Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:222:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 222, 20. juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 222

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
20. juni 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 222/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 222/02

Sag C-138/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 7. marts 2016 – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM) mod Zürs.net Betriebs GmbH

2

2016/C 222/03

Sag C-149/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Śródmieścia (Polen) den 14. marts 2016 – Halina Socha, Dorota Olejnik ogAnna Skomra mod Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

3

2016/C 222/04

Sag C-153/16: Sag anlagt den 15. marts 2016 – Europa-Kommissionen mod Republikken Slovenien

3

2016/C 222/05

Sag C-179/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 25. marts 2016 – F. Hoffmann-La Roche AG, La Roche SpA, Novartis AG og Novartis Farma SpA mod Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

4

2016/C 222/06

Sag C-190/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 5. april 2016 – Werner Fries mod Lufthansa CityLine GmbH

5

2016/C 222/07

Sag C-209/16 P: Appel iværksat den 14. april 2016 af Forbundsrepublikken Tyskland til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 4. februar 2016 i sag T-620/11, GFKL Financial Services AG mod Europa-Kommissionen

6

2016/C 222/08

Sag C-214/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) den 18. april 2016 – C. King mod The Sash Window Workshop Ltd. og Richard Doller

6

2016/C 222/09

Sag C-217/16: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Efeteio Athinon (Grækenland) den 18. april 2016 – Europa-Kommissionen mod Kommunen Zagori

7

2016/C 222/10

Sag C-219/16 P: Appel iværksat den 19. april 2016 af GFKL Financial Services GmbH, tidligere GFKL Financial Services AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 4. februar 2016 i sag T-620/11, GFKL Financial Services AG mod Europa-Kommissionen

8

2016/C 222/11

Sag C-250/16 P: Appel iværksat den 2. maj 2016 af Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 19. februar 2016 i sag T-53/14, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik mod Kommissionen

9

 

Retten

2016/C 222/12

Sag T-529/13: Rettens dom af 10. maj 2016 – Izsák og Dabis mod Kommissionen (Regler for institutionerne — det europæiske borgerinitiativ — samhørighedspolitik — områder med et nationalt mindretal — afslag på registrering — åbenbart uden for Kommissionens beføjelse — artikel 4, stk. 2, litra b), og stk. 3, i forordning (EU) nr. 211/2011)

12

2016/C 222/13

Sag T-693/13: Rettens dom af 10. maj 2016 – Mikhalchanka mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Hviderusland — indefrysning af økonomiske midler — begrænsninger af indrejse i eller transit gennem EU’s område — fastholdelse af sagsøgerens navn på listen over omfattede personer — journalist — ret til forsvar — begrundelsespligt — fejlskøn)

12

2016/C 222/14

Sag T-63/14: Rettens dom af 3. maj 2016 – Iran Insurance mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — ulovlighedsindsigelse — artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 267/2012 — artikel 215 TEUF — artikel 20, stk. 1, litra c), i afgørelse 2010/413/FUSP, som ændret ved artikel 1, nr. 7), i afgørelse 2012/35/FUSP — artikel 23, stk. 2, litra d), i forordning nr. 267/2012 — grundlæggende rettigheder — artikel 2 TEU, 21 TEU og 23 TEU — artikel 17 og 52 i chartret om grundlæggende rettigheder — fejlskøn — ligebehandling — forbud mod forskelsbehandling — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt — magtfordrejning — berettiget forventning — proportionalitet)

13

2016/C 222/15

Sag T-68/14: Rettens dom af 3. maj 2016 – Post Bank Iran mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — ulovlighedsindsigelse — artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 267/2012 — artikel 215 TEUF — artikel 20, stk. 1, litra c), i afgørelse 2010/413/FUSP, som ændret ved artikel 1, nr. 7), i afgørelse 2012/35/FUSP — artikel 23, stk. 2, litra d), i forordning nr. 267/2012 — grundlæggende rettigheder — artikel 2 TEU, 21 TEU og 23 TEU — artikel 17 og 52 i chartret om grundlæggende rettigheder — fejlskøn — ligebehandling — forbud mod forskelsbehandling — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt — magtfordrejning — berettiget forventning — proportionalitet)

14

2016/C 222/16

Sag T-129/14 P: Rettens dom af 4. maj 2016 – Andres m.fl. mod ECB (Appel — personalesag — ansatte i ECB — pensioner — ændring af pensionsordningen — frysning af pensionsordningen — ansættelsesvilkårene for de ansatte i ECB — ret til høring — det kontraktmæssige ansættelsesforholds og det vedtægtsmæssige ansættelsesforholds forskellige karakter — urigtig gengivelse — retlig fejl)

15

2016/C 222/17

Sag T-806/14: Rettens dom af 10. maj 2016 – August Storck mod EUIPO (gengivelse af hvid og blå firkantet emballage) (EU-varemærker — international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret — figurmærke der gengiver en hvis og blå firkantet emballage — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

15

2016/C 222/18

Sag T-47/15: Rettens dom af 10. maj 2016 – Tyskland mod Kommissionen (Statsstøtte — vedvarende energi — støtte tildelt ved visse bestemmelser i den ændrede tyske lov om vedvarende energikilder (EEG-loven af 2012) — støtte til el fra vedvarende energikilder og begrænsning af EEG-afgiften for energiintensive brugere — afgørelse, hvorved støtte erklæres for delvis uforenelig med det indre marked — statsstøttebegrebet — fordel — statslige midler)

16

2016/C 222/19

Sag T-193/15: Rettens dom af 4. maj 2016 – Bodegas Williams & Humbert mod EUIPO – Central Hisumer (BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket BOTANIC WILLIAMS & HUMBERT LONDON DRY GIN — det ældre EU-ordmærke THE BOTANICALS — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2016/C 222/20

Sag T-454/15: Rettens dom af 3. maj 2016 – Laboratorios Ern mod EUIPO – Werner (Dynamic Life) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-figurmærket Dynamic Life — det ældre nationale ordmærke DYNAMIN — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

17

2016/C 222/21

Sag T-503/15: Rettens dom af 3. maj 2016 – Aranynektár mod EUIPO – Naturval Apícola (Natür-bal) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Natür-bal — det ældre EU-ordmærke NATURVAL — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

18

2016/C 222/22

Sag T-419/11: Rettens kendelse af 19. april 2016 – ETAD mod Kommissionen (Statsstøtte — annullation af den anfægtede retsakt — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)

19

2016/C 222/23

Sag T-238/14: Rettens kendelse af 26. april 2016 – EGBA og RGA mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — statsstøtte — penge- og hasardspil — støtte påtænkt af Frankrig til fordel for væddeløbsselskaberne — skattelignende afgift på onlinehestevæddemål — afgørelse, hvorved støtten erklæres forenelig med det indre marked — forening — ikke individuelt berørt — en regelfastsættende retsakt, som omfatter gennemførelsesforanstaltninger — afvisning)

19

2016/C 222/24

Sag T-819/14: Rettens kendelse af 20. april 2016 – Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — kontrakt vedrørende et EU-tilskud til et projekt, der har til formål at forbedre effektiviteten af lovgivningen om bekæmpelse af forskelsbehandling (GendeRace Project) — debetnota — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — retsakt, som er en uadskillelig del af et rent kontraktforhold — afvisning)

20

2016/C 222/25

Sag T-326/15: Rettens kendelse af 20. april 2016 – Dima mod EUIPO (Formen på en æske bestående af to åbne kuber) (EU-varemærker — ansøgning om et tredimensionalt EU-varemærke — formen på en æske bestående af to åbne kuber — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — åbenbart, at sagen er retligt ugrundet)

21

2016/C 222/26

Sag T-383/15: Rettens kendelse af 20. april 2016 – Dima mod EUIPO (formen på en åben kubisk æske) (EU-varemærker — ansøgning om tredimensionalt EU-varemærke — formen på en åben kubisk æske — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — åbenbart, at sagen er retligt ugrundet)

21

2016/C 222/27

Sag T-520/15 P: Rettens kendelse af 25. april 2016 – Mikulik mod Rådet (Appel — personalesag — tjenestemænd — ansættelse — afskedigelse ved prøvetidens udløb — åbenbart, at appellen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

22

2016/C 222/28

Sag T-145/16: Sag anlagt den 4. april 2016 – Corsini Santolaria mod EUIPO – Molins Tura (biombo 13)

22

2016/C 222/29

Sag T-161/16: Sag anlagt den 18. april 2016 – Puma mod EUIPO – CMS (CMS Italy)

23

2016/C 222/30

Sag T-165/16: Sag anlagt den 18. april 2016 – Ryanair og Airport Marketing Services mod Kommissionen

24

2016/C 222/31

Sag T-176/16: Sag anlagt den 20. april 2016 – Kofola ČeskoSlovensko mod EUIPO – Mionetto (UGO)

25

2016/C 222/32

Sag T-179/16: Sag anlagt den 22. april 2016 – L’Oréal mod EUIPO – Guinot (MASTER SMOKY)

26

2016/C 222/33

Sag T-180/16: Sag anlagt den 22. april 2016 – L’Oréal mod EUIPO – Guinot (MASTER SHAPE)

26

2016/C 222/34

Sag T-181/16: Sag anlagt den 22. april 2016 – L’Oréal mod EUIPO – Guinot (MASTER PRECISE)

27

2016/C 222/35

Sag T-182/16: Sag anlagt den 22. april 2016 – L’Oréal mod EUIPO – Guinot (MASTER DUO)

28

2016/C 222/36

Sag T-183/16: Sag anlagt den 22. april 2016 – L’Oréal mod EUIPO – Guinot (MASTER DRAMA)

29

2016/C 222/37

Sag T-188/16: Sag anlagt den 26. april 2016 – repowermap mod EUIPO – Repower (REPOWER)

29

2016/C 222/38

Sag T-190/16: Sag anlagt den 27. april 2016 – Azarov mod Rådet

30

2016/C 222/39

Sag T-194/16: Sag anlagt den 29. april 2016 – Klassisk investment mod EUIPO (CLASSIC FINE FOODS)

31

2016/C 222/40

Sag T-196/16: Sag anlagt den 29. april 2016 – Banca Tercas mod Kommissionen

32

2016/C 222/41

Sag T-198/16: Sag anlagt den 1. maj 2016 – Fondo interbancario di tutela dei depositi mod Kommissionen

33

2016/C 222/42

Sag T-200/16: Sag anlagt den 29. april 2016 – Gfi PSF mod Kommissionen

34

2016/C 222/43

Sag T-614/11: Rettens kendelse af 27. april 2016 – GDC Engineering mod Kommissionen

35

2016/C 222/44

Sag T-142/15: Rettens kendelse af 20. april 2016 – DHL Express (France) mod EUIPO – Chronopost (WEBSHIPPING)

35

2016/C 222/45

Sag T-179/15: Rettens kendelse af 3. maj 2016 – Lions Gate Entertainment mod EUIPO (DIRTY DANCING)

35

 

Retten for EU-Personalesager

2016/C 222/46

Sag F-50/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. maj 2016 – FS mod EØSU (Personalesag — midlertidig ansat — artikel 2, litra c), i tjenestemandsvedtægten — midlertidig ansat, der er ansat med henblik på at beklæde en stilling som kontorchef »for en gruppe i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg« — vedtægtens artikel 44, stk. 2 — avancement til et højere løntrin tildelt med tilbagevirkende kraft efter en prøveperiode på ni måneder — analog anvendelse for midlertidig ansatte er i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte (AØA) ikke fastsat ratione temporis — kontraktbestemt sui generis-prøveperiode ikke omfattet af de situationer, der er omhandlet i AØA — forlængelse af den kontraktlige prøveperiode — kvaliteten af det udførte arbejde fundet utilstrækkelig i stillingen som kontorchef — overførsel til en stilling uden ledelsesansvar — muligt at avancere til et højere løntrin i henhold til vedtægtens artikel 44, stk. 2)

36

2016/C 222/47

Sag F-76/15: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. april 2016 – FY mod Rådet (Personalesag — social sikring — fælles sygesikringsordning — godtgørelse af udgifter til lægebehandling — godtgørelsessats — anerkendelse af alvorlig sygdom — kriterier — vedtægtens artikel 72 og almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende godtgørelse af udgifter til lægebehandling)

37

2016/C 222/48

Sag F-92/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. maj 2016 – Guittet mod Kommissionen (Personalesag — tidligere tjenestemand — social sikring — ulykke — vedtægtens artikel 73 — afslutning af proceduren — fastsættelse af graden af den vedvarende delvise invaliditet — supplerende erstatning til det engangsbeløb, der udbetales i tilfælde af vedvarende delvis invaliditet — opfyldelse af en annullationsdom — totalt, uhelbredeligt høretab)

37

2016/C 222/49

Sag F-102/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. maj 2016 – FS mod EØSU (Personalesag — midlertidigt ansatte — artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder — retten for enhver til aktindsigt i de sagsakter, der vedrører den pågældende — aktindsigt i dokumenter vedrørende et mæglingsforsøg — mæglingsforsøg iværksat af den daværende formand for EØSU og videreført af en tidligere formand for EØSU — aktindsigt i den rapport, som blev udarbejdet efter denne mægling — administrativ undersøgelse indledt efter mæglingen — artikel 3 i bilag IX til vedtægten)

38

2016/C 222/50

Sag F-131/11: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 4. maj 2016 – Dun mod Kommissionen (Personalesag — midlertidigt ansatte — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder erhvervet inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — ansættelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som ikke umiddelbart blev accepteret af den pågældende — nyt forslag om godskrivning baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — begrebet bebyrdende retsakt — åbenbart afvisningsgrundlag — procesreglementets artikel 81)

39

2016/C 222/51

Sag F-136/11: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 3. maj 2016 – Kovács mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder erhvervet inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — ansættelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som blev accepteret af den pågældende — tilbagetrækning af ansættelsesmyndighedens oprindelige forslag — nyt forslag om godskrivning baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)

40

2016/C 222/52

Sag F-18/12: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 3. maj 2016 – Aprili og Kilian mod Kommissionen (Personalesag — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder, der er erhvervet før indtrædelsen i Unionens tjeneste, i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — ansættelsesmyndigheden eller kontraktindgåelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår accepteret af den berørte — tilbagetrækning af dette forslag — nyt forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår støttet på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)

40

2016/C 222/53

Sag F-31/12: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 3. maj 2016 – Noël mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder erhvervet inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — ansættelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som blev accepteret af den pågældende — tilbagetrækning af dette forslag — nyt forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)

41

2016/C 222/54

Sag F-42/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 4. maj 2016 – Bouvret mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder, der er erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i medfør af en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om pensionsgivende tjenesteår, accepteret af den pågældende, baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)

42

2016/C 222/55

Sag F-44/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 4. maj 2016 – Maes og Strojwas mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — kontraktansatte — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, fremsat af ansættelsesmyndigheden eller af den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakten, baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — formalitetsindsigelse — begrebet bebyrdende retsakt — procesreglementets artikel 83)

43

2016/C 222/56

Sag F-91/14: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. maj 2016 – Chatel mod Rådet (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten — pensionsrettigheder erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning — overførsel til Unionens pensionsordning — forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som blev accepteret af den berørte og var baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — begrebet bebyrdende retsakt — åbenbart afvisningsgrundlag — procesreglementets artikel 81)

43

2016/C 222/57

Sag F-115/15: Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 28. april 2016 – Silva Rodriguez mod Europa-Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pension — beregning af pensionsrettigheder — cheftillæg — procesreglementets artikel 81)

44

2016/C 222/58

Sag F-91/12: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Bandieri mod Kommissionen

45

2016/C 222/59

Sag F-144/12: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Pedersen mod Kommissionen

45

2016/C 222/60

Sag F-147/12: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Sommier mod Kommissionen

45

2016/C 222/61

Sag F-35/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Spitzer mod Kommissionen

45

2016/C 222/62

Sag F-38/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Zajdel-Syryczyńska mod Kommissionen

46

2016/C 222/63

Sag F-40/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Sommier mod Kommissionen

46

2016/C 222/64

Sag F-69/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Schmidt mod Kommissionen

46

2016/C 222/65

Sag F-82/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Bandieri mod Kommissionen

46

2016/C 222/66

Sag F-84/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 29. april 2016 – Drewes-Wran mod Kommissionen

47

2016/C 222/67

Sag F-92/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Corman mod Kommissionen

47

2016/C 222/68

Sag F-93/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Jimenez Krause mod Kommissionen

47

2016/C 222/69

Sag F-116/13: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Leon-Gonzalez mod Kommissionen

47

2016/C 222/70

Sag F-16/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Pangallo mod Kommissionen

48

2016/C 222/71

Sag F-19/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Nill mod Kommissionen

48

2016/C 222/72

Sag F-40/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 2. maj 2016 – Schmidt mod Kommissionen

48

2016/C 222/73

Sag F-47/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Leon-Gonzalez og Vander Velde mod Kommissionen

48

2016/C 222/74

Sag F-60/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Abeloos mod Kommissionen

49

2016/C 222/75

Sag F-63/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Mota Alves m.fl. mod Kommissionen

49

2016/C 222/76

Sag F-66/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Zareba mod Kommissionen

49

2016/C 222/77

Sag F-107/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Glowacz-De-Chevilly mod Kommissionen

49

2016/C 222/78

Sag F-110/14: Kendelse afsagt af Personaleretten den 2. maj 2016 – Nill mod Kommissionen

50

2016/C 222/79

Sag F-95/15: Kendelse afsagt af Personaleretten den 3. maj 2016 – Pals mod Kommissionen

50

2016/C 222/80

Sag F-96/15: Kendelse afsagt af Personaleretten den 3. maj 2016 – Grzebielec mod Kommissionen

50

2016/C 222/81

Sag F-110/15: Kendelse afsagt af Personaleretten den 3. maj 2016 – Grzebielec mod Kommissionen

50


DA

 

Top