466/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Makhlouf mod Rådet

34

2016/C 410/53

Sag T-467/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Drex Technologies mod Rådet

34

2016/C 410/54

Sag T-468/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Souruh mod Rådet

34

2016/C 410/55

Sag T-469/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Bena Properties mod Rådet

34

2016/C 410/56

Sag T-470/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Cham mod Rådet

34

2016/C 410/57

Sag T-471/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Syriatel Mobile Telecom mod Rådet

35

2016/C 410/58

Sag T-705/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Syriatel Mobile Telecom mod Rådet

35

2016/C 410/59

Sag T-706/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Makhlouf mod Rådet

35

2016/C 410/60

Sag T-707/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Souruh mod Rådet

35

2016/C 410/61

Sag T-708/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Cham et Bena Properties mod Rådet

35

2016/C 410/62

Sag T-709/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Almashreq Investment Fund mod Rådet

36

2016/C 410/63

Sag T-710/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Drex Technologies mod Rådet

36

2016/C 410/64

Sag T-711/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Othman mod Rådet

36

2016/C 410/65

Sag T-714/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Makhlouf mod Rådet

36

2016/C 410/66

Sag T-9/16: Rettens kendelse af 6. september 2016 — Skechers USA France mod EUIPO — IM Production (Sko)

36

2016/C 410/67

Sag T-237/16: Rettens kendelse af 13. september 2016 — NI mod EDPS

37

 

Retten for EU-Personalesager

2016/C 410/68

Sag F-61/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juni 2016 — Stepien og Animali mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — akt, der ikke indeholder et klagepunkt — afvisning — anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes — procesreglementets artikel 8)

38

2016/C 410/69

Sag F-75/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juni 2016 — Wille og Skovsboell mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — akt, der ikke indeholder et klagepunkt — afvisning af søgsmålet — anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes — procesreglementets artikel 83)

38

2016/C 410/70

Sag F-152/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juni 2016 — Poniskaitis mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — akt, der ikke indeholder et klagepunkt — afvisning af søgsmålet — anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes — procesreglementets artikel 83)

39

2016/C 410/71

Sag F-39/15: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juni 2016 — Marinozzi mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — akt, der ikke indeholder et klagepunkt — afvisning af søgsmålet — anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes — procesreglementets artikel 83)

40

2016/C 410/72

Sag F-87/15: Kendelse afsagt af Personaleretten den 6. juni 2016 — Matzke mod Kommissionen

40


DA

 

Top