EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:316:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 316, 30. august 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 316

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
30. august 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2014-2015
Mødeperioden den 9. marts 2015
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 132 af 14.4.2016 .
SESSIONEN 2015-2016
Mødeperioden fra den 10. til 12. marts 2015
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 132 af 14.4.2016 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 10. marts 2015

2016/C 316/01

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om fremskridt for ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union — 2013 (2014/2217(INI))

2

2016/C 316/02

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om årsberetningen om EU's konkurrencepolitik (2014/2158(INI))

15

2016/C 316/03

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2013 (2014/2157(INI))

30

 

Onsdag den 11. marts 2015

2016/C 316/04

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser — bekæmpelse af svig (2014/2155(INI))

37

2016/C 316/05

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om statusrapport 2014 for Montenegro (2014/2947(RSP))

48

2016/C 316/06

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om statusrapport 2014 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2014/2948(RSP))

54

2016/C 316/07

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om statusrapport 2014 for Serbien (2014/2949(RSP))

61

2016/C 316/08

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om den europæiske integrationsproces for Kosovo (2014/2950(RSP))

68

2016/C 316/09

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2015 (2014/2221(INI))

75

2016/C 316/10

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2015 (2014/2222(INI))

83

2016/C 316/11

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015 (2014/2212(INI))

98

2016/C 316/12

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om seksuelt misbrug af børn på internettet (2015/2564(RSP))

109

 

Torsdag den 12. marts 2015

2016/C 316/13

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om ISIS/Da’esh' nylige angreb og bortførelser i Mellemøsten, som især er gået ud over assyrere (2015/2599(RSP))

113

2016/C 316/14

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om Sydsudan, herunder de seneste børnebortførelser (2015/2603(RSP))

117

2016/C 316/15

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om Tanzania, navnlig spørgsmålet om landgrabbing (2015/2604(RSP))

122

2016/C 316/16

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om mordet på den russiske oppositionsleder Boris Nemtsov og demokratiets situation i Rusland (2015/2592(RSP))

126

2016/C 316/17

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om årsrapporten fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til Europa-Parlamentet (2014/2219(INI))

130

2016/C 316/18

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om årsberetningen om menneskerettigheder i verden i 2013 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati (2014/2216(INI))

141

2016/C 316/19

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om forbindelserne mellem EU og Den Arabiske Liga med henblik på samarbejde om bekæmpelse af terrorisme (2015/2573(RSP))

172

2016/C 316/20

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om bæredygtig udnyttelse af havbars (2015/2596(RSP))

176

2016/C 316/21

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om EU's prioriteter for FN's Menneskerettighedsråd i 2015 (2015/2572(RSP))

178

2016/C 316/22

Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela (2015/2582(RSP))

190


 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Parlamentet

 

Onsdag den 11. marts 2015

2016/C 316/23

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. marts 2015 om anmodning om ophævelse af Theodoros Zagorakis' immunitet (2015/2048(IMM))

194

2016/C 316/24

Europa-Parlamentets afgørelse af 11. marts 2015 om anmodning om ophævelse af Sergei Stanishevs immunitet (2014/2259(IMM))

196


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Tirsdag den 10. marts 2015

2016/C 316/25

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem, fra Polen) (COM(2015)0013 — C8-0010/2015 — 2015/2016(BUD))

198

2016/C 316/26

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, fra Tyskland) (COM(2014)0726 — C8-0012/2015 — 2015/2018(BUD))

201

2016/C 316/27

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), fra Belgien) (COM(2014)0725 — C8-0013/2015 — 2015/2019(BUD))

204

2016/C 316/28

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, fra Belgien) (COM(2014)0734 — C8-0014/2015 — 2015/2020(BUD))

208

2016/C 316/29

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar, fra Belgien) (COM(2014)0735 — C8-0015/2015 — 2015/2021(BUD))

212

2016/C 316/30

P8_TA(2015)0046
Dimensioner og vægt for vejkøretøjer i brug i Fællesskabet ***II
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet (11296/3/2014 — C8-0294/2014 — 2013/0105(COD))
P8_TC2-COD(2013)0105
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 10. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/… om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet

215

2016/C 316/31

P8_TA(2015)0047
Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde (COM(2013)0462 — C7-0209/2013 — 2013/0214(COD))
P8_TC1-COD(2013)0214
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om europæiske langsigtede investeringsfonde

217

2016/C 316/32

P8_TA(2015)0048
Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (COM(2013)0550 — C7-0241/2013 — 2013/0265(COD))
P8_TC1-COD(2013)0265
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 10. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner

219

2016/C 316/33

Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, fra Belgien) (COM(2015)0009 — C8-0011/2015 — 2015/2017(BUD))

220

 

Onsdag den 11. marts 2015

2016/C 316/34

P8_TA(2015)0053
Fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (omarbejdning) (COM(2014)0323 — C8-0014/2014 — 2014/0168(COD))
P8_TC1-COD(2014)0168
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om fælles ordninger for indførsel fra visse tredjelande (omarbejdning)

224

2016/C 316/35

P8_TA(2015)0054
Stabiliserings- og associeringsaftale med Montenegro ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side (kodifikation) (COM(2014)0374 — C8-0035/2014 — 2014/0190(COD))
P8_TC1-COD(2014)0190
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side (kodifikation) (kodifikation)

226

2016/C 316/36

P8_TA(2015)0055
EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (kodifikation) (COM(2014)0594 — C8-0169/2014 — 2014/0276(COD))
P8_TC1-COD(2014)0276
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (kodifikation)

227

2016/C 316/37

P8_TA(2015)0056
Indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation) (COM(2014)0586 — C8-0166/2014 — 2014/0272(COD))
P8_TC1-COD(2014)0272
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation)

228

2016/C 316/38

P8_TA(2015)0057
Suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation) (COM(2014)0593 — C8-0170/2014 — 2014/0275(COD))
P8_TC1-COD(2014)0275
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 11. marts 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet (kodifikation)

229

2016/C 316/39

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. marts 2015 om udkast til Rådets afgørelse om accept på Den Europæiske Unions vegne af den ændrede aftale om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (14993/2014 — C8-0027/2015 — 2014/0274(NLE))

230

2016/C 316/40

Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts 2015 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2016, Sektion III — Kommissionen (2015/2008(BUD))

231


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top