Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:052:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 52, 11. februar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 52

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
11. februar 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2016/C 052/1

Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.7862 — TDR Capital/Euro Garages) ( 1 )

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2016/C 052/2

Euroens vekselkurs

2

2016/C 052/3

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2016 om indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

2016/C 052/4

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2016 om indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

5

2016/C 052/5

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2016 om indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

7

2016/C 052/6

Kommissionens afgørelse af 8. februar 2016 om indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af protokollen til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

9

 

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

2016/C 052/7

Afgørelse nr. F2 af 23. juni 2015 om udveksling af data mellem institutioner med henblik på tildeling af familieydelser ( 2 )

11

2016/C 052/8

Afgørelse nr. H7 af 25. juni 2015 om revision af afgørelse nr. H3 om den dato, der skal tages hensyn til ved fastsættelse af omregningskursen, som nævnt i artikel 90 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 ( 2 )

13

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

EFTA-Tilsynsmyndigheden

2016/C 052/9

Beslutning om at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure, efter at EFTA-staten har trukket anmeldelsen tilbage — PPC's energiaftale af 2014 og transmissionsaftale af 2014

14

2016/C 052/10

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

15

2016/C 052/11

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

16

2016/C 052/12

Statsstøtte — Beslutning om ikke at gøre indsigelse

17


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2016/C 052/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7948 — Hauptgenossenschaft Nord/Roth Agrarhandel) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

18

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2016/C 052/14

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

19

2016/C 052/15

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

23


 

Berigtigelser

2016/C 052/16

Berigtigelse til meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af rørfittings af deformerbart støbejern med gevind med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand ( EUT C 392 af 25.11.2015 )

27


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen

DA

 

Top