EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:067:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 67, 20. februar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 67

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
20. februar 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

HENSTILLINGER

 

Rådet

2016/C 067/1

Rådets henstilling af 15. februar 2016 om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2016/C 067/2

Euroens vekselkurs

6

2016/C 067/3

Kommissionens meddelelse om de tilbagebetalingsrenter, referencesatser og kalkulationsrenter for statsstøtte, der gælder for de 28 medlemsstater pr. 1. marts 2016(Offentliggjort i overensstemmelse med artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 ( EUT L 140 af 30.4.2004, s. 1 ))

7

2016/C 067/4

Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om oprindelsesregler for diagonal kumulation mellem de kontraherende parter i denne konvention

8

 

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

2016/C 067/5

Resumé af udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med titlen »Meeting the challenges of big data: A call for transparency, user control, data protection by design and accountability« (udfordringerne ved massedata — behov for gennemsigtighed, brugerkontrol, indbygget databeskyttelse og ansvarlighed)

13

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2016/C 067/6

Saneringsforanstaltninger — Afgørelse om iværksættelse af en saneringsforanstaltning angående »INTERNATIONAL LIFE General Insurance SA«

16


 

V   Øvrige meddelelser

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2016/C 067/7

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

17


 

Berigtigelser

2016/C 067/8

Berigtigelse til meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse rørfittings af rustfrit stål til stuksvejsning, herunder også ufærdige varer, med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan ( EUT C 357 af 29.10.2015 )

20


DA

 

Top