EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:208:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 208, 10. juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 208

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
10. juni 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

 

EUROPA-PARLAMENTET
SESSIONEN 2013-2014
Mødeperioden fra den 21. til 24. oktober 2013
Protokollen fra denne mødeperiode er offentliggjort i EUT C 32 E af 4.2.2014 .
VEDTAGNE TEKSTER

1


 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER

 

Europa-Parlamentet

 

Tirsdag den 22. oktober 2013

2016/C 208/01

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2013 om menneskerettighedssituationen i Sahel-regionen (2013/2020(INI))

2

2016/C 208/02

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2013 om lokale myndigheder og civilsamfundet: Europas engagement til støtte for en bæredygtig udvikling (2012/2288(INI))

25

2016/C 208/03

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2013 om nytænkning på uddannelsesområdet (2013/2041(INI))

32

2016/C 208/04

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2013 om budgetmæssig forvaltning af EU-førtiltrædelsesmidler på områderne for retssystemer og bekæmpelse af korruption i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande (2011/2033(INI))

43

2016/C 208/05

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2013 om rapport fra Kommissionen til Rådet på grundlag af medlemsstaternes rapporter om gennemførelsen af Rådets henstilling (2009/C 151/01) om patientsikkerhed, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet (2013/2022(INI))

55

2016/C 208/06

Europa-Parlamentets beslutning af 22. oktober 2013 om vildledende reklamepraksis (2013/2122(INI))

67

 

Onsdag den 23. oktober 2013

2016/C 208/07

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om viden om havene 2020: Kortlægning af havbunden til fremme af bæredygtigt fiskeri (2013/2101(INI))

71

2016/C 208/08

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om klimakonferencen i Warszawa, Polen (COP 19) (2013/2666(RSP))

78

2016/C 208/09

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer (endelig betænkning) (2013/2107(INI))

89

2016/C 208/10

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om e-justice-handlingsplanen for 2014-2018 (2013/2852(RSP))

117

2016/C 208/11

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om den europæiske naboskabspolitik: på vej mod en styrkelse af partnerskabet. Europa-Parlamentets holdning til rapporterne for 2012 (2013/2621(RSP))

119

2016/C 208/12

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2013 (2013/2134(INI))

137

2016/C 208/13

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (2013/2827(RSP))

148

2016/C 208/14

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om suspendering af TFTP-aftalen som følge af det amerikanske NSA's overvågning (2013/2831(RSP))

153

 

Torsdag den 24. oktober 2013

2016/C 208/15

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012 2013/2081(INI))

157

2016/C 208/16

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (2013/2080(INI))

170


 

III   Forberedende retsakter

 

EUROPA-PARLAMENTET

 

Tirsdag den 22. oktober 2013

2016/C 208/17

P7_TA(2013)0425
Toldkontingenter for vin ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 vedrørende toldkontingenter for vin (COM(2013)0187 — C7-0090/2013 — 2013/0099(COD))
P7_TC1-COD(2013)0099
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1215/2009 vedrørende toldkontingenter for vin

176

2016/C 208/18

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2013 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (11703/1/2013 — C7-0314/2013 — 2011/0458(COD))

177

2016/C 208/19

Europa-Parlamentets ændringer af 22. oktober 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (COM(2012)0541 — C7–0317/2012 — 2012/0267(COD))

178

2016/C 208/20

Europa-Parlamentets ændringer af 22. oktober 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 — C7-0318/2012 — 2012/0266(COD))

310

2016/C 208/21

P7_TA(2013)0429
Ophugning af skibe ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophugning af skibe (COM(2012)0118 — C7-0082/2012 — 2012/0055(COD))
P7_TC1-COD(2012)0055
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF

474

2016/C 208/22

P7_TA(2013)0430
Europæiske demografiske statistikker ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 22. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske demografiske statistikker (COM(2011)0903 — C7-0518/2011 — 2011/0440(COD))
P7_TC1-COD(2011)0440
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 22. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om europæiske demografiske statistikker

475

 

Onsdag den 23. oktober 2013

2016/C 208/23

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 (13176/2013 — C7-0260/2013 — 2013/2145(BUD))

476

2016/C 208/24

Europa-Parlamentets ændringer af 23. oktober 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler (COM(2012)0773 — C7-0415/2012 — 2012/0359(COD))

493

2016/C 208/25

P7_TA(2013)0440
Handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande (COM(2012)0521 — C7-0316/2012 — 2012/0250(COD))
P7_TC1-COD(2012)0250
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

505

2016/C 208/26

Europa-Parlamentets ændringer af 23. oktober 2013 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik (COM(2013)0245 — C7-0108/2013 — 2011/0380(COD))

506

2016/C 208/27

P7_TA(2013)0442
Narkotikaprækursorer ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer (COM(2012)0548 — C7-0319/2012 — 2012/0261(COD))
P7_TC1-COD(2012)0261
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 om ændring af forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer

693

 

Torsdag den 24. oktober 2013

2016/C 208/28

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2013 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2013 for regnskabsåret 2013, Sektion III — Kommissionen (14870/2013 — C7-0378/2013 — 2013/2151(BUD))

694

2016/C 208/29

P7_TA(2013)0451
Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2013 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden« (COM(2012)0710 — C7-0392/2012 — 2012/0337(COD))
P7_TC1-COD(2012)0337
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2013/EU om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 »Et godt liv i en ressourcebegrænset verden«

696

2016/C 208/30

P7_TA(2013)0452
Beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2013 om forslag til Rådets direktiv om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling (COM(2012)0242 — C7-0151/2012 — 2011/0254(COD))
P7_TC1-COD(2011)0254
Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv 2013/…/EU om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med eksponering for ioniserende stråling

697


Tegnforklaring

*

høringsprocedure

***

godkendelsesprocedure

***I

almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)

***II

almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III

almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Den angivne procedure beror på retsgrundlaget i den foreslåede retsakt)

Parlamentets ændringer:

Ny tekst markeres med fede typer og kursiv . Udeladelser markeres med symbolet ▌eller ved udstregning. Erstatning af tekst angives ved markering af den nye tekst i fede typer og kursiv og ved udeladelse eller udstregning af den tekst, der er erstattet af en ny.

DA

 

Top