EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:264:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 264, 20. juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 264

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
20. juli 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 516. plenarforsamling den 27. og 28. april 2016

2016/C 264/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den nye strategi for EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik (initiativudtalelse)

1

2016/C 264/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om en mere fair arbejdskraftmobilitet i EU (sonderende udtalelse)

11

2016/C 264/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om integration af flygtninge i EU (sonderende udtalelse)

19

2016/C 264/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om den eksterne dimension af EU's energipolitik

28


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

EØSU's 516. plenarforsamling den 27. og 28. april 2016

2016/C 264/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalgs udtalelse om grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet — Bedre produkter, større udvalg og flere muligheder for forbrugere og virksomheder (COM(2015) 630 final)

35

2016/C 264/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — På vej mod en tidssvarende, mere europæisk ramme for ophavsret (COM(2015) 626 final)

51

2016/C 264/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold (COM(2015) 634 final — 2015/0287 (COD)) og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer (COM(2015) 635 final — 2015/0288 (COD))

57

2016/C 264/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise (COM(2015) 454 final)

73

2016/C 264/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (COM(2015) 750 final — 2015/0269 (COD))

77

2016/C 264/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation) (COM(2015) 616 final — 2015/0283 (COD))

82

2016/C 264/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked (COM(2015) 627 final — 2015/0284 (COD))

86

2016/C 264/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere (COM(2015) 648 final — 2015/0295 (COD))

91

2016/C 264/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU hvad angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (COM(2016) 25 final — 2016/0010 (CNS)) og forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde (COM(2016) 26 final — 2016/0011 (CNS))

93

2016/C 264/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kredsløbet lukkes — en EU-handlingsplan for den cirkulære økonomi (COM(2015) 614 final), forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (COM(2015) 596 final — 2015/0276 (COD)), forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)), forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald (COM(2015) 594 final — 2015/0274 (COD)) og om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer — Erklæringer fra Kommissionen, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2015) 593 final — 2015/0272(COD))

98

2016/C 264/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgangen for tredjelandes varer og tjenesteydelser til Unionens indre marked for offentlige udbud og procedurer for støtte til forhandlingerne om adgang for Unionens varer og tjenesteydelser til tredjelandes markeder for offentlige udbud (COM(2016) 34 final — 2012/0060 (COD))

110

2016/C 264/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Status over energiunionen 2015 (COM(2015) 572 final)

117

2016/C 264/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Handel for alle — En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik (COM(2015) 497 final)

123

2016/C 264/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2016) 71 final — 2016/43 (NLE))

134


DA

 

Top