Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:236:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 236, 30. juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 236

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
30. juni 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2016/C 236/01

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8039 — Freudenberg/Vibracoustic) ( 1 )

1

2016/C 236/02

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8049 — TPG Capital/Partners Group/TH Real Estate Portfolio) ( 1 )

1

2016/C 236/03

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8041 — M&G/Anchorage/PHS Group Investment) ( 1 )

2

2016/C 236/04

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8054 — 3i Group/Deutsche Alternative Asset Management/TCR Capvest) ( 1 )

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2016/C 236/05

Euroens vekselkurs

3

2016/C 236/06

Ny national side af euromønter bestemt til at blive sat i omløb

4

 

Revisionsretten

2016/C 236/07

Særberetning nr. 14/2016 — »EU's politiske initiativer og finansielle støtte til integration af romaerne: Der er gjort betydelige fremskridt i de sidste ti år, men der er brug for en yderligere praktisk indsats«

5

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2016/C 236/08

Ajourføring af listen over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

6

2016/C 236/09

Ajourføring af modellerne til de kort, der udstedes af medlemsstaternes udenrigsministerier til akkrediterede medlemmer af diplomatiske og konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer, jf. artikel 20, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 om indførelse af en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

11

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2016/C 236/10

Opfordring til at fremsætte bemærkninger, jf. artikel 1, stk. 2, i del I i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol, til statsstøttespørgsmål

21

2016/C 236/11

Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 1, stk. 2, i del I i protokol 3 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en tilsynsmyndighed og en domstol vedrørende spørgsmålet om statsstøtte i forbindelse med potentiel støtte til Hurtigruten ASA i henhold til den aftale om Hurtigrutens drift af kystruten, der er indgået for perioden 2012-2019

29

2016/C 236/12

Meddelelse fra Norge vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter — Meddelelse om indkaldelse af ansøgninger om oliekoncessioner på den norske kontinentalsokkel — Tildelinger i forhåndsdefinerede områder 2016

45


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Europa-Kommissionen

2016/C 236/13

Indkaldelse af forslag under det flerårige arbejdsprogram for tildeling af finansiel støtte inden for transeuropæisk energiinfrastruktur under Connecting Europe-faciliteten i perioden 2014-2020 (Kommissionens afgørelse (C(2016) 1587))

47

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2016/C 236/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

48


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 

Top