EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:328:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 328, 6. september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 328

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
6. september 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2015-2016
Mødeperioden den 15. april 2015
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 162 af 4.5.2016 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Onsdag den 15. april 2015

2016/C 328/01

Europa-Parlamentets beslutning af 15. april 2015 om hundredåret for det armenske folkedrab (2015/2590(RSP))

2

2016/C 328/02

Europa-Parlamentets beslutning af 15. april 2015 om international romadag — romahad i Europa og EU’s anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig (2015/2615(RSP))

4


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Onsdag den 15. april 2015

2016/C 328/03

Europa-Parlamentets beslutning af 15. april 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, fra Frankrig) (COM(2015)0068 — C8-0058/2015 — 2015/2056(BUD))

8

2016/C 328/04

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2015 om udkast til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse og ophævelse af afgørelse 2004/689/EF (05126/2015 — C8-0025/2015 — 2015/0802(CNS))

12

2016/C 328/05

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2015 om udkast til Rådets afgørelse om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg og ophævelse af afgørelse 2000/98/EF (05125/2015 — C8-0026/2015 — 2015/0801(CNS))

14

2016/C 328/06

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. april 2015 om udkast til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (05479/2015 — C8-0047/2015 — 2015/0010(APP))

15


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top