Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:335:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 335, 12. september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 335

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
12. september 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 335/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 335/02

Sag C-648/13: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 30. juni 2016 — Europa-Kommissionen mod Republikken Polen (Traktatbrud — miljø — Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger — direktiv 2000/60/EF — overvågning af overfladevands økologiske og kemiske tilstand — vandområdeplaner)

2

2016/C 335/03

Sag C-200/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 30. juni 2016 — Silvia Georgiana Câmpean mod Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, nu Serviciul Fiscal Municipal Mediaș, og Administrația Fondului pentru Mediu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Sibiu — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — princippet om loyalt samarbejde — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet — national lovgivning, der fastsætter regler for tilbagebetaling med renter af afgifter, der er opkrævet med urette — fuldbyrdelse af domstolsafgørelser vedrørende sådanne tilbagebetalingsrettigheder, som følger af EU-retten — tilbagebetaling opdelt i rater over fem år — tilbagebetaling betinget af, at der foreligger midler opkrævet som en afgift — manglende mulighed for tvangsfuldbyrdelse)

3

2016/C 335/04

Sag C-288/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 30. juni 2016 — Silvia Ciup mod Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Timiș — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — princippet om loyalt samarbejde — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet — national lovgivning, der fastsætter regler for tilbagebetaling med renter af afgifter, der er opkrævet med urette — fuldbyrdelse af domstolsafgørelser vedrørende sådanne tilbagebetalingsrettigheder, som følger af EU-retten — tilbagebetaling opdelt i rater over fem år — tilbagebetaling betinget af, at der foreligger midler opkrævet som en afgift — manglende mulighed for tvangsfuldbyrdelse)

4

2016/C 335/05

Sag C-406/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 14. juli 2016 — Wrocław — Miasto na prawach powiatu mod Minister Infrastruktury i Rozwoju (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2004/18/EF — offentlige bygge- og anlægskontrakter — lovligheden af en forpligtelse, der er pålagt tilbudsgiverne, til at gennemføre en vis procentdel af kontrakten uden at anvende underentreprenører — forordning (EF) nr. 1083/2006 — generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden — forpligtelse for medlemsstaterne til at foretage en finansiel korrektion i forbindelse med de afslørede uregelmæssigheder — begrebet »uregelmæssighed« — behovet for en finansiel korrektion i tilfælde af manglende overholdelse af EU-retten på udbudsområdet)

5

2016/C 335/06

Forenede sager C-458/14 og C-67/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 14. juli 2016 — Promoimpresa srl (sag C-458/14) mod Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia og Mario Melis m.fl. (sag C-67/15) mod Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia og Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige udbud og etableringsfrihed — artikel 49 TEUF — direktiv 2006/123/EF — artikel 12 — koncessioner til statsejede maritime, sø- og flodarealer af økonomisk betydning — automatisk forlængelse — ingen udbudsprocedure)

6

2016/C 335/07

Sag C-476/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 7. juli 2016 — Citroën Commerce GmbH mod Zentralvereinigung des Kraftfahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 98/6/EF og direktiv 2005/29/EF — forbrugerbeskyttelse — reklameannonce med prisangivelse — begreberne »udbud til salg« og »prisen inklusive afgifter« — forpligtelse til at inkludere de obligatoriske yderligere omkostninger, der er forbundet med fragten af et motorkøretøj, i salgsprisen for dette køretøj)

6

2016/C 335/08

Sag C-486/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. juni 2016 — straffesag mod Piotr Kossowski (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — konvention om gennemførelse af Schengenaftalen — artikel 54 og artikel 55, stk. 1, litra a) — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 50 — princippet ne bis in idem — spørgsmålet, om en tiltalt person kan retsforfølges i en medlemsstat, efter at den straffesag, som er blevet iværksat mod den pågældende i en anden medlemsstat, er blevet opgivet af anklagemyndigheden, uden at der er blevet foretaget en grundig efterforskning — ingen bedømmelse af sagens realitet)

7

2016/C 335/09

Sag C-567/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. juli 2016 — Genentech Inc. mod Hoechst GmbH og Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d’appel de Paris — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — konkurrence — artikel 101 TEUF — ikke-eksklusiv licensaftale — patent — ingen krænkelse — pligt til betaling af en licensafgift)

8

2016/C 335/10

Sag C-614/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 5. juli 2016 — straffesag mod Atanas Ognyanov (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sofiyski gradski sad — Bulgarien) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 267 TEUF — artikel 94 i Domstolens procesreglement — indholdet af en anmodning om præjudiciel afgørelse — national bestemmelse, der foreskriver den nationale rets inhabilitet for at have tilkendegivet et foreløbigt standpunkt i anmodningen om præjudiciel anmodning ved at fastslå de faktiske og retlige omstændigheder — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47, andet afsnit, og artikel 48, stk. 1)

8

2016/C 335/11

Sag C-6/15: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. juli 2016 — TNS Dimarso NV mod Vlaams Gewest (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Raad van State — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige tjenesteydelseskontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 53, stk. 2 — tildelingskriterier — økonomisk mest fordelagtige bud — bedømmelsesmetode — vægtningsregler — den ordregivende myndigheds pligt til i udbuddet at præcisere vægtningen af tildelingskriterierne — pligtens omfang)

9

2016/C 335/12

Sag C-18/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. juli 2016 — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA og KBC Finance Ireland mod Fazenda Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 56 TEUF — fri udveksling af tjenesteydelser — restriktioner — skattelovgivning — beskatning af de oppebårne renter — forskelsbehandling mellem hjemmehørende finansielle institutioner og ikke-hjemmehørende finansielle institutioner)

10

2016/C 335/13

Sag C-19/15: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 14. juli 2016 — Verband Sozialer Wettbewerb eV mod Innova Vital GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht München I — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forbrugerbeskyttelse — forordning (EF) nr. 1924/2006 — ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer — artikel 1, stk. 2 — anvendelsesområde — fødevarer, der leveres i den foreliggende form til den endelige forbruger — anprisninger i en kommerciel meddelelse, der udelukkende er rettet til fagpersoner på sundhedsområdet)

10

2016/C 335/14

Sag C-46/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. juli 2016 — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA mod AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) (Præjudiciel forelæggelse — offentlige kontrakter — direktiv 2004/18/EF — artikel 48, stk. 2, litra a), nr. ii), andet led — de økonomiske aktørers tekniske formåen — direkte virkning — bevismidler — rangorden mellem den private købers attestering og tilbudsgivers ensidige erklæring — proportionalitetsprincippet — forbud mod at foretage væsentlige ændringer i de fastsatte bevisformer)

11

2016/C 335/15

Sag C-70/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juli 2016 — Emmanuel Lebek mod Janusz Domino (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Najwyższy — Polen) (Retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 34, nr. 2) — sagsøgte, der ikke giver møde — anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser — begrundelse for afslag — manglende forkyndelse i god tid af det indledende processkrift i sagen over for en udebleven sagsøgt — begrebet »anfægte« — anmodning om adgang til appel — forordning (EF) nr. 1393/2007 — artikel 19, stk. 4 — forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter — frist for behandling af anmodningen om adgang til appel)

12

2016/C 335/16

Sag C-97/15: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 14. juli 2016 — Sprengen/Pakweg Douane BV mod Staatssecretaris van Financiën (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hoge Raad der Nederlanden — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — den fælles toldtarif — kombineret nomenklatur — pos. 8471 og 8521 — forklarende bemærkninger — aftalen om handel med informationsteknologiprodukter — »screenplays«)

13

2016/C 335/17

Sag C-111/15: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 7. juli 2016 — Občina Gorje mod Republika Slovenija (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovenien) (Præjudiciel forelæggelse — fælles landbrugspolitik — forordning (EF) nr. 1698/2005 — forordning (EU) nr. 65/2011 — finansiering fra ELFUL — støtte til udvikling af landdistrikterne — regler for støtteberettigede operationer og udgifter — tidsmæssig betingelse — fuldstændig udelukkelse — nedsættelse af støtten)

13

2016/C 335/18

Sag C-115/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 30. juni 2016 — Secretary of State for the Home Department mod NA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (England og Wales) (afdelingen for civile sager), Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel anmodning — artikel 20 TEUF og 21 TEUF — direktiv 2004/38/EF — artikel 13, stk. 2, første afsnit, litra c) — forordning (EØF) nr. 1612/68 — artikel 12 — ret til ophold for familiemedlemmer til en unionsborger — ægteskab mellem en unionsborger og en tredjelandsstatsborger — vold i hjemmet — skilsmisse efter unionsborgerens udrejse — bevarelse af ret til ophold for den tredjelandsstatsborger, der har forældremyndigheden over fællesbørn, der er unionsborgere)

14

2016/C 335/19

Sag C-123/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 30. juni 2016 — Max-Heinz Feilen mod Finanzamt Fulda (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — frie kapitalbevægelser — arveafgift — en medlemsstats lovgivning, der foreskriver arveafgiftsnedsættelse, som finder anvendelse på arv, der indeholder aktiver, som allerede har været genstand for en arveoverførsel, i forbindelse med hvilken der blev opkrævet en sådan afgift i denne medlemsstat — restriktion — begrundelse — sammenhæng i afgiftsordningen)

15

2016/C 335/20

Sag C-134/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 30. juni 2016 — Lidl GmbH & Co. KG mod Freistaat Sachsen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sächsisches Oberverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 543/2008 — landbrug — fælles markedsordning — handelsnormer — fersk fjerkrækød i færdigpakninger — mærkningspligt til angivelse af den samlede pris og prisen pr. vægtenhed på færdigpakningen eller på en dertil fastgjort etiket — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 16 — frihed til at oprette og drive egen virksomhed — proportionalitet — artikel 40, stk. 2, andet afsnit, TEUF — forbud mod forskelsbehandling)

16

2016/C 335/21

Sag C-176/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 30. juni 2016 — Guy Riskin og Geneviève Timmermans mod État belge (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Liège — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — frie kapitalbevægelser — artikel 63 TEUF og 65 TEUF — artikel 4 TEU — direkte beskatning — beskatning af udbytte — bilateral dobbeltbeskatningsoverenskomst — tredjestat — anvendelsesområde)

16

2016/C 335/22

Sag C-178/15: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 30. juni 2016 — Alicja Sobczyszyn mod Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — tilrettelæggelse af arbejdstiden — direktiv 2003/88/EF — ret til årlig betalt ferie — lærere — rekreationsorlov — årlig ferie, der falder sammen med rekreationsorlov — ret til at afholde den årlige ferie på et andet tidspunkt)

17

2016/C 335/23

Sag C-187/15: Domstolens dom (Første Afdeling) af 13. juli 2016 — Joachim Pöpperl mod Land Nordrhein-Westfalen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 45 TEUF — arbejdskraftens frie bevægelighed — tjenestemand i en medlemsstat, som har forladt den offentlige tjeneste med henblik på at udøve beskæftigelse i en anden medlemsstat — national lovgivning, der i et sådant tilfælde indebærer tab af rettighederne til den alderspension, der er optjent i den offentlige forvaltning, og tilslutning til den almindelige alderspensionsforsikringsordning med tilbagevirkende gyldighed)

18

2016/C 335/24

Sag C-196/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. juli 2016 — Granarolo SpA mod Ambrosi Emmi France SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Paris — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — samarbejde på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 5, nr. 1) og 3) — værneting — begreberne »sager om kontraktforhold« og »sager om erstatning uden for kontrakt« — brat afbrydelse af mangeårigt forretningsforhold — erstatningssøgsmål — begreberne »salg af varer« og »levering af tjenesteydelser«)

18

2016/C 335/25

Sag C-205/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 30. juni 2016 — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP) mod Vasile Toma og Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Judecătoria Sibiu — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 47 — adgang til domstolsprøvelse — princippet om processuel ligestilling — ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet — procedure til tvangsfuldbyrdelse af en retsafgørelse om tilbagebetaling af en afgift, der er opkrævet i strid med EU-retten — offentlige myndigheders fritagelse for visse retsafgifter — Domstolens kompetence)

19

2016/C 335/26

Sag C-210/15 P: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 7. juli 2016 — Republikken Polen mod Europa-Kommissionen (Appel — EGFL og ELFUL — udgifter, som er udelukket fra EU-finansiering — forordning (EF) nr. 1257/1999 og nr. 1698/2005 — førtidspensionering af landmænd — endeligt ophør af kommerciel landbrugsvirksomhed)

20

2016/C 335/27

Sag C-222/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juli 2016 — Hőszig Kft. mod Alstom Power Thermal Services (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Pécsi Törvényszék — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — værnetingsklausul — retligt samarbejde i civile sager — retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 23 — klausul indsat i de almindelige forretningsbetingelser — parternes samtykke i disse betingelser — en sådan klausuls gyldighed og præcision)

20

2016/C 335/28

Sag C-230/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. juli 2016 — Brite Strike Technologies Inc. mod Brite Strike Technologies SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Rechtbank Den Haag — Nederlandene) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — forordning (EF) nr. 44/2001 — artikel 22, nr. 4) — retternes kompetence i tvister vedrørende intellektuel ejendomsret — artikel 71 — konventioner indgået af medlemsstaterne vedrørende særlige områder — Beneluxkonventionen om intellektuel ejendomsret — retternes kompetence i tvister vedrørende Beneluxvaremærker — artikel 350 TEUF)

21

2016/C 335/29

Sag C-270/15 P: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 30. juni 2016 — Kongeriget Belgien mod Europa-Kommissionen (Appel — de belgiske myndigheders støtte til finansiering af screeninger for overførbare spongiforme encephalopatier hos kvæg — selektiv fordel — afgørelse, der erklærer støtten uforenelig med det indre marked)

22

2016/C 335/30

Sag C-271/15 P: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 14. juli 2016 — Sea Handling SpA, under likvidation mod Europa-Kommissionen (Appel — retten til aktindsigt i EU-institutionernes dokumenter — forordning (EF) nr. 1049/2001 — artikel 4, stk. 2, tredje led — undtagelser til retten til aktindsigt — urigtig fortolkning — begrundelsespligt — dokumenter vedrørende en procedure for kontrol med statsstøtte — beskyttelse af formålet med inspektioner, undersøgelser og revision — generel formodning for, at undtagelsen til retten til aktindsigt finder anvendelse på samtlige dokumenter i sagen — rækkevidde af formodningen om fortrolighed — begæring om aktindsigt i en klage vedrørende en undersøgelsesprocedure — afslag — tungtvejende offentlig interesse)

22

2016/C 335/31

Sag C-335/15: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 14. juli 2016 — Maria Cristina Elisabetta Ornano mod Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato — Italien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — EF-traktatens artikel 119 (senere artikel 141 EF) — direktiv 75/117/EØF — lige løn til mænd og kvinder — artikel 1 — direktiv 92/85/EØF — foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer — artikel 11, nr. 2), litra b), og artikel 11, nr. 3) — national lovgivning, som fastsætter en godtgørelse til de almindelige dommere vedrørende de udgifter, som disse afholder i forbindelse med udøvelsen af deres hverv — ingen ret til denne godtgørelse for en almindelig dommer i tilfælde af en obligatorisk barselsorlov afholdt før den 1. januar 2005)

23

2016/C 335/32

Sag C-416/15: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 30. juni 2016 — Selena România Srl mod Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bucureşti — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — handelspolitik — forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 13 — omgåelse — gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 — åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina — antidumpingtold — gennemførelsesforordning (EU) nr. 437/2012 — afsendt fra Taiwan — indledning af en undersøgelse — gennemførelsesforordning (EU) nr. 21/2013 — udvidelse af antidumpingtolden — tidsmæssigt anvendelsesområde — princip om forbud mod tilbagevirkende gyldighed — EF-toldkodeksen — efterfølgende opkrævning af importafgifter)

24

2016/C 335/33

Sag C-447/15: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 7. juli 2016 — Ivo Muladi mod Krajský úřad Moravskoslezského kraje (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Krajský soud v Ostravě — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — transport — direktiv 2003/59/EF — pligt til at følge et grundlæggende kvalifikationskursus — artikel 4 — velerhvervede rettigheder — indehavere af kørekort udstedt inden de i artikel 4 fastsatte datoer — fritagelse for pligten til at følge et grundlæggende kvalifikationskursus — nationale regler, der fastsætter et yderligere krav om forudgående efteruddannelse af en varighed på 35 timer for at være omfattet af den omhandlede fritagelse)

25

2016/C 335/34

Sag C-464/15: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 30. juni 2016 — Admiral Casinos & Entertainment AG mod Balmatic Handelsgesellschaft mbH m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landesgericht Wiener Neustadt — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 56 TEUF — fri udveksling af tjenesteydelser — hasardspil — en medlemsstats lovgivning, der under trussel om strafferetlige sanktioner forbyder drift af spilleautomater med begrænset gevinst (kleines Glücksspiel) uden koncession fra den kompetente myndighed — restriktion — begrundelse — proportionalitet — bedømmelse af proportionaliteten på grundlag af såvel målet med lovgivningen på tidspunktet for vedtagelsen heraf som virkningerne af denne ved gennemførelsen heraf — virkninger, som er fastslået med sikkerhed empirisk)

25

2016/C 335/35

Sag C-494/15: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 7. juli 2016 — Tommy Hilfiger Licensing LLC m.fl. mod Delta Center a.s. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Nejvyšší soud České republiky — Den Tjekkiske Republik) (Præjudiciel forelæggelse — tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 2004/48/EF — håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder — begrebet mellemmand, hvis tjenesteydelser anvendes til at krænke en intellektuel ejendomsrettighed — forpagter af markedshaller, som udlejer salgssteder — mulighed for at pålægge denne forpagter et påbud — artikel 11)

26

2016/C 335/36

Sag C-85/16 P: Appel iværksat den 12. februar 2016 af Kenzo Tsujimoto til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 2. december 2015 i sag T-414/13, Kenzo Tsujimoto mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

27

2016/C 335/37

Sag C-86/16 P: Appel iværksat den 12. februar 2016 af Kenzo Tsujimoto til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 2. december 2015 i sag T-522/13, Kenzo Tsujimoto mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

28

2016/C 335/38

Sag C-88/16 P: Appel iværksat den 12. februar 2016 af European Dynamics Luxembourg SA og Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 2. december 2015 i sag T-553/13, European Dynamics Luxembourg og Evropaïki Dynamiki mod Fusion for Energy

30

2016/C 335/39

Sag C-218/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polen) den 19. april 2016 — Aleksandra Kubicka

30

2016/C 335/40

Sag C-277/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 17. maj 2016 — Polkomtel sp. z o.o. mod Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

30

2016/C 335/41

Sag C-278/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Aachen (Tyskland) den 19. maj 2016 — Frank Sleutjes

31

2016/C 335/42

Sag C-307/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 30. maj 2016 — Stanisław Pieńkowski mod Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

32

2016/C 335/43

Sag C-308/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 30. maj 2016 — Kozuba Premium Selection sp. z o. o. med hjemsted i Warszawa mod Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

32

2016/C 335/44

Sag C-309/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Østrig) den 31. maj 2016 — Corbin Opportunity Fund Lp m.fl.

33

2016/C 335/45

Sag C-330/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 10. juni 2016 — Piotr Zarski mod Andrzej Stadnicki

33

2016/C 335/46

Sag C-346/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Kehl (Tyskland) den 21. juni 2016 — straffesag mod C

34

2016/C 335/47

Sag C-349/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) den 24. juni 2016 — T.KUP SAS mod Belgische Staat

35

2016/C 335/48

Sag C-355/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 28. juni 2016 — Christian Picart mod Ministre des finances et des comptes publics

36

2016/C 335/49

Sag C-356/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgien) den 27. juni 2016 — straffesag mod Wamo BVBA og Luc Cecile Jozef Van Mol

36

2016/C 335/50

Sag C-357/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 28. juni 2016 — UAB »Gelvora« mod Valstybiné vartotojų teisių apsaugos tarnyba

37

2016/C 335/51

Sag C-358/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative (Luxembourg) den 24. juni 2016 — UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, m.fl.

38

2016/C 335/52

Sag C-359/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van Cassatie (Belgien) den 24. juni 2016 — Ömer Altun m.fl. og Absa NV m.fl. mod Openbaar Ministerie

38

2016/C 335/53

Sag C-365/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 4. juli 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) m.fl. mod Ministre des finances et des comptes publics

39

2016/C 335/54

Sag C-367/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 5. juli 2016 — Openbaar Ministerie mod Dawid Piotrowski

40

2016/C 335/55

Sag C-381/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil (Spanien) den 11. juli 2016 — Salvador Benjumea Bravo de Laguna mod Esteban Torras Ferrazzuolo

41

2016/C 335/56

Sag C-385/16 P: Appel iværksat den 11. juli 2016 af Sharif University of Technology til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 28. april 2016 i sag T-52/15, Sharif University of Technology mod Rådet for Den Europæiske Union

41

2016/C 335/57

Sag C-396/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenien) den 15. juli 2016 — T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o (under insolvensbehandling) mod Republikken Slovenien

42

 

Retten

2016/C 335/58

Sag T-347/14: Rettens kendelse af 12. juli 2016 — Yanukovych mod Rådet (Annullationssøgsmål — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — sagsøgerens navn omfattet — tilpasning af påstandene — sagsøgeren afgået ved døden — formaliteten — bevis for grundlaget for opførelsen på listen — åbenbart, at sagen skal tages til følge)

44

2016/C 335/59

Sag T-380/14: Rettens kendelse af 10. juni 2016 — Pshonka mod Rådet (Annullationssøgsmål — fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Ukraine — indefrysning af midler — liste over personer, enheder og organer, som er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer — sagsøgerens navn omfattet — søgsmålsfrist — formaliteten — bevis for grundlaget for opførelsen på listen — sager, der åbenbart skal tages til følge)

45

2016/C 335/60

Sag T-770/14: Rettens kendelse af 19. juli 2016 — Italien mod Kommissionen (EFRU — forordning (EF) nr. 1083/2006 — det grænseoverskridende samarbejdsprogram »Italien-Malta 2007-2013« — manglende overholdelse af frister — automatisk frigørelse — proportionalitet — princippet om samarbejde — partnerskabsprincippet — force majeure — begrundelsespligt — søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

46

2016/C 335/61

Sag T-368/15: Rettens kendelse af 14. juli 2016 — Alcimos Consulting mod ECB (Annullationssøgsmål — søgsmål om erstatning — afgørelser vedtaget af ECB’s Styrelsesråd — nødlikviditetsstøtte til de græske banker — loft — ikke umiddelbart berørt — afvisning — tilsidesættelse af formforskrifter)

46

2016/C 335/62

Sag T-677/15: Rettens kendelse af 19. juli 2016 — Panzeri mod Parlamentet og Kommissionen (Annullationssøgsmål — regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer — godtgørelse til parlamentarisk assistance — opkrævning af uretmæssigt udbetalte beløb — den anfægtede retsakt erstattet, mens sagen verserer — ufornødent at træffe afgørelse — forberedende retsakt — afvisning)

47

2016/C 335/63

Sag T-729/15 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 20. juli 2016 — MSD Animal Health Innovation og Intervet international mod EMA (Særlige rettergangsformer — aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter i EMA’s besiddelse indeholdende oplysninger, der er indgivet af en virksomhed i forbindelse med dennes ansøgning om tilladelse til at markedsføre et lægemiddel — afgørelse om at give tredjemand aktindsigt i dokumenterne — begæring om udsættelse af gennemførelsen — uopsættelighed — fumus boni juris — interesseafvejning)

48

2016/C 335/64

Sag T-382/16: Sag anlagt den 21. juli 2016 — Asna mod EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS)

48

2016/C 335/65

Sag T-389/16: Sag anlagt den 22. juli 2016 — AIA mod EUIPO — Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)

49

2016/C 335/66

Sag T-398/16: Sag anlagt den 26. juli 2016 — Starbucks mod EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS)

50

2016/C 335/67

Sag T-402/16: Sag anlagt den 22. juli 2016 — Berliner Stadtwerke mod EUIPO (berlinGas)

51

2016/C 335/68

Sag T-403/16: Sag anlagt den 28. juli 2016 — Stada Arzneimittel mod EUIPO — Vivatech (Immunostad)

51

 

Retten for EU-Personalesager

2016/C 335/69

Sag F-29/16: Sag anlagt den 14. juni 2016 — ZZ m.fl. mod Kommissionen

53

2016/C 335/70

Sag F-36/16: Sag anlagt den 12. juli 2016 — ZZ mod Kommissionen

54

2016/C 335/71

Sag F-37/16: Sag anlagt den 29. juli 2016 — ZZ mod EIB

54


DA

 

Top