EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:364:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 364, 3. oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 364

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
3. oktober 2016


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 364/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

 

Retten

2016/C 364/02

Sager overført til Retten den 1. september 2016

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 364/03

Sag C-514/15 P: Domstolens kendelse (Sjette) af 7. juli 2016 — HIT Groep BV mod Europa-Kommissionen (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — konkurrence — karteller — det europæiske marked for forspændingsstål — forordning (EF) nr. 1/2003 — artikel 23, stk. 2 — beregningen af bødens størrelse — bødeloftet — den samlede omsætning i »det foregående regnskabsår« — henvisning til et andet regnskabsår end det, der gik forud for vedtagelsen af den omtvistede afgørelse — proportionalitetsprincippet)

9

2016/C 364/04

Sag C-404/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungarn) den 19. juli 2016 — Lombard Ingatlan Lizing Zrt. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

9

2016/C 364/05

Sag C-411/16 P: Appel iværksat den 22. juli 2016 af Holistic Innovation Institute, SLU til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 12. maj 2016 i sag T-468/14, Holistic Innovation Institute mod Kommissionen

10

2016/C 364/06

Sag C-434/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 4. august 2016 — Peter Nowak mod Data Protection Commissioner

11

2016/C 364/07

Sag C-439/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarien) den 5. august 2016 — straffesag mod Emil Milev

12

2016/C 364/08

Sag C-287/15: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Fjerde Afdeling den 12. juli 2016 — Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl mod Abbanoa SpA, proscesdeltager: Consorzio Stabile CSI — Consorzio Servizi Integrati Soc. cons. arl, Procelli Costruzioni Srl, Bondini Srl og Assisi Strade Srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien)

12

 

Retten

2016/C 364/09

Sag T-297/16 P: Appel iværksat den 9. juni 2016 af Valéria Anna Gyarmathy til prøvelse af Personalerettens dom af 18. maj 2015 i sag F-79/13, Gyarmathy mod EMCDDA

13

2016/C 364/10

Sag T-381/16: Sag anlagt den 13. juli 2016 — Düll mod EUIPO — Cognitect (DaToMo)

14

2016/C 364/11

Sag T-390/16: Sag anlagt den 22. juli 2016 — Grupo Osborne mod EUIPO — Ostermann (DONTORO dog friendship)

15

2016/C 364/12

Sag T-393/16: Sag anlagt den 25. juli 2016 — Omnicom International Holdings mod EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)

16

2016/C 364/13

Sag T-394/16: Sag anlagt den 25. juli 2016 — Omnicom International Holdings mod EUIPO — eBay (DATABAY)

16

2016/C 364/14

Sag T-406/16: Sag anlagt den 22. juli 2016 — Dogg Label mod EUIPO — Chemoul (JAPRAG)

17

2016/C 364/15

Sag T-411/16: Sag anlagt den 31. juli 2016 — Syriatel Mobile Telecom mod Rådet

18

2016/C 364/16

Sag T-412/16: Sag anlagt den 31. juli 2016 — Bena Properties mod Rådet

19

2016/C 364/17

Sag T-413/16: Sag anlagt den 31. juli 2016 — Cham mod Rådet

19

2016/C 364/18

Sag T-414/16: Sag anlagt den 31. juli 2016 — Drex Technologies mod Rådet

20

2016/C 364/19

Sag T-415/16: Sag anlagt den 31. juli 2016 — Almashreq Investment Fund mod Rådet

20

2016/C 364/20

Sag T-416/16: Sag anlagt den 31. juli 2016 — Othman mod Rådet

21

2016/C 364/21

Sag T-426/16: Sag anlagt den 2. august 2016 — Perfumes y Aromas Artesanales mod EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)

21

2016/C 364/22

Sag T-432/16: Sag anlagt den 26. juli 2016 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik mod EUIPO (медведь)

22

2016/C 364/23

Sag T-440/16: Sag anlagt den 5. august 2016 — Souruh mod Rådet

23

2016/C 364/24

Sag T-441/16: Sag anlagt den 5. august 2016 — Tetra Pharm (1997) mod EUIPO — Sebapharma (SeboCalm)

23

2016/C 364/25

Sag T-445/16: Sag anlagt den 5. august 2016 — Schniga mod OCVV (Gala Schnico)

24

2016/C 364/26

Sag T-449/16: Sag anlagt den 10. august 2016 — sheepworld mod EUIPO (Bester Opa)

25

2016/C 364/27

Sag T-450/16: Sag anlagt den 10. august 2016 — sheepworld mod EUIPO (Beste Freunde)

25

2016/C 364/28

Sag T-451/16: Sag anlagt den 10. august 2016 — sheepworld mod EUIPO (Bester Papa)

26

2016/C 364/29

Sag T-452/16: Sag anlagt den 10. august 2016 — sheepworld mod EUIPO (Beste Freundin)

26

2016/C 364/30

Sag T-454/16: Sag anlagt den 5. august 2016 — Arrigoni mod EUIPO — Arrigoni Formaggi (Arrigoni Valtaleggio)

27

2016/C 364/31

Sag T-457/16: Sag anlagt den 16. august 2016 — Aldi Einkauf mod EUIPO — Schwamm & Cie. (Le Coq de France)

28

 

Retten for EU-Personalesager

2016/C 364/32

Sag F-9/12 RENV: Personalerettens dom (enedommer) af 21. juli 2016 — CC mod Parlamentet (Personalesag — hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse — erstatningssøgsmål — ansvar uden for kontraktforhold — fejl begået i forbindelse med administrationen af listen over egnede ansøgere — almindelig udvælgelsesprøve — meddelelse om udvælgelsesprøve EUR/A/151/98 — ligebehandling — foranstaltninger til opfyldelse af dommen [fortroligt] — undersøgelse foretaget af Den Europæiske Ombudsmand)

29

2016/C 364/33

Sag F-130/14: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juli 2016 — Earlie mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemand — tidligere tjenestemand — indeholdelse i alderspensionen — underholdsbidrag til den tidligere tjenestemands tidligere hustru — kendelse om udlæg vedtaget af en national retsinstans — ophævelse af udlæg — ny kendelse, som pålægger den tidligere tjenestemand at give Parlamentet instruks om at udbetale underholdsbidraget til hans tidligere hustru — overensstemmende instrukser fra den tidligere tjenestemand — efterfølgende instrukser fra den tidligere tjenestemand om at indstille udbetalingerne til hans tidligere hustru — Parlamentets afslag herpå — familieret — den nationale rets enekompetence — pligt til loyalt samarbejde)

29

2016/C 364/34

Sag F-48/15: Personalerettens dom (enedommer) af 18. juli 2016 — SD (*1) mod EUIPO (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelse — bedømmelsesåret 2013 — bedømmelsesrapport — åbenbart urigtigt skøn — genopretningsplan — bebyrdende retsakt — formaliteten)

30

2016/C 364/35

Sag F-67/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. juli 2016 — Opreana mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansat — midlertidigt ansat, der beklæder en fast stilling — ingen forlængelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt — graviditet — akt, der indeholder et klagepunkt — ophavsmanden til den bebyrdende retsakt inkompetent — retten til at blive hørt — omsorgspligt)

31

2016/C 364/36

Sag F-82/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2016 — De Nicola mod EIB (Personalesag — EIB’s ansatte — sygeforsikring — afslag på godtgørelse af lægeudgifter — laserterapi — behandlingen ikke videnskabeligt godkendt — nærmere bestemmelser for udpegning af en uafhængig læge — registret over kompetente læger — udtalelse fra den uafhængige læge — omfanget af domstolsprøvelsen — begrundelsen for afslag på godtgørelse — interne bestemmelser på området for sygeforsikring — formålet med laserterapien — smertelindrende virkninger — forudgående tilladelse fra den rådgivende læge — økonomisk tab — for tidlige konklusioner — ikke-økonomisk tab — ikke angivet beløb — afvisning)

31

2016/C 364/37

Sag F-91/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2016 — AV mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansat — ansættelse — lægeundersøgelse forud for ansættelsen — ufuldstændige oplysninger i forbindelse med lægeundersøgelsen — lægeligt forbehold — anvendelse af det lægelige forbehold med tilbagevirkende kraft — ingen tildeling af invaliditetsydelse — annullation — opfyldelse af en dom fra Retten)

32

2016/C 364/38

Sag F-100/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2016 — De Nicola mod EIB (Personalesag — EIB’s ansatte — bedømmelse — bedømmelsesrapport 2013 — appeludvalgets afgørelse)

33

2016/C 364/39

Sag F-104/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — U (*1) mod Kommissionen (Personalesag — efterladtepension — artikel 18 og 20 i bilag VIII til vedtægten — længstlevende ægtefælle efter en tidligere tjenestemand — betingelser for tildeling — andet ægteskab — ligebehandling af tjenestemænd)

33

2016/C 364/40

Sag F-112/15: Personalerettens dom (enedommer) af 20. juli 2016 — HL mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — vedtægtens artikel 45 — forfremmelsesåret 2014 — almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45 — liste over de tjenestemænd, der foreslås forfremmet af generaldirektørerne og kontorcheferne — sagsøgeren ikke opført herpå — mulighed for at anfægte listen over de tjenestemænd, der foreslås forfremmet, for det paritetiske forfremmelsesudvalg — sammenligning af fortjenesternes hos de forfremmelsesværdige tjenestemænd — udtalelse vedtaget af en paritetisk instans — begrundelsespligt)

34

2016/C 364/41

Sag F-113/15: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. juli 2016 — Adriaen m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — vedtægtens artikel 45 — forfremmelsesåret 2014 — almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45 — liste over tjenestemænd, som har fået tilsagn om forfremmelse af generaldirektørerne og lederne i tjenestegrenene — udeladelse af navnene på sagsøgerne — mulighed for at anfægte listerne over de tjenestemænd, der foreslås forfremmet over for det rådgivende forfremmelsesudvalg — sammenligning af fortjenesterne hos de tjenestemænd, som kan forfremmes — udtalelser vedtaget af et udvælgelsesorgan — begrundelsespligt)

35

2016/C 364/42

Sag F-123/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — GY mod Kommissionen (Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve — meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/293/14 — utilstrækkeligt antal points ved prøven »Talent screener« — ingen adgang til assessmentcentret — afslag på ansøgningen om fornyet bedømmelse)

35

2016/C 364/43

Sag F-125/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2016 — HB mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelsesåret 2014 — vedtægtens artikel 45, stk. 1 — sammenligning af fortjenester — bedømmelsesrapporter for 2011 og 2012 — fravær i flere måneder på grund af barselsorlov i 2013 — bedømmelsesrapport, som ikke indeholder væsentlige bedømmelser for det pågældende år — afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren i 2014 — begrundelsespligt — sammenligning af fortjenester — ingen anbefaling fra det paritetiske forfremmelsesudvalg — aktindsigt i sagsøgerens individuelle elektroniske sagsakter — det paritetiske forfremmelsesudvalgs sammensætning — forskelsbehandling på grundlag af køn — ikke-økonomisk skade)

36

2016/C 364/44

Sag F-126/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — Barroso Truta m.fl. mod Domstolen (Personalesag — kontraktansatte — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførslen til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent tidligere i henhold til nationale ordninger — ansættelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — opfordring til at kontakte administrationen med henblik på at få en forklaring og at drøfte det hensigtsmæssige i at foretage overførslerne — de ansattes accept af at overføre deres nationale pensionsrettigheder uden forudgående aftale med ansættelsesmyndigheden — overførslernes endelige karakter — efterfølgende opdagelse af reglen om »eksistensminimum« — artikel 77, fjerde afsnit, i vedtægten — pligt til at udvise omhu — ansættelsesmyndighedens angiveligt utilstrækkelige oplysninger i forbindelse med fremsendelsen af forslagene om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — erstatningssøgsmål — manglende overholdelse af kravene i forbindelse med den administrative fase — afvisning)

37

2016/C 364/45

Sag F-127/15: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. juli 2016 — Pinto Ferreira mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — disciplinær sanktion — artikel 9, stk. 2, i bilag IX til vedtægten — fradrag i pensionen — ikke tilladt ekstern virksomhed — ingen ansøgning om forudgående godkendelse)

37

2016/C 364/46

Sag F-131/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. juli 2016 — Stips mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansat aflønnet over forsknings- og investeringsbevillingerne — artikel 2, litra d), i ansættelsesvilkårene — tidsubegrænset kontrakt — omklassificering til en højere lønklasse — omklassificeringen i 2013 — afslutning af bedømmelsesåret efter den 1. januar 2014 — ikrafttrædelse af forordning nr. 1023/2013 — de nærmere betingelser for adgang til lønklasse AD 13 — analog anvendelse af vedtægtens artikel 45, stk. 1, og af bilag I, afsnit A, punkt 1, til vedtægten — afvisning af at omklassificere en midlertidig ansat i lønklasse AD 12 — egnet til omklassificering — retssikkerhedsprincippet og princippet om forbud mod tilbagevirkende kraft — retten til en god forvaltning)

38

2016/C 364/47

Sag F-132/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — HC mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansatte — flere på hinanden følgende ansættelser i henhold til forskellige vedtægter ved flere EU-institutioner — afbrydelse ved en arbejdsløshedsperiode — fortsat tilknytning til Unionens fælles sygeforsikringsordning — ny ansættelse — artikel 13 i ansættelsesvilkårene — lægeundersøgelse forud for ansættelsen — artikel 32 i ansættelsesvilkårene — den berørtes manglende oplysning om en sygdom, som han allerede led af — ansættelsesmyndighedens efterfølgende opdagelse — anvendelse med tilbagevirkende kraft af et lægeligt forbehold på en varighed af fem år — indsigelse — indbringelse af sagen for invaliditetsudvalget — loyalitetspligt — ansættelsesmyndighedens afgørelse om at udelukke den ansatte fra enhver ansættelse ved institutionen i en periode på seks år)

39

2016/C 364/48

Sag F-136/15: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. juli 2016 — HD mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — aflønning — husstandstillæg — uddannelsestillæg — betingelser for tildeling — vedtægtens artikel 67, stk. 2 — tilskud af lignende art, som modtages fra anden side, fratrækkes — vedtægtens artikel 85 — tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb)

40

2016/C 364/49

Sag F-147/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juli 2016 — Meryl mod Parlamentet (Personalesag — midlertidigt ansatte — afskedigelse — retten til at blive hørt)

40

2016/C 364/50

Sag F-149/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. juli 2016 — HG mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — tjenestemænd, der er udstationeret i et tredjeland — bolig stillet til rådighed af administrationen — forpligtelse til at tage bopæl der — disciplinærsag — disciplinær sanktion — artikel 9, stk. 1, litra c), i bilag IX til vedtægten — suspension af avancement til et højere løntrin — erstatning for tabet — vedtægtens artikel 22)

41

2016/C 364/51

Sag F-1/16: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. juli 2016 — WQ (*1) mod Parlamentet (Personalesag — tjenestemænd — certificeringsprocedure — bedømmelsesåret 2014 — sagsøgeren ikke opført på listen over tjenestemænd udvalgt til at deltage i uddannelsesprogrammet — vedtægtens artikel 45a)

41

2016/C 364/52

Sag F-134/11: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. august 2016 — Cocchi og Falcione mod Kommissionen (Personalesag — bistandspligt — vedtægtens artikel 24 — afslag på ansøgning om bistand — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — ansøgning om overførsel af pensionsrettigheder — tilbagetrækning af ansøgningen om overførsel af pensionsrettigheder under behandlingen heraf — ufornødent at træffe afgørelse om afslaget på ansøgningen om bistand)

42

2016/C 364/53

Sag F-112/12: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 — Bouvret m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til nationale pensionsordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — procesreglementets artikel 81 — søgsmålet åbenbart ubegrundet)

43

2016/C 364/54

Sag F-146/12: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. august 2016 — Mommer mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — ikke-bebyrdende retsakt — åbenbart afvisningsgrundlag)

43

2016/C 364/55

Sag F-23/13: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 — Mario Animali m.fl. mod Europa-Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — artikel 81 i procesreglementet — søgsmålet åbenbart ubegrundet)

44

2016/C 364/56

Sag F-39/13: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 — Sajewicz- Świackiewcz mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder erhvervet i henhold til andre ordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — artikel 81 i procesreglementet — søgsmålet åbenbart ubegrundet)

45

2016/C 364/57

Sag F-74/13: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. august 2016 — Mommer mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten vedrørende overførsel af pensionsrettigheder — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre pensionsordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — procesreglementets artikel 81 — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

45

2016/C 364/58

Sag F-94/13: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — Piessevaux mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder erhvervet før tiltrædelsen af Unionens tjeneste i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)

46

2016/C 364/59

Sag F-102/13: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. august 2016 — Urena de Poznanski mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder, som er erhvervet i henhold til andre pensionsordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af tjenesteår, hvorved anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — procesreglementets artikel 81 — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

47

2016/C 364/60

Sag F-119/13: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — Martens og Olsson mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder optjent før tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)

47

2016/C 364/61

Sag F-121/13: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 — Poniskaitis mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder erhvervet i henhold til andre ordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — artikel 81 i procesreglementet — søgsmålet åbenbart ubegrundet)

48

2016/C 364/62

Sag F-43/14: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 20. juli 2016 — Gaj mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — ikke-bebyrdende retsakt — anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes — procesreglementets artikel 83 — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet — procesreglementets artikel 81)

49

2016/C 364/63

Sag F-45/14: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — Esen mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder optjent før tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)

49

2016/C 364/64

Sag F-46/14: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — Hoeve mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder optjent inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — formalitetsindsigelse — begrebet akt, der indeholder et klagepunkt — artikel 83 i procesreglementet)

50

2016/C 364/65

Sag F-70/14 DISS: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 21. juli 2016 — Simon mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder optjent inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — begrebet bebyrdende retsakt — åbenbart afvisningsgrundlag — procesreglementets artikel 81)

51

2016/C 364/66

Sag F-108/14: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 20. juli 2016 — Belis mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — akt, der ikke indeholder et klagepunkt — afvisning — anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes — procesreglementets artikel 83)

51

2016/C 364/67

Sag F-117/14: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 — Cat mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — artikel 81 i procesreglementet — søgsmålet åbenbart ubegrundet)

52

2016/C 364/68

Sag F-133/14: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 — Poniskaitis mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — procesreglementets artikel 81 — åbenbart ugrundet søgsmål)

53

2016/C 364/69

Sag F-138/14: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 20. juli 2016 — Polizzi mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af nationale pensionsrettigheder — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — ikke-bebyrdende retsakt — afvisning af sagen — anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes — procesreglementets artikel 83)

53

2016/C 364/70

Sag F-28/15: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 1. august 2016 — Simon mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — artikel 81 i procesreglementet — søgsmålet åbenbart ubegrundet)

54

2016/C 364/71

Sag F-68/15: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 18. juli 2016 — Possanzini mod Frontex (Personalesag — ansatte i Frontex — midlertidigt ansat — ingen forlængelse af kontrakten baseret på sagsøgerens karriereudviklingsrapport for 2009 — bevis for notifikation af rapporten — foreligger ikke — Personalerettens annullation — opfyldelse af dommen — notifikationen af karriereudviklingsrapport — for sen udarbejdelse og fremsendelse af rapporten)

55

2016/C 364/72

Sag F-70/15: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. august 2016 — Polizzi mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansatte — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger — afgørelse om anerkendelse af godskrivningen af pensionsgivende tjenesteår, hvori anvendes de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til vedtægten — artikel 81 i procesreglementet — åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

55

2016/C 364/73

Sag F-103/15: Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 21. juli 2016 — Trampuz mod Kommissionen (Personalesag — social sikring — sygeforsikringsordning — opkrævning af forudbetalte lægelige udgifter — opfyldelse af en annullationsdom afsagt af Personaleretten — formalitetsindsigelse — manglende overholdelse af kravene til den administrative procedure — akt, der indeholder et klagepunkt — pensionsopgørelse — krav om klage — for sent indgivet — procesreglementets artikel 83)

56

2016/C 364/74

Sag F-143/15: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 18. juli 2016 — Dietrich mod Parlamentet (Personalesag — kontraktansat — opsigelse af kontrakt før tid — opsigelsesvarslets udløbsdato — udsættelse af opsigelsesvarslet — ny dato for opsigelsesvarslets udløb — akt, der ikke indeholder et klagepunkt — for sen klage — formalitetsindsigelse — åbenbart afvisningsgrundlag — procesreglementets artikel 83)

57

2016/C 364/75

Sag F-5/16: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 21. juli 2016 — Stanley mod Kommissionen (Personalesag — kontraktansat — ansøgning som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 1 — ansøgning om ændring af kontrakt — rimelig frist — foreligger ikke — åbenbart afvisningsgrundlag)

57

2016/C 364/76

Sag F-38/16: Sag anlagt den 28. juli 2016 — ZZ mod Parlamentet

58

2016/C 364/77

Sag F-93/15: Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. juli 2016 — HE mod Kommissionen

58


(*1)Information er fjernet eller erstattet inden for rammerne af beskyttelse af personoplysninger og/eller fortrolighed.(*1)Information er fjernet eller erstattet inden for rammerne af beskyttelse af personoplysninger og/eller fortrolighed.(*1)Information er fjernet eller erstattet inden for rammerne af beskyttelse af personoplysninger og/eller fortrolighed.

 


DA

 

På grund af beskyttelse af personoplysninger og/eller fortrolighed kan enkelte af denne udgaves informationer ikke længere offentliggøres. Derfor er der offentliggjort en ny autentisk udgave.

Top